Verden

Den britiske statsministerens Brexit-tale sprer engstelse på verdens børser

Ved lunsjtider skal den britiske statsminister Theresa May fortelle hvordan hun skal melde Storbritannia ut av EU. Det får børsene til å skjelve.

Den britiske statsministeren Theresa May legger frem sin Brexit strategi.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • NTB

I den 12 punkts plan som legges frem på et møte for ambassadører tirsdag formiddag skal statsministeren legge frem sine tanker om hvordan bruddet skal skje.

Vil ikke ha EØS

Aksjene på europeiske børser falt tirsdag morgen som følge av lekkasjer om hva May kommer til å si. Ifølge The Telegraph, som har fått tilgang til deler av talen, avviser hun mellomløsninger av den typen Norge har gjennom EØS-avtalen. Norge aksepterer alle EU-lover for å få innpass i det indre markedet.


Det aksjemarkedets aktører frykter er at den britiske regjeringen går for en såkalt hard Brexit, det vil si at britene blir stående helt utenfor det indre marked. Storbritannia har ønsket seg å kunne begrense fri flyt av arbeidskraft, men samtidig være en del av det indre marked for tjenester, varer og kapital. Dette har EU sagt tvert nei til.

 • Hverken Trumps valgseier eller Brexit førte til verdens undergang.

Ifølge lekkasjene fra talen skal May understreke viktigheten av at britene får full kontroll over sine grenser. I debatten før folkavstemningen var arbeidsinnvandring fra fattigere EU-land et hett tema. På andre siden kan denne holdningen svekke London som finanssentrum. En rekke av verdens ledende finansinstitusjoner er samlet der og selger sine tjenester til hele Europa. De nyter godt av å være innenfor EUs indre marked, ikke minst hva gjelder tilgangen på kvalifisert arbeidskraft.

Pundet faller

Det britiske pundet har svekket seg og er nå på det laveste nivå målt mot amerikanske dollar på 30 år, skriver Reuters tirsdag morgen. Pundet er nesten ned 20 prosent siden Brexit-avstemningen.

Ifølge The Telegraph May lover hun at båndene skal kuttes raskt.

Dagens tale holdes i Lancaster House i London påsamling for ambassadører i London.

May har lenge vært kritisert fordi hun ikke har noen plan for hvordan Brexit skal skje. Hun overtok som statsminister etter David Cameron da britene i juni i fjor sa nei til fortsatt medlemskap i EU. May selv var for medlemskap.

May har tidligere sagt at regjeringen vil aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som inneholder prosedyren for utmelding av EU, innen april.

Ifølge lekkasjene til The Daily Telegraph skal britene forme et nytt og likestilt fellesskap med EU. Dette tolkes som at hun vil bekrefte at Storbritannia forlater det indre marked og den europeiske tollunion som del av Brexit.

The Telegraph mener talen kommer til å glede de som var tilhengere av Brexit. Den understreker Storbritannia som en stor global handelsnasjon som er respektert rundt i verden.

.

Les mer om

 1. Frykt
 2. Arbeidsinnvandring
 3. Regjeringen
 4. Fattigdom
 5. Theresa May
 6. Kapital
 7. Debatt