USA og Storbritannia innfører PC-forbud på fly fra land i Midtøsten

Frankrike og Canada vurderer å følge etter USA og Storbritannia når det gjelder å forby stor elektronikk på fly fra enkelte land i Midtøsten.

Emirates er blant selskapene som kan bli hardt rammet av forbudet. Amerikanske flyselskaper beskylder Emiratene for å gi statlige subsidier som gjør konkurransen urettferdig.
  • Christina Pletten

Storbritannia og USA forbyr store elektroniske apparater som kamera og PC på flyruter fra en rekke land i Midtøsten og Nordafrika. Begrunnelsen er at det utgjør en sikkerhetsrisiko.

Frankrike er i gang med en «sikkerhetsvurdering» og har ikke avgjort om de innfører lignende tiltak, ifølge The Financial Times.

Canadas samferdselsminister, Marc Garneau, sa tirsdag at de vurderer de amerikanske og britiske tiltakene nøye.

Forskjellige land rammet

Det britiske og amerikanske forbudet gjelder ikke for samme land. Både i USA og i Storbritannia gjelder forbudet bare innkommende flyruter.

De åtte landene som omfattes av forbudet fra USA, er Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Jordan, De forente arabiske emirater, Egypt, Kuwait og Marokko.

Det er ikke de samme landene som ble rammet av president Donald Trumps første innreiseforbud. Det omfattet Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Jemen og Libya.

Disse landene var ifølge presidentens stabsjef, Reince Priebus, identifisert som «verdens farligste land med hensyn til terror» av Barack Obamas administrasjon.

Storbritannia fjernet Qatar, Emiratene, Kuwait og Marokko fra sin liste, og la i stedet til Tunisia og Libanon.

«Vi blir konfrontert med en terrortrussel i stadig endring, og vi må reagere på en måte som trygger våre borgere mot dem som vil gjøre oss vondt», skrev den britiske regjeringen i en uttalelse.

Amerikanske flyselskaper har bedt president Trump gripe inn mot konkurransen fra Midtøsten.

Ba Trump gripe inn

I Midtøsten har reaksjonene vært skarpe. Den tyrkiske samferdselsministeren, Ahmet Arslan, ber om at forbudet blir opphevet umiddelbart og sier at «det ikke er riktig».

De store flyselskapene i Midtøsten, spesielt Emirates og Qatar Airways, kan bli rammet hardt av det amerikanske forbudet, skriver The Financial Times. De to selskapene har mange daglige flyvninger til USA. Emirates har 119 flyvninger i uken til amerikanske byer og er blitt verdens største flyselskap på internasjonale ruter. Det har lenge irritert konkurrenter i USA.

Mediehuset Al Jazeera, som har base i Qatar, peker på at tre store amerikanske flyselskaper (American Airlines, Delta og United) i forrige uke publiserte et åpent brev til Donald Trump der de ba ham gripe inn mot flyselskapene i Midtøsten.

Kampanjen, kalt Partnership for Open and Fair Skies, hevder at flyselskapene, deriblant Emirates og Qatar Airways, har fått store subsidier fra sine hjemland og truer amerikanske arbeidsplasser.

Trump lovet å hjelpe de amerikanske selskapene mot subsidiert konkurranse 9. februar.

Luftfartstilsynet: Ikke kjent med tiltak

– Luftfartstilsynet har ikke opplysninger som skulle tilsi at det skal innføres et lignende forbud i Norge. Vi er heller ikke kjent med at det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA eller ESA har anbefalt denne typen tiltak, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet Frank Gøran Nordheim.

Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å følge sikkerhetsreglene for fly og flyplasser fra EU, opplyser Nordheim.

Luftfartstilsynet kan også på eget initiativ innføre et forbud hvis de mener det er akutt fare. Flyselskapene kan i tillegg gjøre sine egne sikkerhetsvurderinger og gjøre tiltak på sine flyvninger.

Tror det er konkrete trusler

Slik forbudet er gjennomført, er det sannsynlig at det er en respons på et konkret trusselbilde, mener Jo Bjørn Skatval, som er leder i Flysikkerhetskomitéen i Norsk Flygerforbund.

– Det er blitt gjort ganske kjapt, og så vidt jeg kjenner til er det ikke lignende prosesser i gang, hverken i det norske eller europeiske luftartstilsynet, sier Skatval, som også har studert terror og sikkerhet ved St. Andrews University i Storbritannia.

Det er også en mulighet at terrororganisasjonene vil velge en annen rute når mulighetene blokkeres, mener Skatval.

– Bør Norge vurdere et lignende forbud?

– Jeg føler meg helt trygg på at de norske sikkerhetsmyndighetene, både innen politi og luftfart, vil komme med relevante tiltak dersom de føler det er nødvendig.

Kan skjule bomber

USA har sagt at elektroniske apparater kan brukes til å skjule bomber.

Department of Homeland Security opplyste mandag at forbudet kommer på bakgrunn av «vurdert etterretning» som indikerer at terroristgrupper forsøker å smugle sprengstoff i hverdagslige elektroniske apparater.

Flere medier utpeker Al-Qaidas grupper på den arabiske halvøy som målet for forbudet.

Et fly på vei fra Paris til Cairo styrtet i Middelhavet i fjor. Det har vært spekulasjoner om hvorvidt flyet ble rammet av en bombe som var skjult i en PC, skriver FT.

Sikkerhetstiltakene på fly er i kontinuerlig forandring, og sånn må det være, sier Richard W. Bloom ved Embry-Riddle Aeronautical University i Arizona.

– Hvis folk gjør jobben sin, så kommer det sånne endringer, fordi terroristene stadig utvikler nye metoder. Sånn er det i den verden vi lever i.

– Hvorfor er det forskjell på om en PC eller Ipad ligger i kabinen eller i flyets lasterom?

– Det er forskjellige screeningmetoder som brukes. Både for innsjekket bagasje og håndbagasje er det en kombinasjon av menneskelig kontroll og teknologi. Men det kan være spesifikke ting som lar seg bedre oppdage i kontrollen av innsjekket bagasje, sier Booth.