Fra disse landene reiser flest fremmedkrigere

Ett land er klart verst i klassen når det gjelder antall borgere som verver seg som IS-krigere, viser fersk rapport.

Antallet fremmedkrigere som er reist til Syria og Irak ligger nå et sted mellom 27.000 og 31.000, ifølge en ny rapport.
  • Karen Tjernshaugen

Antallet fremmedkrigere som har sluttet seg til IS er nå oppe i mellom 27.000 – 31.000, ifølge en rapport det amerikanske konsulentselskapet The Soufan Group publiserte tirsdag.

Soufan Group, som spesialiserer seg på etterretning, ga ut sin forrige rapport i juni 2014. Da konkluderte selskapet med at omalg 12 000 fremmedkrigere fra 81 ulike land hadde reist.

Halvannet år senere er tallet altså mer enn doblet, ifølge det amerikanske selskapet.

Soufan Group konkluderer med at forsøkene som er gjort på å minske antallet som drar har hatt begrenset effekt.

Disse ti landene har sendt flest

I rapporten presenteres en oversikt land for land over antall fremmedkrigere som er reist.

Om man tar utgangspunkt i de offisielle tallene som myndighetene i de ulike landene opererer med, er dette landene der flest har vervet seg som fremmedkrigere:

Norge er tatt med som sammenligningsgrunnlag.

Myndighetenes egne tall viser at det er 81 personer fra Norge som har reist til Syria eller Irak.

Les også om de norske fremmedkrigerne:

Les også

Halvparten av hjemvendte fremmedkrigere straffeforfulgt

Tunisia helt i toppen

Tunisia ligger, som tabellen over viser, klart øverst når det gjelder antall fremmedkrigere med hele 6000 personer. Uoffisielle tall viser at antallet som har reist kan være enda høyere.

Av de som har reist er ifølge tunisiske myndigheter 700 kvinner.

Antallet som reiser fra Vest-Europa er mer enn doblet, mens antallet som drar fra Nord-Afrika ligger ganske flatt.

Rundt 5000 anslås nå å ha reist som fremmedkrigere fra EU-land. Av disse er det Frankrike, England, Tyskland og Belgia som topper den dystre statistikken.

Få med deg Helene Skjeggestads kommentar:

Les også

«Vestens bomber knekker ikke IS» 

Kraftig økning fra Russland

Antallet som reiser i krigen fra Russland og Sentralasia stiger kraftig, ifølge den nye rapporten.

Majoriteten har reist fra Nordkaukasus – spesielt Tsjetsjenia og Dagestan.

Anslagene for hvor mange som har reist fra Russland er hele tre ganger høyere enn de var da forrige rapport ble frigitt i 2014.

Også for Balkan er anslagene for antall fremmedkrigere minst doblet, kanskje tredoblet.

I disse landene må du være forsiktig med å veive med IS-flagg eller kalle sønnen din Mohammed:

Les også

Viftet med flagget til IS. Fikk 27 års fengsel.

Mange vender tilbake

Soufan Group skriver at det nå ser ut som rundt 20-30 prosent av de som reiser som fremmedkrigere fra vestlige land vender tilbake fra krigen.

I rapporten påpekes det at hjemvendte IS-krigere skaper en stor sikkerhetsutfordring, slik terroraksjonene i Paris nylig var et bevis på.

Det er bare oppgitt tall for antall som har returnert for enkelte land.

Både Tyrkia og Tunisia er det over 600 fremmedkrigere som har returnert. Storbritannia ligger på toppen iblant vestlige land det er oppgitt tall for med 350.

For Norge skriver ikke Soufan Group noe om antall returnerte, men Aftenpostenhar tidligere skrevetat det er snakk om 30.

Velger ulike måter å stoppe egne jihadister:

Les også

Slik jobber Europa for åstanse fremmedkrigerne

Byer som avler IS-krigere

I rapporten pekes det på at det fra mange land er enkelte byer eller bydeler som avler en stor andel fremmedkrigere. Et eksempel som trekkes frem er Lisleby utenfor Fredrikstad.

Som tidligere omtalt i flere norske medier og i New York Times har åtte unge mennesker reist til Syria eller Irak fra dette lille tettstedet med 5000 mennesker.

Molenbeek i Brüssel, som flere av Paris-terroristene hadde tette bånd til er et annet eksempel som nevnes.

Aftenpostens Europa-korrespondent har besøkt den beryktede Brüssel-forstaden. Her er hans rapport:

Les også

Denne bydelen i Brussel produserer terrorister - igjen og igjen

I Tunisia står den tidligere smuglerbyen Ben Gardane sør i landet for en stor andel av de mange fremmedkrigerne som har reist.