WHO: Rundt syv millioner dør av luftforurensing hvert år

På verdensbasis dør rundt syv millioner mennesker som følge av dårlig luftkvalitet hvert eneste år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Luftforurensning er blitt en kampsak for Verdens helseorganisasjon (WHO).

I en ny studie organisasjonen har gjennomført kommer det frem at 90 prosent av verdens befolkning puster inn forurenset luft.

– Luftforurensing er en trussel for oss alle, men det er de fattigste og mest marginaliserte som blir rammest hardest, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

På verdensbasis dør om lag syv millioner mennesker hvert år etter å ha pustet inn luftpartikler som blant annet kan føre til slag, hjertesykdommer, lungekreft og lungebetennelser.

Luftforurensingen er verst i byer, men ofte verre enn man skulle tro på landsbygda. I tillegg til forurensingen utendørs blir mange mennesker i utviklingsland syke av sot og partikler fra kullfyrt matlaging innendørs.

Ifølge organisasjonen fører denne typen luftforurensing til om lag 3,8 millioner dødsfall årlig.

– Det er uakseptabelt at over 3 milliarder mennesker – for det meste kvinner og barn – fortsatt puster inn dødelig røyk hver eneste dag fra forurensende ovner og brensel, sier Ghebreyesus.

Mer enn 90 prosent av dødsfallene som kobles til luftforurensing finner sted i lav- og mellominntektsland, opplyser organisasjonen.