Verden

Nytt gjennombrudd i brexitsamtalene

Etter dager og netter med intense forhandlinger har EU og Storbritannia klart å bli enige om reglene som skal gjelde i overgangsperioden etter skilsmissen.

EUs sjefforhandler Michel Barnier (t.h.) sammen med Storbritannias brexitminister David Davis i Brussel.
  • og NTB
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Det kunngjorde EUs sjefforhandler Michel Barnier da han møtte pressen sammen med Storbritannias brexitminister David Davis mandag ettermiddag.

Barnier kaller enigheten et «avgjørende skritt». Ifølge ham har forhandlerne jobbet dag og natt for å få avtalen på plass.

– Men et avgjørende skritt er fortsatt bare et skritt, sier Barnier.

– Det er fortsatt arbeid som gjenstår i viktige spørsmål. deriblant spørsmålet om Irland og Nord-Irland, påpeker han.

Fortsetter som før

Overgangsperioden er strengt tidsbegrenset. Den begynner når Storbritannia forlater EU ved midnatt 29. mars 2019 og varer til 31. desember 2020.

Det aller meste vil i praksis fortsette som før. Storbritannia må fortsette å følge EUs lover og regler. Men Storbritannia vil ikke lenger være medlemsland og får derfor ikke delta i beslutningsprosessene.

Det er også enighet om at EU-borgere som flytter til Storbritannia i overgangsfasen, skal ha samme rettigheter som EU-borgere som flyttet dit før brexitdatoen. Det samme gjelder briter som flytter til EU.

En felles komité skal opprettes for å ta seg av eventuelle saker der EU og Storbritannia er uenige.

Vil forhandle

Barnier understreker at overgangsfasen er nyttig for Storbritannia. Grunnen er at britene i denne perioden vil kunne forhandle frem nye handelsavtaler med andre land, deriblant Norge.

Samtidig må EU og Storbritannia få på plass en ny handelsavtale seg imellom.

– Det handler om å ta fatt på livet utenfor EU, sier Davis.

Han sier britene har fått gjennomslag for at nye handelsavtaler skal kunne både undertegnes og ratifiseres i overgangsperioden. Men de nye avtalene kan ikke tre i kraft før overgangsperioden er over.

Nytt avtaleutkast

Overgangsordningen skal etter planen inngå som et element i den overordnede skilsmisseavtalen mellom EU og Storbritannia.

Det første gjennombruddet i forhandlingene om skilsmissen ble oppnådd like før jul. EU og Storbritannia kom da til enighet om det økonomiske oppgjøret og hvilke regler som skal gjelde for EU-borgere i Storbritannia og briter i andre EU-land.

Siden er det gjort fremskritt på flere fronter, og et nytt avtaleutkast er nå blitt publisert der EU og Storbritannia bruker fargekoder for å vise hva de er enige og uenige om.

I utkastet markerer grønn skrift enighet. Gul skrift betyr at det er politisk enighet, men at tekniske detaljer gjenstår. Ingen farge betyr at det ennå ikke er enighet.

Irland gjenstår

Avtaleutkastet viser at det spesielt er to spørsmål som gjenstår. Det ene er reglene for håndheving av avtalen. Det andre er irskegrensen.

Irland har vært et spesielt vanskelig spørsmål for forhandlerne. Målet er å unngå fysiske grensesperringer mellom Irland og Nord-Irland, noe som har vist seg å være svært utfordrende å få til når Storbritannia skal ut av tollunionen og det indre marked.

Barnier understreker at enigheten om overgangsperioden kun er gyldig så lenge også de andre brikkene faller på plass.

– Ingenting er avgjort før alt er avgjort, sier han.

Les mer om

  1. Brexit
  2. Storbritannia
  3. Michel Barnier
  4. EU