PST slo alarm om økt trussel mot norsk olje og gass i mars. Nå varsler regjeringen at beredskapen skjerpes.

Fra norsk sokkel går det 8800 kilometer med rørledninger. Etter eksplosjoner og lekkasjer fra rørledninger i Østersjøen krever opposisjonen svar om beredskapen i Norge.

Norske gassfelt er knyttet til resten av Europa gjennom en rekke gassrørledninger. Dette viser landanlegget for gass på Aukra i 2011. Røret til venstre transporterer gass via Langeled til Eastinton i England.

Mandag kveld kom de dramatiske meldingene om lekkasje i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, som frakter gass mellom Russland og Tyskland. Lekkasjen er lokalisert like utenfor den danske øya Bornholm.

Russland er en av verdens største gasseksportører, men har kuttet kraftig i leveransene til Europa etter Ukraina-invasjonen. Dermed er Norge den største eksportøren av gass til kontinentet.

I mars slo PST alarm om økt russisk trussel mot norsk olje og gass. Mandag oppfordret Petroleumstilsynet operatører og redere på norsk sokkel om «økt årvåkenhet». Bakgrunn var flere observasjoner av uidentifiserbare droner eller luftfartøyer.

Ett døgn etter at lekkasjen brøt ut lover Norges olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at beredskapen på norsk sokkel blir skjerpet.

– Tyder på sabotasje

– Det har i dag vært tett kontakt mellom regjeringen, politiet, Forsvaret og operatørene på norsk sokkel. På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. Noe av bakgrunnen er rapporter om økt droneaktivitet, skriver Aasland i en epost til NTB.

Han sier videre at det pågår en kartlegging av situasjonen. Situasjonen i Østersjøen blir også fulgt, forteller ministeren.

– Etter det som er fremkommet av informasjon i løpet av dagen, er det mye som kan tyde på at dette er sabotasje, sier han.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det er nærliggende å tro at det er snakk om sabotasje på rørledningene.

– Når vi har sett bilder fra lekkasjene og det er registrert eksplosjoner på havbunnen, så er det nærliggende å tro. Jeg hører fra de som har erfaring med dette rørledningssystemet at den type brudd og utslipp gjennom en ulykke neppe er tilfeldig. Men vi har ikke mer fast informasjon enn det, sier Støre på Dagsnytt 18 på NRK.

Mener Norge kan svekke Russland

Det norske gasstransportsystemet består av et omfattende nettverk av rørledninger. Den totale lengden på rørene er ca. 8800 kilometer, ifølge Norsk petroleum. Det tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.

Beskjeden fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i mars var tydelig: Etterretningstrusselen fra Russland er høyere nå enn før krigen. Det er spesielt norsk olje og gass som øker trusselen, ifølge PST.

«Olje og gass har sikkerhetspolitisk verdi for Russland, i tillegg til den rent økonomiske.» skriver PST i sin pressemelding. De påpeker videre at Norge er en viktig konkurrent til Russland, noe som øker etterretningstrusselen.

Stillheten fra norsk politi og forsvar kommer altså dagen etter Petroleumstilsynets advarsel. Petroleumstilsynets opplyser til VG at advarselen ble sendt ut uavhengig av lekkasjene på Nord Stream.

Også i oktober i fjor slo norske og utenlandske aktører i olje- og gassbransjen alarm etter å ha observert at russiske forskningsskip tilsynelatende systematisk kartlegger rørledninger på norsk sokkel.

– Jeg vil kalle dem spionskip, sa forsker og lærer Ståle Ulriksen på Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen til Dagens Næringsliv.

Kaller inn ministre på teppet

Tirsdag, parallelt med lekkasjen, åpnet olje og energiminister Terje Aasland (Ap) gassrørledningen Baltic Pipe som forsyner Polen og Danmark med gass fra Norge.

Baltic Pipe knytter Polen til eksisterende gassrør mellom Norge og kontinentet og skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten til både Polen og Danmark og andre land rundt Østersjøen og Øst-Europa.

Nå krever Stortinget svar fra regjeringen om sikkerheten på norsk sokkel.

– Vi kaller nå i ettermiddag inn olje- og energiministeren og justis- og beredskapsministeren for å redegjøre for Stortinget om situasjonen så raskt som mulig, sier lederen i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H).

Redegjørelsen vil skje allerede onsdag, melder NRK tirsdag kveld.

Også Frp og MDG har tirsdag krevd at regjeringen tar grep for å sikre beredskapen og overvåkningen ved olje- og gassinstallasjoner.

Taust fra politi og forsvar

Det har tirsdag vært taust fra både Justis- og beredskapsdepartementet, politi og Forsvaret rundt sikkerhetstiltak på norsk sokkel.

Aftenposten har tirsdag vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har blant annet spurt departementet om det er iverksatt, eller vurdert iverksatt, noen ekstra sikkerhetstiltak på norsk sokkel i lys av Nord Stream-lekkasjene.

Departementet viser til Olje- og energidepartementet, som igjen viser til Aaslands tidligere uttalelse. Vi har også vært i kontakt med forsvarsstaben, som viser videre til politiet.

Politidirektoratet har så langt ikke besvart våre spørsmål.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Sa at sikkerheten var olje- og gasselskapenes ansvar

Tidligere tirsdag fikk Aasland spørsmål om regjeringen ville foreta seg noe etter meldingene om gasslekkasjer. Da viste Aasland til at det er olje- og gasselskapene som har ansvaret for sikkerheten på norsk sokkel.

– De har et selvstendig ansvar for å håndtere sikkerheten på sokkelen og stabiliteten og forutsigbarheten i gassleveransene. Selskapene har stor oppmerksomhet på sikkerheten. Vi støtter dem selvsagt i dette, men det er selskapene som har ansvaret, sa han.

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, er overbevist om at Russland står bak lekkasjen. Han har tidligere advart om sabotasje mot norske rør.

– Jeg tror vi vil kunne se et angrep på norsk energieksport allerede i løpet av det nærmeste halvåret, sier Strømmen til TV 2.