Ny rapport om radikalisering: Går etter sårbare gutter. Jentene finner andre veier inn til terrorgrupper.

Færre jenter enn gutter blir med i terrorgrupper, men ny rapport viser at jentene som blir med, er mer aktive i egen radikaliseringsprosess.

Shamima Begum har vært gjenstand for stor debatt den siste uken. Skal IS-enken fratas passet sitt?
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Inger Lise Hammerstrøm

Kjære Mr. Javid

Jeg skriver til deg på vegne av meg selv og resten av Shamima Begums familie.

Slik lyder åpningen i brevet Renu Begum, søster av den britiske IS-enken Shamima Begum, har skrevet til Storbritannias innenriksminister Sajid Javid.

Til tross for at søsteren har uttalt at hun ikke angrer på at hun sluttet seg til IS, ønsker familien nå å få henne og sønnen hennes hjem. Myndighetene, derimot, truer med å ta fra henne statsborgerskapet.

Etter at IS ble erklært beseiret i Syria, har angrende IS-enker fra flere land stått frem og sagt de ønsker å returnere til hjemlandet de forlot. Flere har fått barn i kalifatet, og debatten om IS-kvinnene og barnas skjebne er ventet å bli heftig i mange europeiske land i månedene som kommer.

I brevet som er publisert i sin helhet på BBC fredag, hevder søsteren at Shamima ble manipulert til å bli med i terrororganisasjonen. Hun mener søsteren kan overbevises til å bli den søsteren og datteren hun en gang var hvis hun får komme hjem.

Fremdeles er ikke alle detaljer bak Shamima Begums motivasjon for å reise kjent. En rapport som kom denne uken, forteller imidlertid mer om radikaliseringsprosessene.

Les også

Shamima Begum (19) angrer ikke på at hun sluttet seg til IS. Nå har hun utløst en hissig debatt om retur av fremmedkrigere.

Vanskelige familieforhold

Den britiske tenketanken Henry Jackson Society publiserte en rapport om radikalisering av barn. Den viser blant annet store forskjeller i hvordan jenter og gutter har funnet veien til terrororganisasjonen.

Mens gutter er mer sårbare for påvirkning fra for eksempel andre familiemedlemmer, har jentene en tendens til selv å oppsøke IS-ideologi. Det er imidlertid langt færre jenter enn gutter som blir radikalisert. 65 prosent av de radikaliserte barna i studien var gutter, mens 35 prosent var jenter.

Renu Begum ønsker å få søsteren sin, Shamima Begum, hjem til London.

Vanskelige familieforhold kan være en årsak til at jentene oppsøker terrororganisasjoner, ifølge rapporten.

En 16 år gammel jente skal for eksempel av sin far ha blitt eksponert for så mange ekstremt voldelige bilder at vold ble normalisert for henne. Hun skal selv ha gjort inngående research om terrororganisasjoner og til slutt blitt radikalisert, står det i rapporten.

En annen skal ha begynt å søke etter ekstrem ideologi på internett fordi hun ble mishandlet av faren. Dette skal ha vært et forsøk på å finne en vei ut av mishandlingen.

Telefonen ble portalen til ekstrem ideologi

Denne uken skrev New York Times om den radikaliserte amerikanske studenten Hoda Muthana. Hun beskriver en ekstremt streng oppdragelse. Hun fikk ikke lov til å gå på fest, til å ha kjæreste eller telefon.

Hoda Muthana lot seg intervjue av New York Times denne uken. IS-enken sier hun angrer og vil hjem til USA.

Da hun fikk telefon i eksamensgave av faren etter hun var ferdig med videregående skole, forteller hun at mobilen raskt ble en portal til ekstrem ideologi.

Elementene i disse historiene ligner på Begums historie. Søsteren hennes forteller i brevet at hun og familien gjorde alt som sto i deres makt for å hindre henne fra å reise, men kontakt med britiske og tyrkiske myndigheter var forgjeves.

Trodde hun kunne utdanne seg til lege i kalifatet

I desember 2014, på samme dag og fra samme flyplass i London, har to jenter booket fly til Istanbul. Målet er IS i Syria.

Den ene, en 15 år gammel jente fra Bethnal Green i Øst-London, har med seg et IS-magasin, notater med instruksjoner for hvordan man skal komme seg til Syria, og et foredrag fra en hatpredikant i Al Qaida.

Men hun kommer seg aldri til Syria. Like før avgang blir hun ifølge The Times pågrepet av politiet og tatt av flyet.

Hennes venninne Shareema Begum (15), derimot, som for øvrig ikke er i slekt med Shamima Begum, lykkes med å komme seg frem til kalifatet.

Bildet viser (f.v.) Kadiza Sultana, Shamima Begum og Amira Abase idet de går gjennom sikkerhetskontrollen på Gatwick 23. februar 2015. Alle tre lykkes med å komme frem til kalifatet.

Jenta som ble anholdt på Heathrow i 2014, var den eneste i vennegjengen som ble hindret i å dra. Til tross for at hun ble pågrepet med materiale som knyttet henne til en terrororganisasjon, skal hun ifølge Times ikke være straffeforfulgt.

Hun har siden vært under overvåking og har gjennomgått et deradikaliseringsprogram.

Ifølge rapporten ble to ikke navngitte jenter som forsøkte å dra til Syria, beskrevet som ekstremt oppvakte jenter. Forestillingene deres om hva et liv i IS-samfunn kunne tilby, viste derimot stor naivitet.

En av jentene så for seg at hun kunne utdanne seg til lege i kalifatet. Den andre ønsket seg til et samfunn hvor hun ville bli mer sosialt akseptert.