Heftig debatt om USAs rolle

Tilhengere av president George W. Bush og den amerikanske invasjonen av Irak gir USA æren for at demokratiet nå synes å være på fremmarsj i den arabiske verden.

Andre og mer uavhengige kommentatorer hevder at årsakssammenhengen er betydelig mer innfløkt.For en uke siden påpekte for eksempel Bush' pressetalsmann at invasjonen førte til et iraksk valg som i sin tur tjente som en "katalysator" for en demokratisk utvikling.

11. september.

Andre kommentatorer trekker dette i tvil. Steven A. Cook ved Council on Foreign Relations i New York skriver således i siste nummer av tidsskriftet Foreign Affairs at det "langt fra er klart" hvorvidt Irak-krigen "har bidratt med noe som helst til utviklingen i retning av demokrati" i land som Jordan og Saudi-Arabia.USAs nærvær i Irak kan bidra til å forandre oppførselen til enkelte av nabolandene, "men dette betyr ikke at det nye Irak på en eller annen måte vil tjene som katalysator for politiske liberalisering og demokrati i regionen", skriver Cook. Han betrakter samtidig terrorangrepene mot USA den 11. september 2001 som et virkelig vendepunkt både når det gjelder amerikanske og arabiske holdninger.

Nye medier.

Også fremveksten av nye medier har bidratt til å styrke reformbevegelsen. Briten Hugh Miles, som nylig har skrevet en bok om fjernsynsstasjonen Al-Jazeera, påpeker for eksempel dens store gjennomslagskraft når den har reist kritikk mot ulike arabiske regimer — en kritikk som tidligere var helt ukjent i de statskontrollerte mediene.