Verden

EUs legemiddelbyrå anbefaler fortsatt bruk av Astra Zeneca-vaksinen

65 tilfeller av en sjelden blodproppvariant i hjernen er registrert hos Astra Zeneca-vaksinerte i EØS-området, ifølge EUs legemiddeltilsyn (EMA). Men EMA anbefaler fortsatt bruk av vaksinen.

Over 20 millioner personer har fått Astra Zeneca-vaksinen i Europa. Foreløpige tall viser at kun et fåtall av disse har fått kombinasjonen av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater.
 • Mari Lund Wictorsen
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • NTB

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har ikke kunnet påvise noen årsakssammenheng mellom Astra Zeneca-vaksinen og blodpropp, men avviser samtidig ikke at det er en kobling.

Av de 65 tilfellene er det 14 dødsfall som har forekommet blant 9,2 millioner mennesker i EØS-området som har fått vaksinen.

Dette er tall innhentet frem til 22. mars, opplyser Steinar Madsen i Legemiddelverket til Aftenposten.

Madsen: - Dramatisk

– Det er dramatisk for dem som rammes av av denne type blodpropp , men det er samtidig grunn til å minne om at disse tilfellene er veldig sjeldne, sier Madsen til Aftenposten.

Madsen påpeker at det nå er viktig med grundig overvåking og innhenting av så mye data som mulig fremover.

– Når det dukker opp stadig flere tilfeller av dette i Europa, er spørsmålet om det vil fortsette. Så lenge man vaksinerer personer under 65 år, vil det antageligvis komme flere tilfeller, sier Madsen.

Steinar Madsen er fagdirektør Legemiddelverket.

Han påpeker at i Norge mener man at det sannsynligvis er en sammenheng mellom vaksinen og bivirkningene.

– Men vi må vite mer om aldersfordeling, forekomst (hos de vaksinerte), og ha tall på hvor mange som er vaksinerte i hvert enkelt land, sier han.

EMA varsler at de vil komme med en ny anbefaling i forbindelse med et møte 6–9. april.

I en pressemelding skriver EMA at de jobber videre med å analysere en mulig forbindelse mellom blodpropp og vaksinen, men understreker at det ikke er funnet noen kausal sammenheng. De har heller ikke identifisert spesifikke risikofaktorer.

«EMA er av den oppfatning av fordelene med Astra Zeneca-vaksinen i å hindre covid-19, med tilhørende risiko for sykehusinnleggelse og død, overskygger risikoen for bivirkninger», heter det.

Kan ha betydning for hvor aldersgrensen settes

Det endelige budskapet fra EMA vil for eksempel kunne ha betydning for hvor aldersgrensen skal settes for Astra Zeneca-vaksinen.

I Norge er Astra Zeneca-vaksineringen satt på pause inntil videre, mens Sverige har gjenopptatt vaksineringen for eldre over 65 år.

Det skal mye til før en vaksine blir trukket fra markedet: I sjeldne tilfeller kan en vaksine bli trukket hvis den ikke virker som den skal eller har uakseptable bivirkninger, skriver Legemiddelverket.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket jobber nå med å finne ut om det er en årsakssammenheng mellom vaksinen og alvorlig sykdomsforløp med blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater.

Norge var et av landene som først oppdaget tilfellene av blodpropp etter vaksinen og satte i gang forskning.

Les også

Den skulle bidra til å få oss ut av pandemien. Slik har veien vært for Astra Zeneca-vaksinen.

Flere tilfeller av blodpropp

Forrige gang EUs legemiddelbyrå kom med en uttalelse om Astra Zeneca-vaksinen var for to uker siden. Vaksinen er trygg og effektiv, var konklusjonen da.

Siden da er det blitt kjent at en rekke personer har fått blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater etter vaksinen.

Blant annet i Tyskland. Et tysk institutt har funnet 31 tilfeller av den sjeldne kombinasjonen hos personer som har fått Astra Zenecas vaksine, skrev Der Spiegel tirsdag. Ni av pasientene døde.

Likevel står EMA fremdeles fast på at de mener vaksinen kan brukes videre.

Flest kvinner

Madsen sier at de ikke kjenner til noen over 65 som har fått blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater etter vaksinen. Den eldste de kjenner til, er 63 år.

Av de 31 tilfellene i Tyskland er det et klart flertall av kvinner (29).

– Hva er grunnen til det?

– Det kan til dels skyldes at det er vaksinert langt flere kvinner enn menn, fordi det er flere blant dem hos helsepersonell. Så skjevheten er egentlig ikke så stor, sier Madsen.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Astra Zeneca
 3. Koronaviruset
 4. Legemiddelverket