Verden

Politiet trodde ikke på hans historie: Terrorsiktede opererte med to navn i Sverige -og endret stadig forklaringer på hvorfor kan burde få opphold

Rakhmat Akilov (39) gikk under jorden da han fikk avslag på oppholdssøknaden i Sverige.

Den terrorsiktede 39-åringen, Rakhmat Akilov, brukte navnet Rahmatjon Kurbonov da han søkte om opphold i Sverige. Han fikk avslag.

  • Frode Sætran

Den siste kontakten den 39 år gamle terrorsiktede usbekeren hadde med svenske myndigheter, var da han fire måneder tidligere fikk fire uker på seg til å forlate Sverige.

Det er Svenska Dagbladet som skriver dette.

Han hadde søkt, og fått endelig avslag på sin søknad om opphold og arbeidstillatelse i Sverige.

Usikkerheten om 39-åringens identitet var årsak til at søknaden hans ble avslått.

«Han har gitt forskjellige opplysninger til Migrationsverket om navnet sitt og fødselsdatoen. Under de muntlige forhandlingene hos domstolen har han også gitt forskjellige forklaringer om hvor passet hans befinner seg.»

Dette konstaterer den svenske Migrationsdomstolen i september 2016 i sin beslutning etter at han hadde anket avslaget fra Migrationsverket.

  • Les også: Chat-historikk viser at terrormistenkte snakket om terrordåden med IS-tilhenger før angrepet.

Opererte med to navn

Offisielt bodde 39-åringen på en adresse i Spånga under navnet Rakhmat Akilov.

Da han søkte om oppholdstillatelse i Sverige brukte han i stedet navnet Rahmatjon Kurbonov, og det er også det navnet som Migrationsdomstolen har forholdt seg til.

Ifølge dommen var det store hull i Akilovs forklaring. Det fantes ingen skriftlig dokumentasjon og den muntlige forklaringen inneholdt «motstridende opplysninger».

– Beskyttelsesbehov

Hans begrunnelse for å kreve opphold og arbeidstillatelse var dels beskyttelsesbehov, og at han ba om opphold på humanitært grunnlag.

Migrationsdomstolen konstaterte innledningsvis at situasjonen i Usbekistan ikke er så alvorlig at den gir rett til asyl. Dermed måtte det vurderes om det fantes behov for beskyttelse.

Det var avgjørende for vurderingen var om søkeren forklarte seg troverdig.

Påsto at han ble torturert

I Migrationsverkets utredning har Akilov forklart at han var frihetsberøvet i Usbekistan i ni døgn og utsatt for mishandling og psykisk tortur i den grad at han «mistet oppfatningen om tid og rom».

«Mishandlingen tok slutt etter fire dager, da hans bror kontaktet politiet og tilbød penger», står det i dommen.

Ifølge Akilov skal broren hans ha tilbudt 10.000 dollar, noe han var i stand til fordi han kom fra en rik familie.

Usbekiske myndigheter skal også ha anklaget ham for å «arbeide mot konstitusjonen og for å være en terrorist».

«Trappet opp» forklaringene

Migrationsdomstolen mener at han har «trappet opp» bakgrunnshistorien sin etterhvert som han gjenfortalte den til svenske myndigheter. Domstolen slår fast at det ikke finnes legeerklæringer som kan underbygge 39-åringens påstander om skader han skal ha blitt påført.

Domstolen reagerer også på at 39-åringens beskrivelser av forholdene i fengselet er vage, og at han burde kunne gitt flere detaljer etter ni døgn.

Også beskrivelsen av reisen til Sverige er «vag og detaljfattig». 39-åringen selv har påstått at han kjørte lastebil via Danmark, men har ikke vært i stand til å forklare hvordan reisen ble planlagt eller gjennomført.

Domstolen fant ikke grunnlag for å gi Rakhmat Akilov oppholdstillatelse.

Tre måneder senere fikk Akilov fire uker på seg til å forlate Sverige frivillig. Men i stedet forsvant 39-åringen, og ble pågrepet først fire måneder etterpå, etter terrorangrepet i Stockholm.

Ville bytte til sunnimuslimsk advokat

Mandag ettermiddag ble det kjent at Akilov, ønsket å bytte ut kjendisadvokaten Johan Eriksson med en forsvarer som er sunnimuslim, skriver Expressen.

– NN ønsker at han forsvares av en advokat som er sunnimuslim. Ifølge NN kan bare en advokat med den bakgrunn ivareta hans interesse på best mulig måte, skriver Eriksson i sin begrunnelse.

Stockholm tingrett skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de har avvist Akilovs begjæring om bytte av advokat.

Les mer om

  1. Sverige
  2. Stockholm
  3. Terror