Refser Midtøsten-politikken

Londons borgermester Ken Livingstone gir langt på vei vestlige myndigheter skylden for muslimsk terrorisme. - Vi har brutt våre løfter til araberne, sier han.

Londons borgermester Ken Livingstone mener vestlig innblanding i Midtøsten har skylden for selvmordsangrep.

Han mener det er vestlig innblanding i Midtøsten som har ført til oppblomstringen av terrorister og selvmordsbombere.

Borgermesteren understeker at han fordømmer selvmordsaksjoner, men at han har forståelse for at palestinernes tilværelse har ført til at de har valgt å handle på denne måten i Israel.

Fordømmer Israel

— Under utenlandsk okkupasjon og uten rett til å stemme, uten rett til arbeide eller å styre sine egne saker... Jeg mistenker at vi også ville ha produsert mange selvmordsbombere, dersom det hadde skjedd i England, sa Livingstone onsdag i et radiointervju med BBC.

— Jeg fordømmer ikke bare selvmordsbombere. Jeg fordømmer også de regjeringene som bruker tilfeldig massakrering til å fremme sin egen utenrikspolitikk, sier Livingstone, som også er kjent som "Red Ken", og viser til israelske aksjoner i Midtøsten.

Livingstone konstaterer også at vestlige lands utenrikspolitikk i Midtøsten i 80 år har vært dominert av ønsket om å kontrollere oljen.

Brøt løftene

— Dersom vi etter første verdenskrig hadde oppfylt våre løfter til araberne, og bare kjøpt oljen deres istedet for å forsøke å kontrollere den, tror jeg ikke dette ville ha skjedd, sier han i intervjuet.

Livingstone angriper også Vesten for sin dobbeltmoral, og viser til at Saddam Hussein ble ønsket velkommen da han kom til makten i Irak.

— Vi har støttet usmakelige myndigheter. Vi har fjernet dem som ikke falt i smak, konstarterer Londons borgermester.

— På 1980-tallet rekrutterte amerikanerne Osama bin Laden. De lærte ham hvordan han skulle drepe og lage bomber, og sendte ham av gårde for å drepe russere og drive dem ut av Afghanistan. Ingen tenkte på at han en dag ville snu seg mot dem som skapte ham, sier Ken Livingstone til BBC.