IAEA-rapport: Umiddelbare tiltak trengs for å forhindre atomulykke i Ukraina

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slår alarm om situasjonen på Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina.

Et satellittbilde av Zaporizjzja-kraftverket tatt 29. august i år. Da var det skogbrann like utenfor anlegget.

Det er ikke er indikasjoner på spredning av radioaktivt materiale fra kraftverket, men byrået har observert skader på et spesiallager for radioaktivt avfall.

Byrået sier det er behov for strakstiltak for å unngå atomulykker og at det bør etableres en sikkerhetssone rundt området. Byrået stiller seg til rådighet for å hjelpe med dette.

Mandag ble den siste reaktoren på anlegget tatt ut av drift på grunn av en rekke angrep i nærheten av kraftverket, og det var i forrige uke inspektører slapp til for å vurdere situasjonen.

Les også

Atomkraftverket i Ukraina var nær katastrofe. Lørdag ble hovedstrømslinjen kuttet igjen.

Kjernekraftverket er Europas største. Det ligger på frontlinjen av krigen, sør i Ukraina. Det har stått for 20 prosent av Ukrainas strømproduksjon. Ukraina er store på kjernekraft, og drøyt halvparten av kraften de bruker stammer fra atomreaktorer.

Kraftkrig

Russland tok kontroll over Zaporizjzja i mars. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, tok opp situasjonen i sin daglige tale til nasjonen lørdag kveld.

– Russland forbereder et avgjørende energislag mot alle europeere denne vinteren, uttalte presidenten. Han nevnte at gassledningen Nord Stream 1 fortsatt er nedstengt, som et eksempel, skriver Reuters.

Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina har vært driftet av et tynt bemannet ukrainsk mannskap i et område under russisk kontroll. Dette fører ifølge IAEA til et svært høyt stressnivå blant operatørene, noe som igjen vil øke risikoen for menneskelige feil.

Atombyrået ber om at man setter i stand tiltak for arbeidsmiljøet til operatørene. Enkelte eksperter har uttalt at russerne vil bruke anlegget som tilholdssted siden ingen ønsker å skyte mot reaktorene.

Etter at man stenger ned et kjernekraftverk, produseres det mye restvarme. Den må avkjøles. Hvis ikke kan temperaturen stige så mye at det kan gå galt, og man får eksplosjoner. Dette tar minimum én til to to uker etter produksjon.