Dramatisk insektsdød også i regnskog. «Svært alvorlig», sier norsk professor

Ny rapport sprer sjokkbølger blant insektforskere: Også i dypeste regnskogene reduseres antall insekter dramatisk.

Antall insekter er redusert med mellom 10 og 60 prosent i Puerto Ricos regnskoger melder forskere som har gjort samme undersøkelse de gjorde for 40 år siden.

Klimaendringer får skylden. Og insektspiserne følger med på lasset: Færre fugler, frosker og firfisler.

– Svært alvorlig og dramatisk, sier professor og insektforsker Anne Sverdrup-Thygeson.

I fjor konkluderte tyske forskere med at bestanden av insekter i landets naturreservater har falt med 76 prosent de siste 27 årene.

Det ble forklart med at reservater ofte er små, som små frimerker i et stort landbrukslandskap. Insektene har for lite område å utvikle seg naturlig.

Les mer om sammenbruddet i Tyskland her

Puerto Rico har de siste årene redusert avskogingen kraftig og har satt i gang mange tiltak for å redde regnskogene sine. Men det hjelper lite når global oppvarming endrer leveforholdene i skogen.

Reiste tilbake etter 40 år

Men tilsvarende rapporter kommer stadig oftere fra andre steder i verden.

I går publiserte American National Academy of Science en studie som viser kraftig fall i antall insekter i de dypeste krokene av Luquillo-regnskogen i Puerto Rico.

Les rapport selv her

I 1976 drev biologen Bradford Lister fra Rensselaer Polytechnic Insitute i New York studier i regnskogen. Sammen med andre forskere kartla de bestandene av insekter og dyrene som lever av insekter – fugler, frosker og firfisler.

40 år senere reiste han tilbake og gjorde samme øvelse sammen med økologen Andrés García fra Mexico. Han forteller til Washington Post at han merket forandring straks han kom inn i skogen. Færre fugler og de før så tallrike sommerfuglene var nesten borte.

Når insektene forsvinner får insektspiserne også trøbbel. Antall frosker har falt kraftig.

«Det blir mindre av alt»

De brukte så samme metode som for 40 år siden. Satte opp insektsfeller, tørket det de fant og veide det. Dette gir et bilde på det forskerne kaller den samlede biomassen av insekter.

Og konklusjonen skremte: Fangsten nå var mellom en fjerdedel og en åttendedel av det som ble fanget i 1976/77.

“Det blir mindre av alt. De vanligste virvelløse dyrene i regnskogen – møll, sommerfugler, gresshopper, edderkopper – er langt mindre utbredt”, sier Bradford Lister til Washington Post, som var først ute med nyheten.

Les også

Dag Olav Hessen tror vi er på vei inn i en lang og mørk grøft

Firfisler, fugler og frosker ...

Insektforsker Timothy Schowalter ved Louisiana State University har studert den samme regnskogen i årevis, og sier de nye funnene stemmer med hans observasjoner.

Også dyr som lever av insekter er redusert kraftig i samme periode. Antall firfisler er 30 prosent mindre, og antall fangede fugler er halvert. Også antall frosker er redusert kraftig.

Antall sommerfugler har falt dramatisk i Puerto Ricos regnskoger de siste tiårene.

2,2 grader varmere

De to forskerne er ikke i tvil om årsaken til sammenbruddet. Den undersøke regnskogen er langt fra folk, og er ikke direkte påvirket av menneskelig aktivitet. Bruken av sprøytemidler i Puerto Rico er for eksempel redusert med 80 prosent de siste tiårene.

Men indirekte har vi skylden. Det har skjedd en kraftig temperaturøkning i Puerto Ricos regnskoger de siste par tiårene med over to grader. Og forskerne er ikke i tvil om at det er forklaringen.

Temperaturen i regnskogen varier normalt svært lite. Virvelløse dyr i skogen er tilpasset denne temperaturen og takler endringer svært dårlig. Insekter kan ikke regulere egen kroppsvarme, den styres av temperaturen rundt dem. Insekter i vår del av verden er flinkere til å takle store temperatursvingninger.

Les også

Vet du hvorfor øyenstikkere sjelden går på kino?

«Svært alvorlig»

Professor Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU sier meldingene fra Puerto Rico er svært alvorlige.

–Dette bekrefter resultatene fra den tyske Hallman- studien fra i fjor, men i et helt annet miljø, nemlig tropisk regnskog. Og det viser at effekten av at insekter går tilbake brer seg som ringer i vann gjennom økosystemet, eller som et skred, fordi insektetere også går tilbake, sier hun.

Sverdrup-Thygeson ga tidligere i år ut boken «Insektenes Planet» som nå er i ferd med å oversettes til en rekke språk. Interessen for insekter og deres betydning i naturen er kraftig økende.

–Hvorfor er det alvorlig? Hva kan konsekvensen bli?

–Gitt at dette skjer over hele kloden vil det være svært dramatisk for insektenes nedbrytningstjenester, pollinering, frøspredning, forholdet mellom arter i næringsnettet. Insektene er jo grunnleggende føde for fugler, fisk og andre dyr, sier hun.