Slik angriper Russland tyskerne: Hacking, falske nyheter og forbindelser til ytre høyre

I Tysklands nye sikkerhetspolitiske retningslinjer går Russland fra å være «partner» til «rival», ifølge en lekkasje i Die Welt. Forholdet mellom Europas to stormakter er iskaldt.

Ikke akkurat hjertelig stemning. Angela Merkel og Vladimir Putin under et møte i Kreml i mai 2015.

Flere russlandskjennere mener nå at Russland driver en «hybridkrig» mot Tyskland, altså kommer med målrettede ikke-militære angrep. Formålet skal være å destabilisere landet og det ultimate målet å styrte Angela Merkel, slik for eksempel Ruth Forsyth i tenketanken Atlantic Council formulerer det.

Forholdet mellom de to stormaktene i Europa setter dagsorden utover sommeren. Først skal EUs sanksjoner mot Russland på grunn av Ukraina-krigen forlenges med et halvt år, noe som sannsynligvis går igjennom på EU-toppmøtet i slutten av juni. 8–9 juli er det NATO-toppmøte i Warszawa, et møte der nettopp problemene med den store naboen i øst blir hovedtemaet.

For første gang siden den kalde krigen har Tyskland vedtatt å øke bevilgningene til eget forsvar, noe som ikke minst har sammenheng med Putins politikk.

Her er noen eksempler på hvordan Russland lager trøbbel for tyskerne:

Hacking:

I fjor ble Forbundsdagen utsatt for cyberangrep og måtte sette opp hele sitt datasystem på nytt i etterkant. I vår ble partisentralen til Merkels kristeligdemokratiske parti CDU rammet. De ble advart av tyske sikkerhetsmyndigheter i forkant.

Hackergruppen som antas å stå bak begge angrepene, er kjent som «Sofacy» eller «APT 28», skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gruppen skal stå i tett forbindelse til den russiske staten.

"Putin, hjelp oss" er teksten på en plakat under en demonstrasjon organisert av høyrepopulistiske Alternative für Deutschland i mars.

Pleier forbindelser til nasjonalister og høyreorienterte:

Russiske flagg er observert under Pegida-demonstrasjoner. Det nye høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland har markert seg som spesielt russlandsvennlig.

Nestleder Alexander Gauland har blant annet hatt møte med Putins personlige sekretær og den beryktede Kreml-nære-ideologen Alexander Dugin. Tidligere i vår avslørte Der Spiegel at ungdomspartiet til AfD, Junge Alternative, har inngått et forbund med ungdomspartiet til Putins parti Forent Russland.

AfD-representant i Europaparlamentet Marcus Pretzell har også besøkt Krim med russisk visum for å delta i et møte med russiske politikere, ifølge Huffington Post.

Hemmelig «hær»:

300 menn skal ifølge tidligere Moskva-korrespondent for Focus, Boris Reitschuster, være identifisert av tyske hemmelige tjenester som en slags paramilitært nettverk for Putin i Tyskland.

Reitschuster skriver om dette i boken Putins verdeckter Krieg, Putins skjulte krig. Bild fulgte opp med en artikkel om "hæren" som skal være en slags sovende gruppe, klar til å slå til hvis det trengs. De fleste av de 300 skal ha bakgrunn fra skolene der det undervises i den russiske kampsporten Systema.

Også folk knyttet til Putins beryktede MC-gjeng Nattulvene, tidligere DDR-elitesoldater sovjetiske/russiske veteranforbund og kriminelle bander skal tilhøre nettverket.

Desinformasjon:

Det mest berømte eksempelet på russisk desinformasjon i Tyskland er «Lisa»-saken i vinter. Den førte også til at tysk etterretningstjeneste på oppdrag fra Merkels kontor etterforsker russisk desinformasjon i Tyskland.

Et annet element i desinformasjonskampanjer er de såkalte trollfabrikkene der folk lønnes av den russiske staten blant annet for å kommentere i sosiale medier. Herfra spres også falske nyheter. Russiske statsmedier er dessuten godt representert på tysk i form av nyhetsportalen Sputnik.de og TV-senderen Deutsch.rt.de

Åpen dør til Tsjetsjenia?

Tallet på asylsøkere fra Tsjetsjenia til Tyskland har økt betraktelig i vår, bekrefter det tyske innenriksdepartementet overfor Die Welt. Ifølge departementet er det ingen ytre årsaker til dette, men representanter for sikkerhetsmyndighetene skal være bekymret for at russerne vil «åpne døren til Tsjetsjenia» for å demonstrere sin makt. Foreløpig er det økningen mer en antallet som bekymrer, mellom mai og januar ankom drøyt 2200 tsjetsjenere.

Det dramatisk forverrede forholdet til Russland vises også i at landet har skiftet status i den nye risikoanalysen for nasjonal sikkerhet som er under forberedelse i Berlin.

I den forrige, som stammer fra 2006, ble Russland kalt «partner». Nå betegnes de som en rival, skriver avisen Die Welt som har fått tak i innholdet i den såkalte hviteboken (skrevet av Forsvarsdepartementet, journ.anm.) som skal vedtas av Merkel-regjeringen før sommerferien.

