Stoltenberg har svart Putin: – Vi står overfor et kritisk øyeblikk

Nato har svart på Russlands krav om tilbaketrekning fra Øst-Europa. – Dette handler om nasjonenes rett til å velge sin egen vei, sier Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse i Nato-hovedkvarteret i Brussel onsdag kveld.

Nato har nå svart Russland, over én måned etter at russerne leverte en lang liste med omfattende krav til Nato. Generalsekretær Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse om svaret onsdag kveld.

Spenningen øker, sier han.

– Russland fortsetter sin militære oppbygning. Russland sender tusenvis av kampstyrker og hundrevis av fly til Hviterussland. Det skjer under dekke av å være en øvelse, men dette er kampklare tropper. Det gjør at vi blir mer bekymret, sier Stoltenberg.

– Vi står overfor et kritisk øyeblikk for euroatlantisk sikkerhet. Vi ber Russland nok en gang om å de-eskalere situasjonen, sier han.

Svarte skriftlig onsdag

Stoltenberg har sendt Natos svar til Russland i dag. Svaret baserer seg på tre områder der det er mulig med enighet, sier han.

Det første punktet er dialog:

– Russland har kuttet de diplomatiske båndene til Nato. Vi bør reetablere kontorene i Brussel og Moskva, sier Stoltenberg.

Det andre punktet er at Nato er villig til å høre på Russlands bekymringer, sier Stoltenberg. Nato fastholder at land i Øst-Europa har rett til selvstyre.

– Russland må trekke tilbake styrkene sine fra Ukraina, Georgia og Moldova. Dette handler om å respektere nasjoner og nasjonenes rett til å velge sin egen vei, sier han.

Det tredje punktet er nedrustning.

– Å redusere trusselen fra atomvåpen er noe vi alle kan tjene på, sier han.

Stoltenberg har invitert Russland til samtaler i Nato-Russland-rådet.

USA har også svart

Onsdag har USA også levert et svar til Russland. Svaret er ikke offentliggjort.

– Vi vil ikke offentliggjøre dokumentet, sier USAs utenriksminister Anthony Blinken på en pressekonferanse onsdag kveld.

Han begrunner det med at diplomatiet bør skje i fortrolighet.

– Vårt svar er fullt koordinert med Ukraina og våre europeiske allierte, sier Blinken.

– Dokumentet vi har levert, inneholder våre bekymringer for Russlands handlinger. Men også våre forslag, på områder der vi kan finne felles grunn. Vi ser muligheter for fremgang på områder som atomnedrustning, sier Blinken.

USA vil ikke akseptere de viktigste russiske kravene, sier utenriksministeren. Men han sier også at svaret åpner for en diplomatisk vei ut av konflikten.

USAs utenriksminister Anthony Blinken holdt pressekonferanse onsdag kveld.

Mange russiske krav

17. desember i fjor sendte den russiske regjeringen en serie med krav om en helt ny sikkerhetspolitikk i Europa. Kravene ble tatt dårlig imot på vestlig side.

Russland krevde blant annet at Nato trekker ut alle styrker fra land som ikke var medlemmer av alliansen før 1997. Det gjelder en rekke østeuropeiske medlemsland, men Russland har de siste ukene lagt mest vekt på Bulgaria og Romania.

Russland har også krevd at vestlige land stanser all militær støtte til Ukraina. I tillegg vil den russiske regjeringen ha garanti for at Ukraina aldri kan bli med i Nato.

Både Nato og USA har avvist de russiske kravene.

Samtidig har Russland bygd opp en massiv militær styrke på grensen til Ukraina.