Verden

Dette krangler de om

Se hva Barack Obama og John McCain mener om de viktigste politiske spørsmålene.

Barack Obama og John McCain er uenige om (f.v.) regulering av finansmarkedene, Irak, ulovlige innvandrere, Iran, reduksjon av klimagasser og helseforsikring. AP/REUTERS/AFP

 • Anders Nordstoga

Omfordeling eller skatteletter for å skape vekst? Økt kontroll av finanssektoren eller strengere straffer for lovbrytere? Kostnadskutt eller full dekning i helsevesenet? Bore etter olje i eget land? Hvor store utslippskutt? Hvor mye stat? Her er noen viktige politiske forskjellene mellom

Les også

Barack Obamas vei til toppen

og : (Artikkelen blir oppdatert.)

Klimapolitikk

Obama ønsker et obligatorisk kvotehandelssystem som skal kutte utslipp av klimagasser med 80 prosent fra nivået i 1990. Han mener utslippskvotene bør auksjoneres til høystbydende. McCain går inn for å kutte utslippene av klimagasser med 60 prosent fra nivået i 1990 innen 2050. Han vil dele ut utslippskvotene gratis.

Energipolitikk

Obama har tidligere motsatt seg all ny oljeboring utenfor den amerikanske kysten, men sier nå at han vil tillate boring i begrenset omfang. Han vil ikke tillate boring i arktiske områder. Han vil øke skattene for oljeselskaper og subsidiere produksjon av biodrivstoff. Han er ikke tilhenger av nye atomkraftverk. McCain sier at atomkraft er løsningen på klimaproblemene. Han ønsker mer oljeboring utenfor den amerikanske kysten, men ikke i arktiske områder. Han vil ikke subsidiere biodrivstoff, og ønsker ikke økt beskatning av oljeselskaper.

Økonomi— og skattepolitikk

Obama mener finanskrisen skyldes for dårlig regulering av finansmarkedet, og mener mer regulering er nødvendig. Han vil fjerne Bush-administrasjonens skattelettelser for husholdninger som tjener mer enn 250.000 dollar i året. McCain mener finanskrisen skyldes grådighet og utidig innflytelse fra lobbyister i Washington DC. Har tidligere markert seg som motstander av regulering, men har i løpet av krisen vært mer tvetydig om dette. Han ønsker å gjøre skattekuttene til Bush permanente, samt innføre ytterligere skattekutt. (Kandidantene lanserer stadig nye løsninger på finanskrisen. Sentralt står å fremstille dem som redningspakker for vanlige boligkjøpere, ikke finanseliten.)

Utdanningspolitikk

Obama foreslår å investere 18 milliarder dollar i barneskolen. Han ønsker tiltak for å bedre rekrutteringen av lærere, og at de skal få lønn basert på prestasjoner. McCain har foreslått færre konkrete tiltak for utdanning enn Obama. Han mener staten bør spille en mer begrenset rolle i utdanningssektoren.

Helsepolitikk

Obama ønsker obligatorisk helseforsikring for alle barn. Han går inn for mer aktive statlig tiltak for å komme nærmere målet om helseforsikring for alle, og prioriterer full dekning før kostnadskutt. McCain prioriterer kostnadskutt før full dekning. Han går inn for et system basert på markedsmekanismer. Han ønsker å dreie helseforsikring bort fra å være tilknyttet arbeidsplasser, og gjøre det mulig å kjøpe på tvers av delstatsgrenser.

Boligpolitikk

Obama vil gjøre det lettere å refinansiere problematiske boliglån med fastrentelån over 30 år. Han vil opprette et statlig fond for å hjelpe dem som står i fare for tvangsinndrivelse av hjemmene. McCain motsatte seg i utgangspunktet føderal statlig hjelp til boligeiere, men går nå inn for at staten skal hjelpe med refinansiering av boliglån ved å tilby statlig garanterte lån med 30 års løpetid.

Innvandringspolitikk

Obama ønsker å gi ulovlige innvandrere mulighet til lovlig opphold ved at de blant annet betaler bøter og lærer seg engelsk. Han vil skjerpe straffene for arbeidsgivere som ansetter ulovlige innvandrere. Han stemte for gjerdet langs grensen til Mexico. McCain var sentral i utformingen av et forlag til lov som skulle gi ulovlige innvandrere mulighet til lovlig opphold ved blant annet å betale bøter og lære engelsk, men sier at han i dag ikke ville ha støttet dette lovforslaget. Han mener nå at første prioritet må være å stoppe den ulovlige innvandringen. Han stemte for gjerdet langs grensen til Mexico.

