Ekstremt vær har kostet verden 19.000 milliarder kroner

Ulike typer ekstremt vær har på 20 år kostet verden minst 19.000 milliarder kroner, ifølge en ny FN-rapport. Omfanget av ødeleggelsene har økt kraftig.

Oversvømte boliger i Dillon i South Carolina i USA i etterkant av orkanen Florence. Forskere mener klimaendringene trolig bidro til å øke nedbørsmengdene under uværet. Foto: Gerald Herbert / AP / NTB scanpix

Kostnadene forbundet med denne typen naturkatastrofer økte 151 prosent sammenlignet med den forrige 20-årsperioden, ifølge rapporten fra FNs kontor for katastrofeforebygging (UNISDR).

Flom og storm er de to typene naturkatastrofer som er blitt oftest rapportert fra 1998 til 2017. Andre eksempler på ekstreme værhendelser – også kalt klimarelaterte katastrofer – er tørke og hetebølger.

I rapporten slås det fast at klimaendringene har bidratt til at denne typen katastrofer forekommer oftere og er blitt mer alvorlige.

– De som lider mest under klimaendringene, er de som bidrar minst til utslippene av klimagasser, sier Debarati Guha-Sapir, som leder det belgiske forskningsinstituttet CRED.

Instituttet har opparbeidet en database med informasjon om naturkatastrofer som har dannet grunnlag for mange av analysene i FN-rapporten.

Jordskjelv og tsunamier

UNISDRs nye rapport ble offentliggjort onsdag, samtidig som orkanen Michael var på vei mot Florida i USA. Et par dager tidligere kom FNs klimapanel med en ny rapport om den globale oppvarmingen.

Men selv om ekstremt vær påfører verden større kostnader enn andre typer naturkatastrofer, er det jordskjelv og tsunamier som forårsaker flest dødsfall.

Samlet sett har alle ulike former for naturkatastrofer kostet 1,3 millioner mennesker livet i løpet av de siste 20 årene. Litt over halvparten av dødsfallene skyldtes jordskjelv og tsunamier.

Den siste store katastrofen av denne typen fant sted i Indonesia i slutten av september. Så langt er det bekreftet at over 2.000 mennesker mistet livet på øya Sulawesi.

– Dødsfallene og lidelsene forårsaket av jordskjelvet og tsunamien i Indonesia viser behovet for økt offentlig oppmerksomhet og strenge bygningsstandarder i områder som er utsatt for rystelser, sier Mami Mizutori, som leder UNISDR.

4,4 milliarder mennesker

Mens naturkatastrofer anslås å ha forårsaket 1,3 millioner dødsfall, er et langt høyere antall blitt berørt av slike hendelser på andre måter.

Så mange som 4,4 milliarder mennesker har enten fått skader, mistet hjemmene sine, blitt evakuert eller mottatt nødhjelp i løpet av de siste 20 årene. Antallet utgjør over halvparten av verdens befolkning.

De største innrapporterte økonomiske tapene har funnet sted i rike land hvor det er mye kostbar infrastruktur og boliger som det er dyrt å bygge opp igjen. USA, Kina og Japan ligger øverst på denne listen.

Men på listen over landene med størst tap sett i forhold til størrelsen på bruttonasjonalproduktet, er det fattige stater som dominerer. Lutfattige Haiti, som er utsatt for både orkaner og jordskjelv, kommer verst ut i denne rangeringen.

De direkte, innrapporterte kostnadene som følge av ekstremt vær de siste tjue årene er 2.245 milliarder dollar, tilsvarende 19.000 milliarder kroner.

UNISDR påpeker imidlertid at det i fattige land i mange tilfeller ikke innrapporteres økonomiske tap etter naturkatastrofer. De reelle økonomiske kostnadene kan derfor være langt høyere.