Levende mink dukket opp av avlivingskasser, og døde lå slengt langs veien. Nå har hastverket skapt politisk kaos.

Var det frivillig eller tvang å avlive all dansk mink? Nå er minister i hardt vær.

Den danske regjeringen mener det er nødvendig å avlive all dansk mink. Men de hadde ikke rett til å kreve det. Her blir avlivet mink dumpet for å få slutt på smittespredning.

Danmark regnes som verdens største produsent av minkpels. Mens Norge har 40 minkfarmer, har Danmark mellom 1.100 og 1.200.

Derfor kostet det dyrt da den danske regjeringen ga minkfarmerne følgende beskjed for en uke siden: Alle mink må avlives på grunn av koronasmitte. Opp mot 17 millioner dyr skulle vekk.

Det har gått fort mange steder.

Avlivet mink er funnet langs veiene der lastebiler har kjørt bort døde dyr.

Dansk TV2 har vist video av avlivingskasser som har vært så fulle at ikke alle minkene har dødd, men blitt sendt levende til destruksjon. I videoen kunne man se hvordan enkelte levende mink tittet ut fra kassene som brukes til å avlive mink med gass.

Nå viser det seg at det også gikk for fort i svingene da regjeringen tok beslutningen.

Ansatte fra det danske mattilsynet kjører bort kasser med avlivet mink. Mink blir plassert i avlivningskasser og gasset slik at de dør raskt.

Skylder på e-post-glipp

Den danske regjeringen hadde ikke lovgrunnlaget i orden for å beordre avliving av all mink. Den kunne bare kreve at minkfarmere i risikoområder skulle gjøre det. I smittefrie områder skulle avliving kun være en oppfordring. Men det var det ingen som sa høyt.

Onsdag måtte landets matminister, Mogens Jensen, forsvare seg i Folketinget. Jensen sa at han ikke kjente til innholdet i e-posten som det danske mattilsynet, Fødevarestyrelsen, hadde sendt ut til alle minkfarmere før helgen, ifølge Danmarks Radio.

Der sto det at all mink skulle avlives. Men tilsynet skal hele tiden ha visst at det var ulovlig å kreve avliving av alle, skriver Politiken.

Ministeren sa at han først i helgen ble klar over feilen. Mandag ble teksten i brevet endret. Men på grunn av tekniske problemer med e-postsystemet ble den riktige versjonen først sendt ut tirsdag, forklarte statsråden. Nå er det oppvask. Flere opposisjonspolitikere har anklaget ministeren for å lyve, skriver Jyllands-Posten.

Onsdag kveld åpnet matministeren også for at man kan beholde avlsdyr, slik at minkindustrien kan åpne opp igjen etter koronapandemien. Men den beskjeden kommer etter at mange alt har avlivet avlsdyr.

Danmark har vært verdens største minkpelsprodusent. Nå blir hele bestanden avlivet.
Det er ikke påvist koronasmitte hos mink på Sjælland. Nå er det diskusjon om det var riktig at også mink på denne øya må avlives.

Mener det er riktig å avlive alle

Utgangspunktet var uansett alvorlig. Det er ingen ingen tvil om at regjeringen fortsatt mener at all mink bør avlives.

Statsminister Mette Frederiksen erkjenner at det er blitt gjort feil i saksbehandlingen. Men hun skriver på Facebook at dette handler om å beskytte folkehelsen.

Statens Serum Institut i Danmark konstaterte at det var tre grunner til at smittespredningen på minkfarmene var bekymringsfull:

  • Tross iherdig innsats for å stoppe smittespredningen, ble det påvist koronasmitte ved 216 minkfarmer.
  • Smitten hadde spredt seg til samfunnet rundt.
  • En virusmutasjon som ble funnet i minken, kunne sette en fremtidig covid-19-vaksine i fare. 12 personer hadde fått påvist denne muterte versjonen.
Statsminister Mette Frederiksen måtte unnskylde at de ikke har hatt lovhjemmelen i orden da de besluttet å avlive all mink. Men hun mener fortsatt det er riktig å avlive alle.
I Norge er pelsdyrnæringen under avvikling. I Danmark har situasjonen vært en annen.

Hvorfor nettopp minken?

Både i Danmark, USA og Nederland, som alle har stor minkproduksjon, er det påvist koronasmitte. Hvorfor nettopp mink?

Dyrearter har ulik mottagelighet for ulike typer virus og bakterier. Dette handler både om dyret og om smittestoffet, forklarer veterinær Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet. Hun er fagansvarlig for zoonoser, altså infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker.

Det nye koronaviruset er tilpasset mennesker, men både kattedyr og mårdyr, som mink, kan bli smittet. Katten blir i liten grad rammet av covid-19, og bidrar heller ikke til smittespredning.

«Mink, derimot, har vist seg å smittes, og smitten spres relativt raskt fra mink til mink i minkfarmer», skriver Jørgensen.

Fordi mink er mottagelig for koronaviruset klarer viruset å komme inn i cellene og bruke «cellemaskineriet hos minken til å produsere nye viruspartikler», skriver hun.

Derfor ble det slått alarm

Grunnen til at det ble slått alarm i Danmark, var spesielle virusmutasjoner som ble funnet hos koronasmittet mink. Alle virus endrer seg, men en spesiell endring i det såkalte «spike-proteinet» på viruset skapte bekymring.

«Spike-proteinet» er taggene man ser på illustrasjoner av viruset. Flere vaksiner som er under utvikling prøver å få kroppens immunforsvar til å gjenkjenne dette proteinet og slik stoppe viruset.

Danskene fant en virusmutasjon i minkene som handler om «taggene» på viruset. Der ligger proteiner som en vaksine vil prøve å kjenne igjen slik at kroppen kan skape antistoffer. Frykten er at endringen vil gjøre at en potensiell vaksine ikke vil ha like god effekt.

Jørgensen i Veterinærinstituttet understreker at man ikke er sikre på mutasjonen vil føre til at vaksinen får dårligere effekt, men at danskene har valgt å være føre var.

Smittet av mennesker

Seksjonssjef og veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet sier at minken høyst sannsynlig er blitt smittet av mennesker og deretter har smittet hverandre i minkfarmene.

– Smitterisikoen fra mink til mennesker er ikke veldig godt dokumentert. Det muterte viruset kan ha gått via mennesker til andre mennesker, sier Tronerud.

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger nøye med på det som skjer i Danmark. Det er hittil ikke påvist koronasmitte ved norske minkfarmer, og det er satt i verk strenge smitteverntiltak.

Tronerud sier at det er stor forskjell på Norge og Danmark. De norske minkfarmene er færre og mindre. De ligger mer spredt geografisk. Dessuten hadde de alt smitteverntiltak på plass da koronaviruset kom til landet.

– Vi ønsker ikke å kommentere håndteringen i Danmark. Dersom det skulle komme et utbrudd i Norge, vil det bli en være en diskusjon mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet om hvordan det skal håndteres, sier Tronerud.

Færre og mindre

Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norsk Pelsdyralslag, sier at det er stor forskjell på Norge og Danmark fordi Danmark har langt større og flere minkfarmer.

– Våre gårder ligger mer spredt, er mindre, har færre dyr og det er færre som røkter dem. Større gårder har flere som røkter dyrene og dermed større risiko for smittespredning, sier Wormdahl.

Hun sier at de reagerer på flere ting som er kommet frem i Danmark, både knyttet til selve avlivingen og prosessen i forkant.

– Det virker som det har gått litt vel fort i svingene, sier hun.