Verden

Bør Norge frykte Russland?

Russland-kjennere mener press fra Vesten mot president Putin kan få alvorlige konsekvenser.

Til tross for Vladimir Putins bakgrunn som etterretningsoffiser skal han være god på å balansere de ulike interessene opp mot hverandre. Hvis han forsvinner, kan etterfølgeren bli langt verre.
  • Lars Magne Hovtun

Ikke alle eksperter er enige i at Russland utgjør en militær trussel mot Norge.

– Til tross for store spenninger er ikke Russland noen trussel mot Norge. Vi må ikke glemme at Norge er noe helt annet enn Ukraina. Drivkraften bak den russiske politikken er å hindre vestlig nærvær i de gamle sovjetstatene, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI.

Julie Wilhelmsen

Hun er en av flere eksperter på Russland og nordområdene som har liten tro på at russiske soldater vil marsjere inn i Kirkenes med det første.

– De militære trenger trusselen

– Skrekkscenarioer har veldig lite for seg når man skal forstå Russland. Dessverre utvikler det seg nå en kaldkrigstankegang om at Russland er en stor, militær trussel mot Vesten. Det er feil, sier førsteamanuensis Yngvar B. Steinholt ved Universitetet i Tromsø.

Flere eksperter mener trusselen bevisst eller ubevisst forsterkes av militære aktører og forsvarsindustrien, særlig under store øvelser.

– Både det russiske og norske forsvaret har en egeninteresse i å fremheve trusselen for å øke forsvarsbudsjettene. Det er åpenbart, sier Indra Øverland i NUPI.

– Få russere i Norge

– Påskuddet for Russlands militære operasjoner i Georgia, på Krim og i Øst-Ukraina har vært å beskytte russisk befolkning i de aktuelle områdene. I Norge finnes det ikke grunnlag for denne typen territorialkrav, sier Steinholt.

Yngvar B. Steinholt

Heller ikke tidligere forsvarssjef Sverre Diesen lar seg skremme av Russland.– Mulighetene for en væpnet konflikt med Russland påvirkes ikke av om det politiske forholdet er godt eller dårlig. For de russiske lederne er ikke dette et stemningsspørsmål, det er en nøktern og lidenskapsløs kalkyle av risiko og gevinst, sier han.

Risikoen for tap er for stor i Norge

Hvis de russiske lederne skulle regne på en potensielle militær operasjon mot Norge, vil de raskt innse at risikoen for tap er betydelig høyere enn muligheten til gevinst. Særlig hvis NATO, som samlet sett er militært overlegne Russland, involveres i konflikten.

Følger vi denne logikken vil Russland måtte begrense seg til operasjoner som ikke med stor sannsynlighet utløser NATO-innblanding.

– Så lenge vi kan hindre Russland i å gjennomføre den slags operasjoner, er det lav sannsynlighet for militær konflikt, sier Diesen.

Er bekymret for nordområdene

De russiske operasjonene i Ukraina gjør imidlertid ekspertene bekymret for at Russland skal strekke strikken helt til grensen for å oppnå egne mål.

Indra Øverland

– Jeg tror nordområdene bør bekymre oss mer enn fastlandet. For eksempel kan vi se for oss russiske provokasjoner på Svalbard, eller gjenoppretting av prøvesprenging med atombomber på Novaja Semlja, sier forskningssjef Pavel Baev ved PRIO.

Frykter Putins arvtager

– Den største faren er at ugjennomtenkt opptreden og press fra Vesten bringer frem farligere russiske makthavere i kjølvannet av Vladimir Putin. Dette faremoment ved kaldkrigsretorikken bekymrer meg, sier Steinholt.

Også Etterretningstjenesten har vedgått at Putins arvtager kan forverre situasjonen.

– Putin sørger for å balansere fraksjonene i Kreml opp mot hverandre. Hvis han forsvinner vil det bli kamp mellom disse fraksjonene, med haukene på den ene siden og den mer forretnings— og reformvennlige fraksjonen på den andre. Sannsynligvis vil haukene vinne frem, de har allerede styrket sin posisjon internt i det russiske regimet i forbindelse med Ukraina krisen, sier Wilhelmsen.

Les også

  1. Både Russland og Norge viser styrke i nord

  2. Ny uro i nord

  3. Russland hasteinnkaller 40.000 til militærøvelse i nordområdene

  4. Putin viste seg offentlig for første gang på 11 dager

Les mer om

  1. Russland