Norske studenter kastes ut av Russland etter politirazzia mot norsk universitetssenter

18 norske og svenske studenter i St. Petersburg har fått tre dager på å forlate landet.

De norske studentene må forlate St. Petersburg og Russland senest mandag.
  • Per Kristian Aale

Det norske universitetssenter i Russlands nest største by har eksistert i snaut 20 år og er et samarbeidsprosjekt mellom de fire største universitetene i Norge: Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU i Trondheim.

Universitas omtalte saken først, fredag.

Tirsdag ba russisk påtalemyndighet om dokumentasjon og informasjon om senterets virksomhet, og fredag troppet representanter for påtalemyndigheten opp på senteret og beslagla store mengder dokumenter.

– UD kjenner ikke til bakgrunnen for myndighetenes aksjon eller formålet. Vi er i dialog med universitetssenteret for å avklare hva den russiske kontrollen betyr for driften av senteret, samt for norske studenter og ansatte, forteller Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet.

UD kjenner ikke til bakgrunnen for formyndighetenes aksjon eller formålet. – Vi er i dialog med universitetssenteret for å avklare hva den russiske kontrollen betyr for driften av senteret, og for de ansatte.

Trenger tid for å komme til bunns i saken

Den norske generalkonsulen i St. Petersburg, Dag Halvorsen, forteller at det er satt i gang en juridisk prosess som skal vare frem til 3. januar.

– Da vil vi se om de konkluderer med at alt er i orden eller om det blir en videre juridisk prosess. Vi trenger tid til å komme til bunns i hva dette er, sier Halvorsen.

– Hva er bakgrunnen for denne undersøkelsen?

– Noen har klaget. Det er ofte slik det foregår.

Politiet aksjonerte

Fredag formiddag troppet også politiet opp på den norske senteret. Ni norske og ni svenske studenter – som er der på utveksling dette halvåret – fikk da beskjed om at de visumene deres er feil og at de må forlate landet innen tre dager.

Politiet har avhørt studentene, og i 15-tiden fredag pågikk samtalene fortsatt.

– Her er det stor oppstandelse fordi politiet er på stedet. Hvis studentene ikke forlater landet innen tre dager vil de bli deportert. Hvis studentene forlater landet innen fristen, vil de ikke få problemer med å få visum i fremtiden, har politiet sagt, fremholder Halvorsen.

Han forteller at det er to separate prosesser: kontrollen av universitetssenteret og visumsaken med studentene.

– Prosessen er meget spesiell. Vi trenger tid til å komme til bunns i hva dette er, sier den norske generalkonsulen.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg beskriver Russland som et land som kan virke fremmedartet. «Mye fungerer helt annerledes enn hjemme i Norge». Foto fra Blodskirken i St. Petersburg.

«Et lite stykke Norge i Russland»

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er et ressurssenter for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt.

Senteret opplyser på sine nettsider at Russland kan virke ganske fremmedartet, og at mye fungerer helt annerledes enn hjemme i Norge.

«Den som ønsker kontakter med russiske universiteter og forskningsinstitusjoner vil derfor oppleve det som trygt og sikkert å benytte seg av våre tjenester. Vi er «et lite stykke Norge» i Russland, og har mange samarbeidspartnere her», skriver institusjonen.

Forlater landet mandag

Frode Overland Andersen i UD sier at samarbeidet innenfor utdanning og forskning er en viktig del av samarbeidet mellom Norge og Russland. Universitetssenteret i St. Petersburg bidrar til å fremme interesse for russisk språk og kultur i Norge.

De norske studentene som er bedt om å reise ut innen tre dager, vil forlate landet innen fristen.

– De vil forlate St. Petersburg kommende mandag, sier Overland Andersen.