Hemmelig politirapport: Her er Sveriges farligste nabolag

Multikriminelle herjer fritt, barn bærer våpen, narkotika selges åpenlyst og maskerte grupper steiner politibiler. Slik beskriver svensk politi hverdagen i noen av Sveriges mest lovløse områder, ifølge en politirapport den svenske avisen Aftonbladet har fått tilgang til.

Rinkeby har vært et problemområde med store sosiale spenninger i flere år. I 2010 ble drabantbyen åsted for voldsomme opprør der ungdomsgjenger kastet stein på politiet og satte biler satt i brann.

Hele 52 områder eller bydeler i Sverige har havnet på listen over lovløse, farlige og utsatte steder. Det kommer frem i en hemmelig rapport laget av svenskenes svar på Kripos, Nationella operativa avdelningen.

Disse stedene har blitt definert som risikosområder i Sverige.

De ulike områdene er delt i tre kategorier: utsatte områder, risikoområder og særskilt utsatte områder. 15 steder havner i den røde kategorien som særlig utsatt, skriver Aftonbladet, som har fått tilgang på deler av den hemmelige rapporten som gjelder Stockholms-området.Politiet klarer ikke gjøre jobben sin:

Stockholm har 20 risikoområder.

Politiet har kartlagt 20 utsatte områder i Stockholm. De fire verste, rødmerkede distriktene i eller rundt hovedstaden er bydelene Hallunda/Norsborg, Husby, Ronna/Geneta/Lina og Rinkeby/Tensta. Tilsammen bor det over 75.000 mennesker i det politiet karakteriserer som verstingbydeler. 1944 av dem er registrert som straffedømt.

Kartleggingen beskriver områdene som nesten lovløse og der kriminalitet foregår åpent. De beskriver vider hvordan nesten ingen tør å vitne i straffesaker om det de ser og gjengir hendelser der politiet angripes og må kjøre flere patruljebiler når de rykker ut til disse stedene.

Oversikt over fordelingen av utsatte områder. Stockholm har 20 av 52 områder i politiets verstingrapport.

Aftenposten besøkte Södertälje:

Her følger eksempler fra rapporten på kriminalitet og lovløshet i bydelene og forstedene, som mange er preget av en stor innvandrerbefolkning, høy arbeidsledighet og dårlige boforhold:

En verditransport ble ranet ved Hallunda sør for Stockholm i 2005. Politiets bombetekniker nærmer seg en av tre ransbiler, som man mistenkte inneholdt bomber.

Hallunda/Norsborg:

 • Eldre kriminelle lar mindreårige helt ned i 12–13 år bære deres våpen, skriver politiet i rapporten.
 • På kort tid i fjor vår ble drøyt 70 biler og flere bygninger påtent i et avgrenset område, nord i Botnkyrka.
 • Det er tegn på at kriminaliteten også har spredt seg til lokale beslutningstagere og at det forekommer korrupsjon hos arbeids— og sosialkontor i bydelene.
 • Politiet reiser alltid inn med minst to biler, der den ene patruljens oppgave er å vokte den andre politibilen under oppdrag.
romma009.jpg

Ronna/Geneta/Lina:

 • Beboere er livredde for å prate med politiet og få tør anmelde kriminalitet. Trusler og utpressing er et stort problem, ifølge politiet.
 • Kriminelle spiser på restauranter uten å betale, råkjører på veier og i parker uten å bry seg. Opptrer truende mot både beboere og politi.
 • Åpen narkotikaomsetning og handel med smuglervarer som alkohol og tobakk, samt tyvgods. Ulovlige utesteder og fester.
 • Politiet er utsatt for steinkasting i Geneta Centrum. Vaktposter varsler og gjør politiets arbeid med narkosalg vanskelig.
  Var på vei til Oslo:
Husby utenfor Stocholm var åsted for opptøyer i 2013, med flere bilbranner og påtente boliger.

Husby:

 • Forretninger stenger og flytter på grunn av utrygghet.
 • Mange vegrer seg for å anmelde kriminalitet og få våger å besøke sentrum av bydelen etter kokken 17.
 • Narkotikasalg skjer åpenlyst.
 • I mai i fjor fikk en 7 år gammel gutt og en mann på 56 år skuddskader i forbindelse med et kriminelt oppgjør på torget.
 • Herfra opererer multikriminelle gjenger i store deler av Sverige og i nordiske naboland.

Opprør, brann og borgervern i 2013

Utbrente biler i Rinkeby etter oppstanden i mai i 2013.

Rinkeby/Tensta:

 • Det finnes rundt 500 multikriminelle personer i området i løst sammensatte gjenger.
 • Forbipasserende er blitt skadet i skuddvekslinger mellom kriminelle på offentlige steder.
 • De som ikke følger reglene blir utsatt for vold, bøtelegging og andre former for straff.
 • Illegal gamblingvirksomhet. Smuglervarer og tyvgods selges i lokale butikker.
 • Politiet har opplevd at grupper forsøker fritagningsaksjone når kriminelle er pågrepet. Alltid to patruljer på jobb i utsatte områder.
 • Av taktiske hensyn har politiet latt være å gripe inn mot mindre alvorlig kriminalitet.
  Les utdrag fra politirapporten hos Aftonbladet, eller se hele den offentlige delen av en tilsvarende politirapport som ble laget for 2014.

Frp og Ap advarer om naboproblemene: