Studie: Komplikasjoner hos én av to koronapasienter

Halvparten av alle pasienter innlagt med alvorlig covid-19-sykdom utvikler andre helseplager. Det viser en britisk studie.

En studie som ble publisert fredag, viser at svært mange – 49,7 prosent – av dem som ble innlagt på sykehus med covid-19, hadde minst én komplikasjon i etterkant.

Data fra mer enn 70.000 koronapasienter ved over 300 sykehus i Storbritannia er gjennomgått i studien.

Den vanligste helsekomplikasjonen var problemer med nyrene og lungene. Men det ble i stor grad også rapportert om nevrologiske plager og hjerteproblemer.

Komplikasjonene var utbredt også hos unge personer uten tidligere helseproblemer. I alt 27 prosent av pasienter mellom 19 og 29 år og 37 prosent mellom 30 og 39 år opplevde minst én komplikasjon etter å ha vært innlagt med covid-19.

Bryter med etablerte forestillinger

Forskerne bak studien sier at studien bør være en vekker for beslutningstagere om langtidsplagene alvorlig syke koronapasienter har.

– Funnene strider med den nåværende forestillingen om at covid-19 bare er farlig for mennesker med en underliggende sykdom og eldre, sier hovedforfatter, professor Calum Semple ved University of Liverpool.

Studien er publisert i medisintidsskriftet The Lancet.

– Sykdommens alvorlighetsgrad ved innleggelse er en indikator for komplikasjoner selv hos yngre voksne, så forebygging av komplikasjoner krever en primær forebyggingsstrategi, noe som betyr vaksinering, understreket Semple.

Ikke «long covid»

Funnene viser også at komplikasjonene var mer utbredte hos menn enn hos kvinner.

Ett av de viktigste funnene er at 27 prosent av pasientene i mindre grad var i stand til å ta vare på seg selv etter å ha blitt utskrevet fra sykehus. Det gjaldt uansett alder, kjønn og etnisitet.

Forskerne sier komplikasjonene som ble registrert, er noe annet enn det som omtales som «long covid». «Long covid» er der pasienter har symptomer direkte knyttet til sykdommen i flere uker og ofte måneder etter infeksjon.

Varsel til myndighetene

Forskerne oppfordrer til langsiktig overvåking av helseproblemene hos koronapasienter. De påpeker også at myndighetene bør være forberedt på å utarbeide spesialisert oppfølging av overlevende.

– Det er viktig at med den høye risikoen for komplikasjoner og innvirkningen dette har på mennesker, at komplikasjoner knyttet til covid-19 – ikke bare død – blir vurdert når man tar beslutninger om hvordan man best kan takle pandemien, sier medforfatter Aya Riad. Hun jobber ved University of Edinburgh.

– Å kun fokusere på dødsfallene knyttet til covid-19 vil sannsynligvis undervurdere den reelle innvirkningen, særlig hos yngre mennesker som det er mer sannsynlig at overlever alvorlig koronasykdom.