Her heter det også at den tyske regjeringen er spesielt bekymret for russernes «hybride instrumenter som målrettet skal viske ut grensen mellom krig og fred».

SPD-politikeren Franz Thönnes er opptatt av at også dialogen med Russland må holdes åpen.

Nestleder i Forbundsdagens utenrikskomité, sosialdemokraten Franz Thönnes, vil ikke kommentere «hviteboken» siden det fortsatt er et regjeringsinternt dokument. Men på spørsmål om hvorvidt Russland er en trussel for Tyskland, svarer han på epost at "Russland er for tiden en på alle måter politisk og strategisk utfordring." Han lister opp følgende problemer:

  • De enorme militæraktivitetene og demonstrative øvelser
  • Provoserende aksjoner med militære fly uten transpondere (de kan altså ikke fanges opp av flygeledere som styrer sivil luftfart, journ.anm.) og ubåter
  • Harde retoriske angrep med henvisning til atomvåpen
  • Bruken av hybridkrig-metoder
  • Cyberangrep mot EU-medlemmer og NATO
  • Samarbeid med høyrepopulistiske bevegelser i Europa

– Dette er bestemt ikke noe som kan betraktes som å fremme sikkerheten, kommenterer han. Samtidig understreker Thönnes at det er essensielt å holde dialogen med Russland åpen. Han tror også at den såkalte «røde telefonen», altså en direkteforbindelse mellom NATOs og Russlands militære ledelser som nylig ble vedtatt gjeninnført, vil bidra til å minimere risikoen som kan oppstå på grunn av manglende informasjon og overreaksjoner.

– Hovedlinjen bør være så mye sikkerhet som nødvendig, og så mye dialog og samarbeid som mulig, for å opparbeide den tapte tilliten igjen, skriver Thönnes.

Putins pressetalsmann Dmitri Peskov sier Russland forsøker å bidra til samarbeidet på det europeiske kontinentet.

Russland prøver "å skape en atmosfære av samhandling"

«Hviteboken» har fått mye omtale i russiske statlige medier og Kreml var raskt ute med sin bekymring over omtalen av Russland:

– Dette vil være en åpenbar misforståelse, sa Putins pressetalsmann Dmitri Peskov, og hevdet at Russland utelukkende prøver «å skape en atmosfære av samhandling og gjensidige samarbeid på det europeiske kontinentet».

Tysklands ambassadør i Russland, Rudiger von Fritsch, forsøkte å dempe inntrykket:

– La oss ikke bry oss om propaganda og heller jobbe sammen med våre store prosjekter, sa han i det tysk-russiske forumet dagen etter, ifølge Interfax. von Fritsch omtalte lekkasjen som «bare spekulasjoner».

– Dokumentet er jo ikke publisert.

– Tyskland er mer falk enn due

– Stemningen i Tyskland overfor Russland har forandret seg veldig de siste tre årene. Skepsisen særlig mot Putin er økt. Tyskland er nå mer en falk enn en due, sier Andreas Umland, tysk russlandsekspert ved Institutt for euroatlantisk samarbeid i Kiev.

Han ville ikke betegne det russerne driver med overfor Tyskland som hybridkrig.

– Det er en god betegnelse på hva Ukraina er utsatt for, men når det kommer til Tyskland handler det mest om informasjonsforvrengning og propaganda.

Umland tror verken på at Tyskland er noe spesielt utsatt land i EU eller at det er noe uttalt mål i Kreml å ville styrte Angela Merkel.

– Men Merkel var jo vennligere innstilt til Putin før. Avgangen hennes ville blitt sett på som noe positivt.

Han påpeker også at det må skilles mellom hva som er russisk innenrikspolitikk og hva som er rettet utover. «Lisa»-saken og all den forvridde skremselspropagandaen om hvordan Tyskland står på randen av sammenbrudd på grunn av flyktningkrisen, er beregnet på russerne selv.

Russlandskjenner Andreas Umland advarer mot å svare militært på Russlands provokasjoner. Bildet er fra NATO-øvelsen Iron Wolf i Litauen 15. juni.

– Har Tyskland noen god strategi for å møte de russiske angrepene?

– Tidligere hadde man ikke det, det var for mange som var opptatt av å ha et godt forhold til Russland. Nå er de mye mer realistiske og har mange gode motaksjoner.

Umland er ellers skeptisk til at NATO svarer på russernes militære provokasjoner militært, slik at spenningen økes i blant annet Østersjø-området.

– Slike militære svar styrker bare Putin, sier han. Etter Umlands mening burde heller NATO og Europa svare med flere sanksjoner mot russisk elite som oppholder seg i Vesten. At russisk propaganda og falske nyheter avsløres, er også essensielt.

Kan ropet etter en sterk mann følge i kjølvannet av fremgang for mer populistiske partier? Hør Aftenpostens Verdens siste podkast: «Kan Trump bli den nye Putin?». Du kan lytte til den i spilleren under, påSoundCloud, iiTunes eller fra vårRSS-strøm.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.