Migrantkrisen preger fortsatt Europa: 927.000 asylsøkere venter på svar

BRUSSEL (Aftenposten): Tallet på asylsøkere til Skandinavia har falt kraftig. Bare 0,5 prosent av dem som ankom Europa i fjor, fant veien til Norge.

Etter at ruten over Egeerhavet til Hellas ble stengt i 2016, har flertallet av migranter ankommet Europa over Middelhavet fra Libya. Bildet er tatt utenfor den libyske i januar.
  • Øystein Kløvstad Langberg

Totalt søkte 670.900 personer om asyl i EU, EØS-området og Sveits i fjor, viser ferske tall fra Eurostat.

Dette er en kraftig nedgang fra årene før. På det meste, i 2015, nådde tallet på asylsøkere 1.325.600.

Likevel er det fortsatt et langt stykke ned til det som var normalen i Europa frem til 2014.

Ifølge dataene var 67 prosent av dem som søkte asyl i 2017 menn, noe som er på nivå med de foregående årene. Tallene viser også at 82 prosent av søkermassen var 34 år eller yngre.

UNCHR anslår at over 3100 personer døde mens de forsøkte å ta seg over Middelhavet til Europa i 2017. Så langt i år er tallet på døde anslått til 458.

Syrere (16 prosent), irakere (7 prosent) og afghanere (7 prosent) utgjør de største gruppene blant asylsøkerne, viser Eurostats tall.

Stor jobb igjen

En rekke europeiske land har en stor bunke med utestående søknader. Samlet sett har 927.000 personer søknader inne hos asylmyndigheter i EU-land. Og mens bunken er på vei nedover i Tyskland, øker den i Italias overbelastede asylsystem.

Aftenposten har tidligere omtalt at partier som ønsker massedeportasjoner av innvandrere, gikk kraftig frem ved det italienske valget tidligere i mars.

Sverige fortsatt på topp

I de skandinaviske landene er det fortsatt Sverige som tar imot desidert flest asylsøkere, selv om ankomsttallene er langt lavere enn i 2015 da det kom over 156.000. I fjor søkte 22.200 personer om asyl i Sverige. For Norges del var tallet 3400, mens det i Danmark kom 3100.

Norge fikk 0,5 prosent av søkerne

Dataene viser også at Norge, Sverige og Danmark mottar en lavere andel av Europas asylsøkere enn tidligere. Fallet i tallet på asylsøkere til disse tre landene har altså vært større enn nedgangen i asylsøknader i Europa totalt sett.

I 2017 fikk Norge 0,5 prosent av alle asylsøknadene i Europa. Tilbake i 2008 var tallet på 7,7 prosent.

Økt familieinnvandring

Mens det kommr færre asylsøkere, er tallet på familiegjenforeninger på vei opp.

Eurostat har ikke ennå presentert tall for 2017, men i 2016 var tallet på familieinnvandringer på 780.000 – en økning på rundt 100.000 sammenlignet med 2014.

Data fra UDI viser at Norge ga 14.432 tillatelser om familieinnvandring i 2017. Det var en nedgang fra 15.580 i 2016, men vesentlig høyere enn i de foregående tre årene.

Syrere (19 %) utgjorde den største gruppen utenlandske borgere som fikk tillatelse om familieinnvandring til Norge i 2017. Videre følger indere (10 %), eritreere (7 %) og personer fra Thailand (7 %) og Filippinene (6 %).

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).