NASA har oppdaget smelting i nye deler av Antarktis

Satellittbilder av Antarktis viser økt smelting av isbreer som tidligere ble regnet som stabile. Fortsetter utviklingen, kan havnivået stige raskere enn ventet.

Områder ved Jutulsessen i Dronning Maud Land i Antarktis. Isbreene hvor det nå er oppdaget økt smelting, ligger på en annen del av kontinentet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det har en stund vært kjent at isen i Vest-Antarktis er i ferd med å minke. Varmere havvann tærer på isbreer som stikker ut i havet, og de smelter raskere enn før.

Øst-Antarktis utgjør størstedelen av kontinentet på jordas «underside», og her antok man tidligere at isen var stabil. Noen studier tyder på at de enorme ismassene her samlet sett vokser som følge av snøen som faller i innlandet.

Nyere forskning tyder imidlertid på at også isbreer langs kysten av Øst-Antarktis smelter raskere enn før som følge av varmere havvann.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har oppdaget at breer minker i Vincennes Bay og andre områder i nærheten. I dette området ligger også den enorme isbreen Totten, hvor det også er oppdaget økt smelting.

Hvis all isen i denne delen av Antarktis hadde smeltet bort, ville verdenshavene steget hele 28 meter, skriver BBC. Et slikt scenario ville imidlertid tatt svært lang tid.

Endringene i breene langs kysten av Øst-Antarktis er oppdaget ved hjelp av nye datametoder som gjør det lettere å sammenligne millioner av satellittbilder.