Irak og Afghanistan

Obama var imot invasjonen av Irak fra begynnelsen av. Han motsatte seg også fjorårets opptrapping. Han ønsker å trekke ut én eller to brigader hver måned, slik at de fleste soldatene er ute innen 16 måneder. Han vil sende to amerikanske kampbrigader til Afghanistan, i tillegg til de tre som er der nå. (Til sammenligning er det 15 i Irak.) McCain stemte for invasjonen av Irak i 2002, men kritiserte måten krigen ble ført på. Han støttet opptrappingen i fjor, og mener den forbedrede sikkerheten har skapt muligheter for politisk fremgang. Han motsetter seg en tidsplan for uttrekning, men antyder at han vil trekke ut de fleste soldatene innen 2013. Vil sende ytterligere tre amerikanske kampbrigader til Afghanistan.

Irans atomprogram

Obama sier at USA vil kunne møte representanter fra Iran etter «diplomatisk forarbeid», men uten «forhåndsbetingelser». Han vil trappe opp de økonomiske sanksjonene mot Iran gjennom tettere internasjonalt samarbeid. Han utelukker ikke militære angrep. McCain ønsker å etablere en allianse med europeiske land for å legge sterkere økonomisk og diplomatisk press på Iran. Han utelukker direkte samtaler uten at bestemte betingelser er oppfylt på forhånd. Han utelukker ikke militære angrep, men lover å konsultere Kongressen før et eventuelt angrep.

Abort

Obama støtter høyesterettsdommen fra 1973 (Roe vs. Wade) som fastslår at de aller fleste delstatlige forbud mot abort strider mot den amerikanske grunnloven. Dommen gir i praksis rett til selvbestemt abort. McCain har tidligere støttet Roe vs. Wade, men har i valgkampen sagt at han mener dommen bør omgjøres.

Dødsstraff

Obama har skrevet at han tror dødsstraff «gjør lite for å forebygge kriminalitet», men støtter dødsstraff for enkelte typer forbrytelser. Han var uenig med Høysteretts beslutning 25. juni i år om å forby henrettelse for barnevoldtekter. Ingen amerikansk presidentkandidat kan erklære seg motstander av dødsstraff. McCain støtter dødsstraff for føderale lovbrudd. Han har stemt for å forby dødsstraff for mindreårige og bruk av rasestatistikk i dødsdømtes ankesaker. Han støtter dødsstraff for dødelige terrorangrep utenlands, og han har signalisert at han vil vurdere ytterligere utvidelse av hvilke forbrytelser som kan straffes med dødsstraff. Han var uenig med Høysteretts beslutning 25. juni i år om å forby henrettelse for barnevoldtekter.

Våpenkontroll

Obama har foreslått å forby alle semiautomatiske våpen i private hender og gått inn for andre restriksjoner på retten til å bære våpen. Hans makker, Joe Biden, har forsikret amerikanerne om at Obama ikke vil ta fra dem våpnene. «Han kan bare forsøke å ta fra meg haglen min» har Biden sagt. Obama vil gi privatpersoner anledning til å saksøke våpenprodusenter og -forhandlere. McCain stemte mot et forbud av «angrepsvåpen». Han går inn for strengere kontroll av bakgrunnen til våpenkjøpere. Han har stemt imot å gi privatpersoner anledning til å saksøke våpenprodusenter og -forhandlere. Kilder: The New York Times og The Economist.

 1. Les også

  Valget i USA: Resultatene

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Her er Obamas ni viktigste snubletråder før Trump overtar som president

 2. VERDEN

  Trump har skapt mye støy. Men bak alt bråket har han styrt USA skarpt mot høyre.

 3. VERDEN

  Trumps helsereform mot full kollaps

 4. VERDEN

  Forsterkede avhørsmetoder i retur, en svinedyr mur, børsbonanza og noe av det andre vi har hørt om Trump denne uken

 5. VERDEN

  Her stemte de fleste på Trump. Hvis han innfrir valgløftet sitt, så mister mange av dem helseforsikringen sin.

 6. VERDEN

  Fødselsraten er dramatisk lav. Unge amerikanere mener det er for dyrt å ha barn.