Pew Research Center har spurt folk i 38 utviklingsland og såkalt fremvoksende økonomier om hvilke samfunnsinstitusjoner som bidrar positivt i landets utvikling. Militæret kaprer en klar førsteplass og mediene kommer på annenplass såvidt foran religiøse ledere. Nederst havner domstolene og byråkrater.

— Hva, militæret øverst? sier en overrasket Kofi Annan.

- Ser til militæret for sikkerhet

Den tidligere FN-sjefen og fredsprisvinneren driver nå Kofi Annan-stiftelsen. Han synes det er «fascinerende» å høre om den sterke støtten til militære styrker.

— Jeg kan se for meg situasjoner der det har vært mye usikkerhet, der folk har vært gjennom kriger, eller er redde for vold og konlikt og at de da ser til militæret for sikkerhet og mener at militæret er en positiv kraft.

Kofi Annan er overrasket over at militæret rangeres så høyt blant folk i flere utviklingsland.
Jan T. Espedal

Han påpeker imidlertid at i de land der militæret griper makten, er de sjelden populære i befolkningen.

— Spørsmålet blir om folk ønsker at militæret skal beskytte dem, eller om de ønsker at militæret skal styre dem. Vil de det siste, bør de se på hvordan det har gått tidligere. Militære myndigheter styrer sjelden bra, sier han.

Nedtur for militære Tyrkia

I enkelte land har imidlertid støtten til militæret rast. I Tyrkia har for eksempel president Recep Tayyip Erdogan gjort til en kampsak å svekke de militæres innflytelse - og støtten til styrkene har også falt kraftig fra 2007 til 2014. Derimot liker folk mediene bedre enn før, men fremdeles langt dårligere enn i de fleste andre land. Religiøse lederes tillit er også falt i Tyrkia.

Bred nedtur i Egypt

I Egypt har de militære styrkene normalt nytt skyhøy tillit i befolkningen. Under opprøret mot president Mubarak i 2011 avskydde demonstrantene politiet, mens militæret ble tiljublet. Senere har imidlertid de militære kastet Det muslimske brorskap, som vant et valg, slått hardt ned på nye demonstrasjoner og holdt nytt valg der general Abdel al-Fatah Sisi ble valgt til ny president. Støtten til militæret ser ut til å ha sunket noe og ligger såvidt under tilliten til både presse og religiøse ledere.

Her beundrer folk militæret

I Uganda, Pakistan og Russland har militærets popularitet økt voldsomt de siste årene og de var ikke direkte mislikt fra før heller. Pew-rapporten antyder at økningen i offensive operasjoner under president Vladimir Putin kan forklare noe av veksten i Russlands tilfelle.

I 14 av de 38 landene scorer militæret høyest av samfunnsinstitusjonene. I land som Tunisia, Senegal, Libanon, Vietnam og Tanzania mener ni av ti eller flere at militæret har positiv innflytelse på samfunnsutviklingen. I Kenya, Uganda og Ghana mener ca. åtte av ti at de militære styrkene har positiv innvirkning.

Korrupsjon og krim

Pew Research Center har også spurt folk om hva de mener er hovedproblemet for sitt land. På topp rager kriminalitet og korrupsjon, noe som kan korrespondere med den lave tilliten domstolene har.

Les også: