Halshugginger, lemlestelser, drap av barn og terrorisme. Alt forsvares i den 579-sider lange «IS-manualen».

Dette er en forvrengt tolkning av islamsk lære, mener antiterrororganisasjon.

I manuskriptet «Fiqh al-Dima (eller «Rettslæren om blod») forsvares mange av Den islamske stats voldelige handlinger.

I 2015 publiserte terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) flere treningsvideoer. De viser terrororganisasjonens nye rekrutter som trener på bruken av skytevåpen og nærkamp. Den viser også hvordan nye rekrutter blir lært i terrororganisasjonens ideologiske bakgrunn.

I videoen sitter flere nye rekrutter i et klasserom. En instruktør går gjennom organisasjonens ideologi. Foran de rundt 20 «elevene» ligger det en tykk bok som er grunnlaget for Den islamske stats voldelige ideologi.

Den 579 sider lange teksten legitimerer den ekstremistiske gruppens barbariske handlinger. Lemlesting, handel av organer, halshugging, drap av barn, terrorisme; alt forsvares og legitimeres i «Fiqh al-Dima» (eller «Rettslæren om blod»).

En forvrengt tolkning av islam

Antiterrororganisasjonen Quilliam har oversatt og analysert tekstene. Etter to år har eksperter fra organisasjonen kommet med en grundig vurdering av ekstremistenes lærebok, som publiseres mandag.

Gjennom en teologisk vurdering beskriver Quilliam boken som en «forvrengt» tolkning av islamsk lære, skriver The Guardian.

Abu Bakr al-Baghdadi leder terrororganisasjonen Den islamske stat.

«Det er urovekkende lite forskning og bekymring rundt denne forferdelige og farlige teksten i nesten hele den vestlige og arabiske verdenen», heter det i rapporten til Quilliam, ifølge den britiske avisen.

«Fiqh al-Dima», blir beskrevet som en av de viktigste ekstremisttekstene for jihadister. Forskerne fra Quilliam har gjennomført en «teologisk avkreftelse» av teksten. Det er gjort ved å ta i bruk Koranen og islamsk lære, men også gjennom referanser fra etikk innenfor islamsk krigføring og islamsk moral.

Teksten «Fiqh al-Dima» tar for seg en rekke temaer.

«Halshugging og lemlestelser»

«Fiqh al-Dima» tar for seg en rekke temaer. Blant annet om «militær retrett». Et kapittel er dedikert til «overgivelse versus å slåss til døden». Teksten sier at jihadister bør velge døden fremfor å overgi seg.

– Det er ingen religiøse grunner som krever at du skal «slåss til døden», og den islamske tradisjonen innenfor krigføring oppfordrer til å behandle krigsfanger humant, sier Salah al-Ansari, forsker hos Quilliam.

«IS-manualen» inneholder 20 kapitler. Flere av kapitlene forsøker å forsvare den ekstremistiske organisasjonens voldelige handlinger. Noen av kapitlene er titulert slik:

  • «Halshugging og lemlestelser».
  • «Kidnapping av de vantro».
  • «Hvordan drepe spioner».

Mannen bak

Abu Musab al-Zarqawi grunnla Al-Qaida i Irak, det som i dag er kjent som Den islamske stat.

Teksten er skrevet av en lite kjent egyptisk ekstremist, Abu Abdullah al-Muhajir.

På 1980-tallet kjempet al-Muhajir side om side med Osama bin Laden og Ayman al-Zawahiri, mannen som erstattet bin Laden, i Afghanistan.

Han ble senere en av de viktigste ideologene til Al-Qaida. Rundt 2000 møtte han Abu Musab al-Zarqawi, grunnleggeren av Den islamske stat.

Muhajirs tekster er blitt tatt i bruk av Al-Qaida, men IS har skrevet deres egne offisielle versjon av «Fiqh al-Dima», skriver The Atlantic.

Forskere fra Quilliam klarte i 2015 å få tak i en kopi av manuskriptet, etter at forskere så at tekstene ble tatt i bruk for å lære opp nye IS-rekrutter.

På det tidspunktet hadde terrororganisasjonen kontroll over massive landområder i Syria og Irak, befolkningen var rundt åtte millioner.

Siden den gang har gruppen mistet 98 prosent av territoriene i de to krigsherjede landene. Terrororganisasjonen er nå for det meste til stede i et lite landområde rundt grensen mellom Irak og Syria.