Varslet selv NATO om mulig trøbbel

Setningen som slo fast at norske infanterisoldater skulle trekkes ut av Afghanistan, burde ideelt sett ikke ha vært med i statsbudsjettet, innrømmer Espen Barth Eide. Torsdag måtte statssekretæren varsle NATO om at Norge likevel ikke skal trekke ut troppekontingenten i Meymaneh.

Norsk soldat patruljerer i den afghanske byen Meymaneh.

I Forsvarsbudsjettet for 2010 konkluderes det med at norske styrker i Afghanistan gradvis skal konsentrere seg om trening, rådgivning og samarbeid, at afghanerne selv får hovedansvar for militære operasjoner, og at den norske infanteristyrken i Meymaneh derfor planlegges terminert (avsluttet, red.anm.) medio 2010.

Men i går sa forsvarsministeren til Aftenposten at infanteristyrkene ikke skal trekkes ut likevel.

I flere dager har setningene i budsjettet skapt forvirring om hva norske myndigheter egentlig mener.

Ambisjoner

— Er det en glipp at setningen om terminering medio 2010 er med, statssekretær i Forsvarsdepartementet Espen Barth Eide?

— Ideelt sett burde setningen ikke vært med og burde vært justert før budsjettet ble lagt frem. Men jeg ser det ikke som noe problem i det hele tatt at den står der. Jeg mener virkelig at denne saken er blåst over alle dimensjoner.

- Ifølge kilder vi har vært i kontakt med skulle denne setningen vært tatt ut?

— Da denne setningen ble skrevet, var den helt riktig. For dette var planleggingsforutsetningen da. Det var omtrent i det budsjettet var ferdig trykket vi ble kjent med at forutsetningene var i ferd med å bli endret.

- Ble det noen gang avklart på regjeringsnivå at den norske infanteristyrken i Meymaneh skulle avsluttes medio 2010?

— Nei, ikke spesifikt. Men vi har lenge jobbet med ambisjonen og strategien som er identisk med ambisjonene til NATO. Den går ut på å opprettholde et høyt nivå på innsatsen i lang tid, men vri den inn mot mer trening og opplæring for afghanske styrker og la de overta når tiden er inne for det.

- Hvem besluttet at denne setningen skulle med?

— Det er statsråden og departementets politiske ledelse som står ansvarlige for budsjettet. Det er full enighet, både på politisk og operativt nivå, om at afghanerne skal overta når de er gode nok og store nok. Når vi jobbet med statsbudsjettet la vi til grunn at tilgjengeligheten av afghanske manøverstyrker og afghanske bataljoner ville være av en slik karakter at vi kunne rendyrke de andre rollene Norge har i landet, i tråd med gjeldende vedtatt politikk i Regjeringen. Men den forutsetningen falt bort da vi fikk beskjed om at det ikke ville være stor nok tilgjengelighet av afghanske styrker. Derfor er det eneste som har skjedd at vi nå tror at sommeren 2010 er for tidlig for en slik endring, sier Eide.

Ringte NATO

Torsdag morgen varslet norske forsvarsmyndigheter NATO om debatten som var under oppseiling om Regjeringens planer for Afghanistan. Det var statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet som ringte til James Appathurai, pressetalsmann og en nær medarbeider av NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen.

- Det er viktig å understreke at det ikke var noen i NATO som på dette tidspunktet hadde fanget opp debatten eller som så på den som noe problem, sier Eide.

Artikkelen fortsetter under bildet.

— Vi har tidligere opplevd at debatter og oppfatninger hjemme i Norge har fått oppmerksomhet i NATO. Så så fort denne saken dukket opp, ringte vi Brussel og understreket hva Regjeringen faktisk mener. Vi er forøvrig helt på linje, også NATO har et stort fokus på opplæring av afghanske styrker. NATO forholder seg til det vi sier fra Regjeringen, sier han.

Barth Eide var i går i Luxembourg der en tenketank under ledelse av tidligere utenriksminister i USA, Madeleine Albright, arbeider med et nytt forslag til strategiplan for NATO.

- Var debatten som nå går i Norge et tema under møtet?

— Nei, dette var ukjent for denne gruppen, sier Barth Eide.

Debatt

At norske myndigheter faktisk ikke på noe tidspunkt informerte NATO at man skrev inn i neste års statsbudsjett at man ville trekke den norske infanteriavdelingen ut fra Meymaneh innen sommeren neste år, får Aftenposten bekreftet fra kilder innen NATO.

- NATO er ikke blitt informert om noe som helst i denne retning, inntil altså debatten om formuleringen i statsbudsjettet dukket frem i den norske offentligheten, sier kilden i Brussel.

— At det til enhver tid foregår en åpen debatt i de enkelte medlemsland om det fortsatte engasjementet i Afghanistan, er noe vi finner helt naturlig, understrekes det diplomatisk.