Clegg prøver å overbevise skeptiske partimedlemmer

Liberaldemokratenes leder Nick Clegg har begynt jobben med å overbevise skeptiske partimedlemmer om at partiet bør gå i forhandlinger med de konservative.

Liberaldemokratenes leder Nick Clegg (t.v.) vil forhandle med de konservative og leder David Cameron (i midten). Labour-leder og statsminister Gordon Brown er skjøvet ut i kulden.

Les mer:

Ledelsen i Liberaldemokratene møttes til et strategimøte lørdag for å finne ut av hva partiet bør gjøre nå.

– Folk fortjener en god og stabil regjering, sa Clegg i forkant av møtet.

– Vi vil snakke med andre partier i en konstruktiv ånd i de kommende timene og dagene, var alt han ville si før han forsvant inn døren.

– Vi må også forsikre oss om at vi ikke svikter våre egne prinsipper, sa Simon Huges, en av partiets ledende medlemmer.

De konservative toryene fikk flest plasser i Parlamentet etter torsdagens valg, men ikke mange nok til å få rent flertall. Dermed må de enten danne en koalisjonsregjering med Liberaldemokratene, eller de må søke støtte fra dem eller andre småpartier fra sak til sak.

Sterk skepsis

Clegg har tidligere gitt signaler om at han er interessert i å gå inn i en koalisjonsregjering med toryene. Men mange liberaldemokrater er skeptisk til det.

Clegg har uansett gjort det klart overfor de konservative at det er uaktuelt for Liberaldemokratene å gå bort fra sine viktigste saker, blant annet kravet om reform av valgsystemet og kravet om et mer rettferdig skattesystem.

De konservatives leder, David Cameron, har imidlertid sagt at han ikke vil love annet enn å «se på» forslagene fra Liberaldemokratene.

Overtalelsesevner

Og Nick Clegg kan ikke alene bestemme hva Liberaldemokratene skal gjøre. I partivedtektene står det at tre firedeler av partiets ledelse og parlamentarikergruppe må være enige før forslag kan vedtas og avtaler inngås.

At partiledelsen blir enige i løpet av lørdagen om hva de skal gjøre, er lite trolig, melder BBC.

Clegg må derfor bruke det han har av overtalelsesevner til å overbevise partiledelsen, der mange er svært skeptisk til å forhandle med de konservative. Liberaldemokratene står nemlig nærmere Labour enn de konservative i mange saker.

Brown avventer

Dersom forhandlingene mellom Liberaldemokratene og toryene ikke fører fram, har Gordon Brown, som inntil videre blir sittende som statsminister, invitert Liberaldemokratene til å forhandle med Labour.

Kultur— og sportsminister Ben Bradshaw sier til BBC at det er tvilsomt om Liberaldemokratene vil inngå en avtale med de konservative uten å få løfter om reformer av valgsystemet.

– Jeg mener at det faktum at de konservative ikke klarte å få rent flertall er en aldri så liten seier for Gordon Brown, sier Bradshaw.