Verden

Forskere: Global oppvarming gir sterkere orkaner

Stadig flere klimaforskere setter nå ekstremvær og enkeltstående værhendelser i sammenheng med global oppvarming.

  • Wenche Fuglehaug Fallsen
    Journalist

— Det er nå enighet blant forskere om at styrken på orkanene har økt, og at det er sannsynlig at dette vil fortsette under en global oppvarming. Usikkerheten er stor når det gjelder økningen i antall orkaner, men nyere forskning antyder at også antallet har økt de siste tiårene, sier forsker Pål Prestrud ved Cicero, Senter for klimaforskning, til Aftenposten.no.

Sånn sett kom ikke «Sandy»s ødeleggelser overraskende på ham.

— Omfanget av «Sandy» var større enn selve styrken, og hovedproblemet var sammenfallet mellom springflo, svært lavt lufttrykk og store nedbørsmengder. Generelt kan vi si at høyere temperaturer og økt luftfuktighet gir mer energi til klimasystemet som i varierende grad påvirker værsystemene. For å sette det litt på spissen kan vi godt si at klimasystemet er lett dopet, sier Prestrud.

60 mill berørt, 7 mill uten strøm

«Sandy» traff New York med stor styrke mandag kveld norsk tid. Minst 17 mennesker var meldt omkommet tirsdag morgen lokal tid, og verdensmetropolen er rammet av enorme skader og ødeleggelser.

60 millioner amerikanere er nå berørt av ekstremværet, hvorav 6,8 millioner tirsdag morgen var uten strøm. Beboerne i New York, New Jersey, Pennsylvannia, Maryland, Connecticut, North Carolina, West Virginia er verst rammet.

Flere titall hjem har brent til grunnen i New York, T-banen står, og det er meldt om de største flomskadene på undergrunnsystemets 108-årige historie.

USAs atomkraftmyndigheter er satt i alarmberedskap på grunn av den økende vannstanden rundt et atomkraftverk i New Jersey.

Verre vær i fremtiden

Den ekstreme værsituasjonen har rasert den amerikanske østkysten og New York, og det kan bli adskillig verre i fremtiden. Det mener iallfall Aslak Grinsted, klimaforsker ved Senter for Is og Klima på Niels Bohr Instituttet ved Universitetet i København.

— En by som New York blir nødt til å tenke fremover og prøve å forberede seg så godt som mulig på fremtiden, sier Grinsted til Ritzau.

Hans forskningsresultater er publisert i den seneste utgaven av tidsskriftet til Nationall Academy of Sciences. Han har de siste årene studert forholdet mellom tropiske orkaner, stormfloer og den globale oppvarmingen. Ifølge Grinsted gir temperaturstigningen en betydelig risikoøkning for ekstremt vær.

— Tendensen er klar. Når det blir varmere, så er det større risiko for at den amerikanske kysten blir rammet av voldsomme værfenomener, sier Aslak Grinsted, som har samarbeidet med kolleger fra England og Kina.

Både norske og utenlandske meteorologer og klimaforskere har fulgt «Sandys» ville ferd mot USAs største by New York.

— «Sandys» oppførsel har vært som forventet og varslet, så også ødeleggelsene. «Sandys» styrke var ikke så kraftig, men den var desto mer omfattende. Det mest overraskende med «Sandy» er at den traff New York. Orkaner gjør sjelden det, sier forsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt (MET).

Peker på global oppvarming

Forskere setter nå ekstremvær og enkelte værhendelser i sammenheng med den globale oppvarmingen.

Ifølge forsker Benestad ved MET tar nye statistiske metoder utgangspunkt i beregninger av hvor sannsynlige de aktuelle tilfellene av ekstremvær har vært i en verden uten klimaendringer.

- Metodene gjør det ikke mulig å fastslå helt sikkert at en værhendelse skyldes global oppvarming, men de kan fortelle oss at hendelsen ville vært usannsynlig i et stabilt klima, sier Benestad.

Orkaner dannes når havtemperaturen på havoverflaten overstiger 26 grader, men er også avhengig av interaksjon mellom forskjeller i luft— og havtemperatur, samt luftfuktighet og vind.

— Det er interessant å merke seg at i Sør-Atlanteren, for eksempel i Brasil, er ødeleggende orkaner nærmest ukjent fordi havstrømmene der er kaldere, sier Rasmus Benestad.

Uheldige omstendigheter

En kombinasjon av uheldige omstendigheter kan imidlertid være årsaken til at «Sandy» ble så ødeleggende. Orkaner kan oppstå når varme, fuktige luftmasser beveger seg over et varmt hav. Havet skaper en oppdrift som nærmest fungerer som en fødselshjelper til en orkan.

Statsmeteorolog Arild Mentzoni er enig i at «Sandy» oppførte seg som forventet.

- Men det er uvanlig at en så omfattende tropisk orkan kommer på besøk så sent i sesongen, sier Mentzoni.

«Sandy» er 1600 kilometer bred.

I perioden juni til november er syklonene mest aktive nord for ekvator, mens det sør for ekvator er det flest sykloner fra november til mai.

«Sandy» skapte enorme ødeleggelser i New York.