Den svenske regjeringen endrer forslag til kriselov etter massiv kritikk

Forslaget har fått hard kritikk fra både høyre- og venstresiden i svensk politikk. Nå melder SVT at regjeringen endrer forslaget.

Den svenske regjeringen, her ved sosialminister Lena Hallengren, statsminister Stefan Löfven og klimaminister Isabella Löfvin, vil utvide sin makt for raskt å kunne ta koronarelaterte beslutninger.

Frem til nå har Sverige skilt seg ut i Norden når det gjelder håndteringen av koronaviruset. Landet har innført få forbud og har ikke innført kriselover som i Norge og Danmark.

Men fredag kveld ble det kjent at også den svenske regjeringen ønsker økt makt. De ønsker å gå utenom Riksdagen, Sveriges lovgivende forsamling, når de skal fatte pandemirelaterte beslutninger under koronakrisen.

Regjeringen ønsker blant annet å kunne ta raske beslutninger om å innføre begrensninger på folkesamlinger, stenge kjøpesentre, nattklubber og restauranter, samt å innføre restriksjoner i transportsektoren.

– Har aldri skjedd før

Sveriges Radios politiske kommentator Frederik Furtenbach beskrev dette på følgende måte.

– Det er unikt i etterkrigstiden. Det har aldri vært gjort noe lignende, sa han til egen kanal.

Forslaget har fått hard kritikk fra både høyre- og venstresiden i svensk politikk. Lørdag kveld melder SVT at regjeringen snur og at endrer forslaget etter den massive kritikken.

Les også

Denne kurven viser hvorfor det er så vanskelig å vite hva som er riktig strategi

Kritisk fra opposisjonen

Forslaget skal ha blitt lagt frem for opposisjonen fredag kveld. Dersom lovendringen trer i kraft skal den være midlertidig og foreslås å gjelde fra april og frem til september.

Opposisjonen har vært kritiske til forslaget.

– Demokratiet må fungere, også i en krise, skrev Moderaternas partileder i Ulf Kristersson i et Facebook-innlegg lørdag ettermiddag.

Han skriver at Moderaternas er kritiske til regjeringens forslag og mener de er blitt involvert for sent i prosessen.

«Dette handler i bunn og grunn om hvordan demokratiet vårt skal fungere under en krise», skriver Kristersson.

Les også

Tallet på koronadøde har økt sterkt i Sverige. Slik forklares forskjellen mellom de nordiske landene.

– Handler om hvordan demokratiet vårt skal fungere

Også Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt har gitt uttrykk for at regjeringens forslag må endres.

Både han og Kristersson mener at regjeringen skal kunne fatte raske beslutninger, men at disse skal kunne oppheves i ettertid dersom riksdagen stemmer imot. Kristerson mener regjeringens tiltak må være treffsikre, rettssikre og ha demokratisk legitimitet.

Kristersson tar også til orde for at også Riksdagen må få større makt i en periode dersom regjeringen får det.

«Regjeringens beslutning skal gjelde direkte. Men Riksdagen bør kunne etterprøve alle regjeringens tiltak som er basert på kriseloven», skriver han.

24 timer høringsfrist

Ifølge SVT er forslaget nå skrevet om i kjølvann av den massive kritikken. Det nye forslaget skal innebære at riksdagen kan etterprøve alle vedtak regjeringen vedtar innenfor rammene til den nye loven.

Det betyr at riksdagen enten kan bekrefte, endre eller forkaste regjeringens vedtak, slik Moderaterna og Vänsterpartiet har etterlyst.

Det nye forslag legges ut til høring i 24 timer. Det er ifølge SVT den korteste høringsrunden som er gjennomført i Sverige noensinne.

Les også

Danmark åpnet for å lempe på tiltakene. Samtidig vedtar de nye kriselover.

Frykter diktatur i Ungarn

I Norge ble partiene på Stortinget enige om en ny kriselov lørdag 21. mars. Det første forslaget til kriselov fikk krass kritikk fra flere jusprofessorer og er siden blitt kraftig innstrammet. Den nye loven varer bare i én måned.

Også Folketinget i Danmark har vedtatt nye hastelover. De kan blant annet føre til at det blir forbudt å ha møter der mer enn to personer samles, bøtenivået kan bli økt og politiet kan få større mulighet til å gripe inn dersom de mener for mange er samlet på ett sted.

Også Ungarn har vedtatt en ny kriselov. Den omstridte kriseloven gir den ungarske regjeringen ubegrenset makt i ubegrenset tid. Motreaksjonene mot den nye loven har vært massive og flere frykter at Ungarn er i ferd med å bli et diktatur.