Verden

Mellomvalget i USA: Statistikkekspert tror Demokratene vinner Representantenes hus

Norske eksperter støtter målingene og mener at Demokratene har gode muligheter til å overta kontrollen i Representantenes hus. Men Senatet blir nok mer krevende.

Nate Silver gir Demokratene 78 prosent sjanse for å overta kontrollen i Representantenes hus i mellomvalget i november.
  • Eirik Husøy
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Nyhetsnettstedet Fivethirtyeight, som drives av statistikkeksperten Nate Silver, har publisert en prognose for mellomvalget i USA i november.

Han gir Demokratene en 78,4 prosents sjanse for å overta kontrollen i Representantenes hus i Kongressen.

Det betyr at Demokratene får flertall i omtrent fire av fem valg, med dagens situasjon.

Til sammenligning: Silvers modell regnet det som 70 prosent sannsynlig at Hillary Clinton ville vinne presidentvalget mot Donald Trump i 2016.

Han var dermed blant de ekspertene som ga Clinton lavest sjanse til å vinne valget. De fleste prognosemakerne regnet henne som en mye større favoritt.

Silver er likevel mer kjent for sine analyser i forkant av valgene i 2008 og 2012.

I 2008 forutsa hans modell hvordan det ville gå i henholdsvis 49 av 50 stater, og i 2012 fikk han rett i alle 50.

6. november skal amerikanerne velge 435 nye representanter til Representantenes hus, og en tredjedel av plassene i Senatet skal byttes ut.

Entusiasme for Demokratene

USA-ekspert Hilde Restad.

Ifølge USA-ekspert Hilde Restad, som er førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole, er det flere faktorer som taler til Demokratenes fordel foran mellomvalget. Entusiasme og evnen til å mobilisere velgere som stemmer på valgdagen, er blant de viktigste.

– Det er vanlig at opposisjon vinner ett eller to kamre etter et presidentvalg. Demokratene har også klart å samle mye penger og klart å vekke entusiasme blant sine velgere.

Akkurat nå er altså entusiasmen blant velgere på demokratisk side sterkere, mens republikanerne er mer nølende, mener USA-kjenner, samfunnsdebattant og journalist i Minerva, Jan Arild Snoen.

– Republikanerne som kaller seg uavhengige, er skeptiske til Trump. De vil trolig i større grad sitte hjemme.

En av faktorene som kan mobilisere republikanere til å stemme, er en eventuell debatt om å stille den amerikanske presidenten for riksrett, noe demokratene kan få flertall for dersom de vinner mellomvalget.

– Noen innflytelsesrike demokrater vil ikke ha en debatt om å stille Trump for riksrett, ettersom de er redde for at det kan mobilisere velgere på republikansk side, sier Snoen.

– Viktigste mellomvalg siden 1918

Mye står på spill i dette mellomvalget.

– Jeg vil si at det er det viktigste mellomvalget i USA siden 1918. Det er fordi USA er i en pågående politiske krise hvor den sittende presidenten ikke blir kontrollert av sitt eget parti i kongressen, sier Hilde Restad.

Mellomvalget i 1918 var viktig fordi republikanerne tok kontroll over Senatet da demokraten Woodrow Wilson var halvveis i sin presidentperiode. Det betød at han ikke fikk Senatet til å stemme for USAs medlemskap i Folkeforbundet i 1919.

At USA ikke ble medlem, førte til ustabilitet i etterkrigstiden. Folkeforbundet ble oppløst etter 2. verdenskrig, men er senere blitt etterfulgt av FN.

Tror målingene treffer bedre enn i 2016

Både Restad og Snoen har gode skussmål å gi Nate Silver og hans modell.

Restad mener den er mer sofistikert enn mange andre modeller.

Snoen mener at Silvers modell er den beste man har.

USA-kjenner, samfunnsdebattant og journalist i Minerva, Jan Arild Snoen.

– Under presidentvalget i 2016 var problemet for dem som jobbet med statistikkene, at målingene i en del nøkkelstater bommet, antageligvis fordi de undervektet Trumps nye velgere. Det var i grove trekk lavt utdannede hvite menn. Landsmålingen traff faktisk veldig godt, sier Snoen.

– Det er kanskje knyttet litt ekstra spenning til prognosene i dette valget med tanke på hvor fryktelig galt det gikk for analytikerne og statistikerne i 2016?

– Min teori: En del av velgerne som Trump mobiliserte, kommer antagelig ikke til å stemme ved dette valget. Oppslutningen rundt mellomvalget er også vanligvis lavere enn ved presidentvalget.

Viktig valg for Demokratene

Nå har Demokratene muligheten til å få flertall i Representantenes hus, noe som er svært viktig for dem.

– Helt siden Trump vant, har det vært viktig for Demokratene å bekjempe ham, sier Snoen.

Den omstridte presidenten Donald Trump kan gå på en smell i mellomvalget.

– Det kan de et stykke på vei gjøre i Representantenes hus, som gir dem en mulighet til å blokkere ham i Kongressen. Det er enda viktigere i Senatet, og samtidig betydelig vanskeligere.

Senatet er blant annet viktig fordi det er der utnevnelser av dommere til Høyesterett skjer. Akkurat nå foregår utnevnelsen av dommer Brett Kavanaugh, en tautrekking som Demokratene taper fordi de er i mindretall i Senatet.

I Senatet skal bare en tredjedel av setene velges. Av disse er 26 av setene allerede besatt av demokrater, 9 av republikanere. Om demokratene skal få flertall i Senatet, må de vinne to seter i tillegg til å beholde dem de allerede har.

Les mer om

  1. Amerikansk politikk
  2. USA
  3. Hilde Restad
  4. Jan Arild Snoen