Verden

Kvinner valgt inn i kommunestyret i saudiarabisk by

Seks kvinner er valgt inn i lokalvalget i Saudi-Arabia.

En kvinner avgir stemme i Saudi-Arabia.
  • Lars Inge Staveland
  • Ntb

-Salma bint Hizab al-Oteibi ble valgt til kommunestyret i Madrakah. Hun vant over sju menn og to kvinner, opplyser valgkommisjonens president Osama al-Bar til det offisielle saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

Totalt seks kvinner er valgt inn i lokalvalget, melder CNN.

6440 kandidater deltok i lokalvalget i Saudi-Arabia lørdag, blant dem mer enn 900 kvinner. I løpet av valgkampen var kvinnelige kandidater atskilt fra menn og kunne dermed ikke møte mannlige kandidater ansikt til ansikt.

Det er første gang at det konservative kongedømmet åpner for at kvinner kan stille som kandidater i et valg. Det er også første gang at kvinner kan stemme i et valg i Saudi-Arabia.

Imidlertid utgjorde kvinnelige velgere mindre enn 10 prosent av alle som stemte ved valget, og langt færre kvinnelige politikere var ventet å vinne politiske verv.

Selv om det er første gang kvinner kan stemme, er slett ikke alle restriksjoner fjernet. Under valgkampen fikk ikke kvinner lov til å snakke med menn. De måtte også ha kjønnsdelte valgkampkontorer.

En årsak til den lave andelen kvinnelige velgere skal være at myndighetene har ilagt en rekke byråkratiske restriksjoner på hvordan registrering skal skje. Mangel på transport til valglokaler trekkes også fram som årsak.

Ved lokalvalgene i 2005 og 2011 var det kun menn som kunne avgi stemme og være kandidater.

Les også:

Les også

  1. Her er USAs ønskeliste for hjelp i kampen mot IS