Naturkatastrofer og klimaendringer rammer kvinner hardest

Omsorgsrollen fører til stor sårbarhet når flom eller tørke herjer.

En kvinne fra en landsby i det nordlige Sri Lanka sørger over sine kjære som ble revet bort i tsunamien. Arkivfoto fra desember 2004.

I Sri Lanka, Indonesia og India overlevde langt flere menn enn kvinner tsunamien i 2004, viser en rapport fra den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam. Forholdstallet var 3 til 1.

Selv om det ikke ble identifisert noen helt klar årsak, fant forskerne et mønster:

Flere menn var svømmedyktige.

Og kvinner mistet kostbar tid under evakueringen, fordi de forsøkte å hjelpe sine barn og andre familiemedlemmer.

Blir ikke rådspurt

80 prosent av alle som blir drevet fra sine hjem på grunn av klimaendringer, er kvinner, viser tall fra FN.

Paris-avtalen av 2015 erkjenner at kvinner rammes hardest.

Likevel er gjennomsnittlig kvinnerepresentasjon i nasjonale og globale klimaforhandlingsorganer lavere enn 30 prosent.

– Kvinner er sjelden involvert når avgjørelser som fattes om tiltak mot klimaendringer, så pengene går til menn, sier miljøforsker og professor Dana Liverman, en av bidragsyterne til FNs klimapanel (IPCC).

Kvinner henter vann i Tsjadsjøen.

Lengre vei til vannkilden

I Sentral-Afrika er det katastrofalt for urbefolkningsgrupper at opp mot 90 prosent av Tsjadsjøen nå er forsvunnet. Den stadig lavere vannstanden gjør at kvinnene må gå til fots mye lengre enn tidligere når de skal bære vann hjem til familien.

– I tørketiden drar mennene fra landsbygda inn til byene og overlater til kvinnene å ta seg av landsbyene, sier Hindou Oumarou Ibrahim, koordinator for AFPAT, en organisasjon for kvinner og urbefolkning i Tsjad.

Så når tørketiden gradvis blir mer langvarig på grunn av klimaendringer, er det kvinnene som alene må arbeide lenger og hardere for å skaffe vann, mat og brensel og på andre måter ta seg av sine familier.

– De blir mer sårbare. Det er svært hardt arbeid, sier Ibrahim til BBC.

Katrina- offeret Connie Davies tørker tårene mens hun snakker i telefon foran sitt ødelagte hjem i New Orleans.

Også et storbyproblem

Og det er ikke bare på landsbygda i utviklingsland at kvinner er mest utsatt når klimaendringer forverrer livssituasjonen, konstaterer BBC.

Afro-amerikanske kvinner var blant de hardest rammede i flommen etter orkanen Katrina i 2005.

Før Katrina besto mer enn halvparten av de fattige familiene i New Orleans av enslige mødre og deres barn:

– De er helt avhengig av nettverk i lokalsamfunnet for å overleve. Katrinas herjinger ødela disse nettverkene, og det førte til en betydelig forverring i levekår for denne befolkningsgruppen, sier Jacquelyn Litt, professor i kvinne- og kjønns-studier ved Rutgers universitet.

– Kampen for overlevelse

Professor Dana Liverman opplyser at bare 25 prosent av forskerne som er nominert til å delta i FNs klimapanels neste rapport, er kvinner. Men hun sier at IPCC har tatt skjevheten innover seg og nå drøfter hvordan kvinner kan få bedre støtte:

– Kvinner utgjør halve verden. Det er viktig at de deltar i alle viktige avgjørelser, sier professor Liverman.

Kampen mot klimaendringer er ikke en kamp om makt, påpeker Tsjad-aktivisten Hindou Oumarou Ibrahim:

– Det er en kamp for overlevelse.