83-åringen har vært kreftsyk to ganger. Nå frykter USAs venstreside at hun skal pensjonere seg eller dø.

Hvis påtroppende president Donald Trump får utnevne flere høyesterettsdommere, kan han prege amerikansk politikk i mange tiår etter sin avgang.

Ruth Bader Ginsburg snakket nylig offentlig på et møte i Jewish Federation - en sekulær jødisk organisasjon. Publikum og møteleder viste ekstraordinær interesse for helsen hennes.

Da høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg (83) nylig skulle snakke offentlig for første gang etter Donald Trumps valgseier, sa møtelederen:

«Måtte du leve i tusen år!»

De fremmøtte jublet og klappet. Og ved avslutningen av møtet sa han – igjen til intens applaus: «Måtte hun fortsette å ha god helse». Liberale velgere er spesielt urolige for Ginsburgs helse fordi amerikanske høyesterettsdommere sitter til de dør eller selv velger å gå av. Hvis en av domstolens aldrende liberale dommere må erstattes, har Trump allerede klar sin liste med konservative dommere han vil ha i stedet.

Hvorfor er dette viktig?

Hver femte velger sa i valgdagsmålinger at det aller viktigste for dem var hvem presidenten kan tenkes å utnevne til USAs høyesterett. Flertallet av disse var Trump-velgere. Domstolen har ofte siste ord i en rekke sentrale politiske stridssaker. Dette skjer gjennom rettens adgang til å vurdere om lover er i strid med grunnloven. Norges høyesterett har også denne adgangen, men har vært mer tilbakeholden med å bruke den.

Hvor mange dommere får Trump utpeke?

For øyeblikket har landets øverste domstol bare åtte av ni dommere på plass etter at den konservative Antonin Scalia gikk bort i februar. Senatet har nektet å vurdere president Barack Obamas kandidat. Dermed får påtroppende president Donald Trump i sin presidentperiode nominere minst én ny dommer.

USAs høyesterett i Washington DC.

Hva er Trumps sjanser til å få nominere flere enn én?

Trump la i valgkampen frem en liste over konservative dommere han vil velge blant. Hvis han erstatter en konservativ dommer med en annen, forandrer det lite i amerikansk politikk og rettsutvikling. Det store debattemaet blant jurister og politisk interesserte er derfor om han i sin presidentperiode får utnevne flere.

To av domstolens liberale dommere, Ruth Bader Ginsburg (83) og Stephen Breyer (78), er allerede over forventet levealder for amerikanere. Det samme er Anthony Kennedy (80), som ofte er vippestemmen i domstolens avgjørelser.
Ginsburg har vært kreftoperert to ganger, men fremstår som i god form for en 83-åring. Hun har personlig trener og klarer 20 armhevinger. I november hadde hun en gjesterolle i Washington-operaen. Breyer har ikke kjente helseproblemer, annet enn at han har bak seg tre stygge sykkelulykker, den siste i 2013.
Ginsburg antydet for noen år siden at hun godt kan bli sittende til hun passerer 90.

Ruth Bader Ginsburg er en sprek 83-åring selv om hun flere ganger har vært alvorlig syk. Her er hun med i en mindre rolle i Washington-operaen i november i år.

Kan det tenkes at noen av dem pensjonerer seg før de dør?

Det er antatt at både Ginsburg og Breyer vil være uvillige til å tre tilbake under en republikansk president, som vil utnevne konservative dommere som reverserer rettshistorie de har vært med på å skape. Ginsburg gikk i valgkampen hardt ut mot Trump, men beklaget det senere. Kennedy har i verdispørsmål flere ganger dannet flertall med de liberale dommerne, men vil neppe ha samme kvaler med å bli erstattet av en konservativ dommer.

Det hender at dommere velger å gå av. Det er nå tre tidligere dommere i live. Den liberale John Paul Stevens (96) gikk av som 90-åring under Obama og kunne dermed bli erstattet av en liberal dommer. Den liberale David Souter (78) gikk også av under Obama. Konservative Sandra Day O’Connor (86) gikk av under George W. Bush for å pleie sin Alzheimer-rammede ektemann og ble erstattet av konservative Samuel Alito.

Ruth Bader Ginsburg og Stephen Breyer lytter til en av Barack Obamas taler om rikets tilstand.

Hvilke saker kan domstolen påvirke?

I vektskålen ligger en rekke politiske stridssaker som retten til selvbestemt abort, innskrenkninger i våpenlover, gjennomføringen av dødsstraff, valgsaker og ekteskap for homofile. Med en ny sammensetning av domstolen vil mange enkeltpersoner og grupper forsøke å bringe omkamper og nye stridsspørsmål i slike saker inn for retten. Denne uken ble det ført to saker fra Virginia og Nord-Carolina der svarte velgere hevdet at oppdelingen av nye valgdistrikter var basert på rase for å favorisere republikanske kandidater.

Gjør dommere alltid som forventet når de er utnevnt?

Ikke alltid. Anthony Kennedy ble utnevnt av det republikanske ikonet Ronald Reagan, men har flere ganger dannet flertall sammen med de liberale dommerne i verdispørsmål. Dette gjelder blant annet avgjørelsen om homofile ekteskap og spørsmål om etnisk kvotering. David Souter, som var utnevnt av George H.W. Bush, havnet etter hvert klart på den liberale siden. Sjefdommeren, justitiarius John Roberts som ble utnevnt av George W. Bush, har også forarget konservative grupper gjennom å stoppe juridiske angrep på Barack Obamas helsereform.