Verden

Alabama godkjenner abortforbud. Derfor skjer det akkurat nå.

Det brygger opp til abortkamp i USA. Tidspunktet for den kontroversielle loven er neppe tilfeldig, ifølge eksperter.

Hvis den nye abortloven i Alabama trer i kraft, vil den ble den strengeste i USA. Før avstemningen i Senatet var det protester.
  • Daniel Røed-Johansen
    Journalist

Onsdag kveld kom nyheten som har skapt stor oppstandelse. Da ble det som kan bli USAs strengeste abortlov, stemt gjennom i Senatet i Alabama.

Guvernør Kay Ivey har godkjent forslaget. Men det betyr ikke nødvendigvis at loven vil tre i kraft.

En 46 år gammel høyesterettsdom, politisk manøvrering og mulige vidtrekkende konsekvenser: Alt dette er en del av denne saken. Og tidspunktet for loven er neppe tilfeldig.

Her er en gjennomgang av de mest sentrale poengene i striden som splitter USA.

Les også

Alabama nær totalforbud mot abort: – Kan åpne slusene for andre stater

1. Hva er kjernen i den nye loven?

Hvis abortloven trer i kraft, vil den være USAs strengeste.

Kort forklart innebærer loven at det vil bli straffbart å utføre et abortinngrep. Dette gjelder uansett årsak og tidspunkt, og strafferammen settes til 99 års fengsel.

Det betyr altså at det ikke gjøres unntak om man er blitt gravid etter å ha blitt voldtatt, etter incest eller om man er under seksuell lavalder eller av andre årsaker er uforskyldt gravid.

Eneste unntak er om den gravide kvinnens liv er i fare.

Alabama-guvernør Kay Ivey signerte den nye abortloven onsdag.

2. Hvorfor kommer abortloven akkurat nå?

Tidspunktet er ikke tilfeldig, mener ekspertene.

Julia Leyda, førsteamanuensis ved NTNU, mener at timingen for lovforslaget om abortforbud åpenbart er gjennomtenkt.

– Dette er noe republikanerne har jobbet for i flere tiår. Det har vært planlagt i lang tid, sier hun til Aftenposten.

Hun mener republikanerne forsøker å utnytte at pendelen har svingt i republikansk retning i høyesterett, den øverste føderale domstolen i USA.

En del av dette skiftet var den kontroversielle utnevnelsen av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer. Han ble nominert av president Donald Trump og valgt tross anklager om voldtekt og trakassering.

Brett Kavanaugh ble valgt som høyesterettsdommer. Her med president Donald Trump.

Sofie A.E. Høgestøl er universitetslektor ved det juridiske fakultetet og har studert amerikansk grunnlovsrett i USA. Heller ikke hun tror timingen er tilfeldig.

– De tenker nok at det med konservativt flertall i høyesterett er muligheter som ikke har vært der på veldig lenge, sier Høgestøl.

3. Så hva er planen?

For å forstå hva taktikken er, må vi først trekke inn en gammel høyesterettsdom som er kjernen i denne saken.

I 1973 konkluderte amerikansk høyesterett med at retten til selvbestemt abort har grunnlovsvern. Det ble resultatet av det som ble kjent som «Roe mot Wade-rettssaken».

Siden den gang har større grupper i republikanske samfunnslag jobbet for å reverse høyesterettsdommen. Det er i dette lyset abortloven må leses.

Det regnes som svært sannsynlig at loven nå vil bli anket til den lokale domstolen i Alabama.

– Interessegrupper som jobber for kvinners rettigheter, kommer trolig til å gå til søksmål for å bringe loven inn for retten med en gang. Da vil nok loven bli satt til side mens ankebehandlingen pågår, sier Høgestøl.

Abortforbudet i Alabama er blitt sammenlignet med boken og TV-serien The Handmaid’s Tale, om det dystopiske samfunnet Gilead. Her har demonstranter kledd seg som karakterer fra serien.

Imidlertid er det akkurat dét eksperter mener at republikanerne håper vil skje.

Det kan fremstå paradoksalt, men det er her den store planen kommer inn i bildet. For hvis saken til slutt ender opp i høyesterett, og det dømmes for loven, vil grunnlovsvernet for selvbestemt abort i praksis fjernes.

– Man kan forklare det slik at republikanerne har «spart» abortforbudet til de vet at høyesterett vil stemme i forbudets favør, sier Leyda.

Dette vil åpne for abortforbud i flere stater.

Republikansk representant i Alabama, Terry Collins, bekrefter til CNN at lovforslaget er et angrep på «Roe mot Wade».

– Dette handler om å beskytte ufødt liv, fordi et foster er et menneske som fortjener kjærlighet og beskyttelse, sier han.

Les også

Nye lover kan gjøre abort nesten umulig i store deler av USA

4. Men vil planen lykkes?

Det er det store spørsmålet.

Leyda fremholder at særlig Brett Kavanaugh fungerer som en motivator for republikanere som ønsker å nå frem med abortforbud.

– At han ble dommer, forseglet rettens holdning til slike saker. Derfor kan man nesten si at saken er ferdig snakket når det gjelder abort, sier hun.

Høgestøl mener imidlertid at det at loven er så ekstrem, er noe som kan virke mot sin hensikt.

– Det er flere på konservativ side som i utgangspunktet ønsker å stramme inn aborttilgangen, men som mener problemet med denne loven er at den går så langt at USAs høyesterett ikke vil ta den opp, sier universitetslektoren.

Den kjente konservative stemmen Pat Robertson er blant dem som har gitt uttrykk for at loven er dratt for langt.

Høgestøl mener det kan ha større effekt å gjøre slik andre delstater i USA har gjort.

– De har heller prøvd å stramme inn aborttilgangen ved å lage mindre, innskrenkende lover. Som for eksempel å stille høye krav til abortklinikker, som i praksis betyr at mange klinikker må stenge, sier hun.

Brett Kavanaugh ble tatt i ed som ny høyesterettsdommer i oktober i fjor av høyesterettsjustitiarius John Roberts, dommeren han skal erstatte. Konen Ashley Kavanaugh holder Bibelen.

5. Hva vil skje nå?

Saken vil nå antagelig bli tatt inn for en lokal domstol i Alabama.

– De vil nok måtte si at denne loven er i strid med «Roe mot Wade», at den er grunnlovsstridig og må fryses. Og så kan dette bli anket oppover i systemet, forklarer Høgestøl.

Etter en runde i den lokale domstolen i Alabama må saken eventuelt ankes videre til en høyesterettsdomstol i Alabama.

Neste runde igjen er en føderal ankedomstol, før det til slutt kan ende i høyesterett.

Tilsammen kan det ta flere år.

Les mer om

  1. Amerikansk politikk
  2. Abort
  3. USA