Russland gjennomfører stadig flere militærøvelser uten å varsle

Stadig oftere gjennomfører Russland store militærøvelser uten å varsle NATO før samme dag øvelsen starter. Russland har flere ganger brukt øvelser som opptrapping til militære operasjoner.

President Vladimir Putin snakker til soldater som deltar på en russisk militærøvelse sør i landet. Flere naboland frykter at en russisk militærøvelse kan bli starten på en konflikt.
  • Per Kristian Aale

De siste dagene har russiske TV-stasjoner vist bilder av stridsvogner og stormpanservogner som kjører ute i felten og soldater som løper for å hente våpnene sine.

Den store øvelsen på land og i Svartehavet og Det kaspiske hav, omfatter Russland sørlige, vestlige og sentrale militærdistrikter.

Den involverer en rekke forskjellige typer styrker, fra fallskjermjegere til Nordflåten.

Tusenvis av soldater er blitt flyttet mot grensen til Ukraina.

Flere og flere

Siden 2013 har Russland jevnlig gjennomført slike store uvarslede øvelser, til stor misnøye fra forsvarsalliansen NATO og nabolandene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det russiske forsvarsdepartementet la ut denne Twitter-meldingen med en video fra den pågående militærøvelsen.

NATO kritiserer

– Vi er alvorlig bekymret over Russlands nye praksis med å gjennomføre uvarslede øvelser. Alle land har rett til å utføre øvelser så lenge det skjer innenfor internasjonale forpliktelser, heter det i en uttalelse fra NATOs presseavdeling til Aftenposten.

I det såkalte Wien-dokumentet som sist ble oppdatert i 2011, står det at alle øvelser over en viss størrelse skal rapporteres inn til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Målet er å øke åpenheten om militære aktiviteter for å unngå misforståelser som kan føre til konfrontasjon. Det innebærer også at andre land har mulighet til å sende observatører.

Et krigsskip deltar i den store russiske militærøvelsen sør i landet.

Sier fra samme dag

Uvarslede øvelser trenger man ikke melde om fra på forhånd, kun samme dag som de starter. Russland bryter derfor ikke reglene i Wien-dokumentet.

– Russland unngår bevisst militær åpenhet og forutsigbarhet, og de omgår OSSEs regler om å melde fra om store øvelser samt invitere observatører, heter det fra NATO-hold som fremholder at den vestlige forsvarsalliansen ikke har gjennomført noen slike uvarslede øvelser siden slutten på den kalde krigen for et kvart århundre siden.

Gjør nabolandene redde

Særlig naboland som Ukraina, Polen og de baltiske statene har reagert på Russlands bruk av uvarslede øvelser.

– Problemet for nabolandene er at man ikke vet om dette er reelle øvelser eller om det er forberedelser til militær aggresjon, sier seniorforsker Kristian Åtland fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

I en rapport fra forskningsinstituttet Chatham House hevdes det at Russland bruker slike øvelser for å true naboland. I tillegg har Russland flere ganger utnyttet slike uvarslede øvelser for å skjule store troppeforflytninger. Øvelsene har vært starten på militære operasjoner:

  • I 2008 gjennomførte Russland store øvelser som viste seg å være starten på krigen mot Georgia.
  • I forkant av Russlands invasjon og påfølgende annektering av den ukrainske halvøya Krim var det store øvelser i nærområdene.
  • I august 2014 avviklet Russland igjen store militærøvelser på grensen til Ukraina. Den 10. august rykket styrkene inn i Øst-Ukraina for å knuse en offensiv som den ukrainske hæren gjorde for å ta kontroll over Donbass-regionen. I Luhansk og Donetsk som utgjør Donbass, har det pågått en krig mellom Ukraina og prorussiske separatister siden sommeren 2014.
  • I september i fjor var det en stor russisk marineøvelse i det østlige Middelhavet. I praksis var det en styrkeoverføring til Syria, og det var opptakten til Russlands militære engasjement i Syria.
Et russisk jagerfly avfyrer to raketter under militærøvelsen sør i landet.

Første gang siden Sovjets fall

Ifølge en rapport fra det svenske Totalforsvarets forskningsinstitutt startet Russland igjen med uvarslede øvelser i februar 2013, for første gang siden Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. Det skjedde like etter at Sergej Sjoigu overtok som forsvarsminister. I 2013 var det 11 slike øvelser, mens tallet året etter økte til 18.

Overraskende inspeksjoner

I Russland omtales disse øvelsene som ”overraskelsesinspeksjoner”. Der fremholdes det at hensikten er å teste egen beredskap og mobiliseringsevne, det vil si hvor raskt man klarer å få ut soldatene i felt, få flyene opp i luften og fartøyene ut på sjøen etter at de har fått klarsignal.

– Tidligere var det mange militæravdelinger som rapporterte til Moskva at de hadde høyere beredskap enn det som egentlig var tilfelle. Disse øvelsene er mer eller mindre uventet, og derfor får man testet den reelle beredskapen. Resultatet er at man har avdekket mye dårlig beredskap, forteller FFI-forsker Tor Bukkvoll.

Han mener at dette ikke bare er politisk lureri for å skremme resten av verden, men at det er reelle tester av militær beredskap. Dessuten peker han på at alle land har en legitim rett til å øve sine styrker.

Russiske fallskjermsoldater venter på å gå ombord i et helikopter under den store militærøvelsen

Vil vise muskler

Åtland tror at Russland i tillegg ønsker å sende et signal til omverden for å vise muskler og demonstrere styrke. Han tror også at Russland forsøker å etablere dette som en normaltilstand: Jevnlig er det store beredskapsøvelser i Russland, og andre land kan aldri vite helt sikkert om det bare er en øvelse eller starten på en territoriell aggresjon.

­– Det kan tenkes at de spekulerer i dette for å villede omverden. Uansett må vi bare venne oss til at Russland har slike øvelser, og det vil stille større krav til oss for å overvåke og følge med på den militære aktiviteten. Når styrkene først settes i bevegelse, vil vi ikke ha noe forvarsel, påpeker den erfarne Russlandsforskeren.

  • Har du fått med deg dette prosjektet om Russland?
  • Hvorfor er ikke russerne blitt som oss? Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og hans far Jahn Otto deler sin kunnskap om Russland. Hør den første podkast-episoden i spilleren under, eller få alle samlet her.

Du kan også lytte til dem hos iTunes i podkast-strømmen fra AftenpostenVerden.