Verden

Helgesen møtte Trumps klimarådgiver: – Vilje til dialog

Klimaminister Vidar Helgesen (H) sier det er viktig med en god klimadialog med USA. Tirsdag møtte han president Trumps klimarådgiver.

– Det er definitivt en vilje på amerikansk side til dialog om hva som skal være neste skritt, sa klimaminister Vidar Helgesen etter møtet.
  • NTB

Helgesen beskriver møtet med spesialrådgiver Dave Banks i Det hvite hus som «veldig godt og åpenhjertig».

– Jeg fikk gitt uttrykk for vårt syn på beslutningen om å gå ut av Parisavtalen, og samtidig ønsket vi å høre om veien videre. Den fremstår foreløpig som nokså uklar, og amerikanerne trenger åpenbart mer tid på å finne ut hva de ønsker, sier Helgesen til NTB etter møtet.

Klimaministeren var også opptatt av å skape en forståelse for hva Norge mener er mulig og ikke mulig fremover, blant annet at han ikke ser det som aktuelt å reforhandle den internasjonale klimaavtalen.

– Grunnhistorien er at det er uheldig at USA trekker seg fra Parisavtalen, men det mest sentrale nå er å få til det beste resultatet for den globale klimapolitikken og å gjøre vårt for at USA skal bidra mest mulig, forklarer han og trekker fram dialog mellom USA og det multilaterale FN-systemet som viktig.

– Det er definitivt en vilje på amerikansk side til dialog om hva som skal være neste skritt.

– Ikke bare Paris

Selv om utgangspunktet for møtet i Washington ikke var det mest positive, er Helgesen slett ikke noen udelt pessimist på klimaets vegne.

– Vi er opptatt av at klima ikke bare handler om Parisavtalen. Det er også andre essensielle prosesser, som ikke har vært et tema i USA på samme måte, og der er jeg mer optimistisk.

Han påpeker også at det er mye som skjer på et lavere politisk nivå.

– Det har kommet sterke reaksjoner fra både delstater byer og næringslivet. Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at «we're still in», sier Helgesen. Norge har tidligere vært i samtaler med California, som alene er en av verdens største økonomier, og Helgesen skal tilbake dit i august.

– Teknologi danker ut politikk

Statsråden sier også at det fortsatt ikke er avklart hva Trumps beslutning om å trekke USA ut av avtalen vil bety konkret.

– Vi kan vel forvente at de vil komme med en mulig redusert nasjonal forpliktelse, men om det betyr at utslippene går opp igjen eller om reduksjonen avtar, vet vi ikke ennå. Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen.

Les også

  1. Frankrike, Tyskland og Italia avviser at Parisavtalen kan reforhandles

  2. President Donald Trump: USA trekker seg fra Parisavtalen

Les mer om

  1. Parisavtalen
  2. Miljøteknologi
  3. Vidar Helgesen
  4. Det hvite hus
  5. Klimapolitikk