Åpner luftrommet over hele Norge

Luftrommet over Norge holdes trolig åpent frem til klokken 02.00 i natt, og SAS lover at alle som skal fly innenlands i dag vil komme seg fram.

Ved 05-tiden onsdag er det bare de sørligste delene av Norge som vil være dekket av askeskyen, i følge prognosen som britiske Met Office la fram tirsdag ettermiddag.

Aftenposten.no får opplyst ved Avinor at luftrommet over hele Norge nå åpnes for luftfart. Ingen flyplasser i landet vil holdes stengt.

Luftrommet over Norge vil i første omgang holdes åpent frem til klokken 20.00. Men prognosen tilsier at det vil være åpent frem til klokken 02 i natt, opplyser Avinor.

Det kan de imidlertid ikke være helt sikre på før de før de kommer med oppdaterte meldinger mellom klokken 20 og 21 tirsdag kveld.

Avdelingsdrirektør i Luftfartstilsynet, Espen Slyngstad (t.h), vedgår at det har vært et sterkt press fra flyselskapene i Europa om å lette på flyrestriksjonene. (FOTO: STEIN BJØRGE)

Bedre kart

— For det første er det meste av askeskyen nå ikke i nærheten av norsk luftrom. For det andre er det nå innført et regime hvor vi nå mer konkret deler opp luftrommet. Det gjør at vi nå har mer presise kart som viser hvor det er askeskyer, og hvor det kan være vulkanaske av noe karakter, men hvor det ikke nødvendigvis utgjør en fare for flytrafikken, sier flysikringsdirektør Knut Skaar ved Avinor til Aftenposten.no.

- De tyngste områdene med vulkanaske ligger langt fra Norge nå, sier Skaar.

Letter på restriksjonene

I de områdene over Norge hvor det kan være askeskyer nå, har Luftfartstilsynet sendt ut melding til flyselskapene, hvor de blant annet stiller krav til at selskapene iverksetter ekstra vedlikehold og inspeksjon på de flyene som har flydd eller skal fly i områder med vulkanaske, opplyser flysikringsdirektøren. Dette er i tråd med regimet som ble innført i Europa fra i går kveld.

Oppmykningen innebærer at flyselskapene nå kan fly gjennom områder med lav konsentrasjon av aske mot at de følger vedtatte sikkerhetsprosedyrer, mens det forstatt vil være flyforbud i områdene med høyest konsentrasjon av aske.

Avdelingsdrirektør i Luftfartstilsynet, Espen Slyngstad, vedgår at det har vært et sterkt press fra flyselskapene i Europa om å lette på flyrestriksjonene.

Strengt regime

Europeiske luftfartsmyndigheter har forholdt seg til et regime som ble innført i 2004, som er langt mer restriktivt enn det amerikanske flyselskaper forholder seg til under slike forhold. Der er regelen at det er forbudt å fly i et område på 40 kilometer rundt et vulkanutbrudd. Utenfor denne sonen må flyselskapene selv vurdere om de mener det er trygt nok å fly.

— Kunne det vært lettet på restriksjonene tidligere?

— Kanskje, men fordi luftfarten i Europa har lite erfaring med dette måtte man legge seg på en konservativ linje til man hadde samlet nok erfaring, sier Slyngstad.

Han viser til at USA også måtte hente erfaring fra et større vulkanutbrudd før dagens regime kom på plass.

— Kunne man ikke da bygget på erfaringene USA hadde gjort seg?

— Det er mer krevende å oppnå harmoniserte handlinger i et område med 27 nasjonalstater. Det ble foreslått å følge den amerikanske modellen, men man valgte å ikke gå så langt, sier Slyngstad.

Han understreker at sikkerheten for passasjerene er like god med det nye regimet.

- Alle kommer seg frem

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS opplyser til Aftenposten.no ved 16-tiden at driften ser ut til å bli stadig bedre de kommende dagene. Og for dagens passasjerer har han følgende melding:

- Alle som skal fly innenlands i dag, vil komme seg frem til destinasjonen.

Ifølge Johansen ser det også lyst ut i forhold til internasjonale flyvninger.

- Stadig flere områder blir tilgjengelige for flyvninger. Akkurat nå er det problemer i Danmark, London og deler av sentraleuropa, men også her blir det gradvis bedre, sier han.

Johansen oppfordrer reisende til å benytte SAS sine nettsider for å holde seg orientert.

Norwegian opplyser at de også vil ha en rekke fly i luften i dag, og viser til sine nettsider for oppdatert informasjon.

Sjekk tilstanden ved flyplassene ellers i Europa her: Flytrafikken i Europa

Treffer i sør

Klokken 14 lokal tid strekker det seg et område med forventet vulkanaske fra Bergen, rundt kysten sørover, rett nord for Kristiansand og videre østover forbi Færder fyr i ytre del av Oslofjorden. De videre prognosene tyder på at kun søndre del av Østlandet vil være dekket av aske ved midnatt. Denne situasjonen forventes å være stabil onsdag morgen

Dette er også det bildet som tegnes i varselet fra Volcanic Advisory Centre i London (Met Office), som utarbeider utbredelseskart og prognoser for utbredelse av vulkansk aske.

De la tirsdag ettermiddag frem en ny prognose for hvordan askeskyen etter vulkanutbruddet på Island vil ramme Europa frem til klokken 05 i onsdag morgen.

Både Meteorologisk Institutt i Norge, Avinor og Luftfartstilsynet baserer sine varsler og vurderinger på beregningene fra Met Office.

Dette siste varselet fra Met Office viser at askeskyen etter hvert vil forsvinne fra norsk luftrom utover ettermiddagen tirsdag og natt til onsdag. Men det ser mørkt ut for store deler av Europa, som vil bli dekket av skyen.

Gardermoen vil i følge den nye prognosen slippe unna askeskyene. Ifølge prognosen kan skyen komme inn over Sørlandet tirsdag ettermiddag og kveld, før den igjen beveger seg mot øst i løpet av natten.

Flyplasser over hele Europa har vært rammet av askeskyen fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island.

Var stengt på Vestlandet

Tidligere tirsdag var Stord Lufthavn, Haugesund Lufthavn Karmøy, Stavanger Lufthavn Sola og Kristiansand Lufthavn stengt. Bergen Lufthavn Flesland var åpen i morgentimene, men ble stengt igjen klokken 11.

Offshoretrafikken i Nordsjøen har også vært stanset, og det var begrensninger på flytrafikk i Øst-Finnmark.