Verden

Her kjører tsarfamilien i Lada for å sjarmere russere. PR-showet endte dårlig.

Slik ser det ut når storhertuginne Maria med prins Georg – overhodene for «Det russiske keiserlige hus» driver PR på russisk TV. Tsar-etterkommerne kjørte i helgen Lada Largus over broen til Krim.

MOSKVA (Aftenposten): Tsarfamilien Romanov prøver nye knep for å sjarmere russere. Russere flest sier blankt nei til å få tsaren tilbake.

  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

– Vi har alltid drømt å komme tilbake til fedrelandet så fort som mulig, sa storhertuginne Maria Vladimirovna av Russland og hennes sønn prins Georg.

Russere er vant til mange ganske elleville PR-stunt, men tsar-showet sist helg var nok av de mer spesielle.

I en hvit Lada kom storhertuginnen og prinsen kjørende til Krim og lovpriset Putin, Krim-broen og Russland.

Slik fremstiller storhertuginne Maria og prins Georg seg selv på nettsidene til Det russiske keiserlige hus Romanov, som hevder de er de rettmessige etterfølgere etter den russiske tsarfamilien.

Tsarens etterkommere

Maria og hennes sønn anser seg som rettmessige etterfølgere etter den russiske tsaren, noe som bestride av andre deler av familien.

– Vi ønsker bare å bevare tsarens historiske og kulturelle arv, ifølge storhertuginnen. De har hverken fremmet krav om eiendommer eller titler – så langt.

PR-showet fikk bred omtale i de Kreml-styrte TV-kanalene med 60–70 millioner seere.

Men 100 år etter at Russlands siste tsar Nikolai 2. og hans familie ble drept av bolsjevikene, har russere flest mer sans for døde enn levende tsarer.

Bronseskulpturen i Moskva av tsar Nikolai 2. og hans familie i museet til en av Russlands mektigste kunstnere Zurban Tsereteli. 100 år etter at tsarfamilien ble drept er 68 prosent av russerne motstandere av å gjeninnføre tsarveldet. Kun 6 prosent sier de vil innføre monarki – og at de har en kandidat.

Nådeløst oppgjør mellom tsarens venner

Lada-turen til storhertuginnen og prinsen endte dårlig. Selv de mest iherdige tsar-tilhengerne mener de «gjorde seg til latter».

«Hvor lenge skal folk la seg lure av slike ’monarker’? Hvorfor ærer vi slike salgsfolk med uklare mål?», skriver Duma-representanten Natalia Poklonskaja på Facebook.

Duma-representant Natalja Poklonskaja er blant de mest ihuga tsar-tilhengerne i Dumaen. Hun reagerte meget negativt på Romanov-familiens Lada-tur.

Poklonskaja, som ble kjent etter annekteringen av Krim, er blitt en lederfigur for ultrareligiøse tsar-tilhengere og nasjonalister.

Hun er ekstremt opptatt av Nikolai 2 og ledet kampen for å stoppe filmen om tsarens elskerinne – den vakre ballerinaen Matilda.

«Selvproklamerte ’konger’ og ’cæsarvitsjer’», skriver tsar-entusiasten og anklager familien for å være juksemakere og utlendinger.

Storhertuginne Maria og prins Georg har lagt stor vekt på å ha et godt forhold til den russiskortodokse kirken.

Det keiserlige russiske hus

Storhertuginnen og prinsen svarte med å anklage Duma-politikeren for å være sprø.

– Det keiserlige hus tar madam Poklonskajas galskap helt med ro. Vi beklager hennes nåværende sinnstilstand og ønsker henne god bedring, svarte talsmannen for «Det keiserlige hus» til nyhetsbyrået NSN.

I en Lada Largus kjørte storhertuginne Maria med prins Georg – overhodene for «Det russiske keiserlige hus» – over broen til Krim.

Slik ser russerne på å få tilbake en tsar

I sommer markerer Russland at det er 100 år siden tsar Nikolai 2. og hans familie ble myrdet av bolsjevikene.

Tsar Nikolai 2. og hans sønn Alexei sager ved i Sibir, hvor familien ble fengslet før de ble drept for 100 år siden av bolsjevikene.

I 26 år etter Sovjetunionens oppløsning er tsarene blitt gjenstand for dyrkelse i medier, kultur, skolebøker og politikk. Likevel er oppslutningen om monarkiet fortsatt lav:

68 prosent av russerne sier kategorisk nei til å gjeninnføre monarkiet, viser en måling i regi av det russiske målingsinstituttet VSIOM.

Et sjeldent bilde tatt av Nikolai 2. rett etter at han har abdisert fra tronen i forbindelse med februar-revolusjonen i 1917. Kommunistenes oktoberrevolusjon førte til at Nikolai og hans familie ble henrettet.

De som ønsker tsarene tilbake, begrunner dette med at Russland må styres med hard hånd.

Bronseskulpturen av tsar Nikolai 2. og hans familie i Tsereteli-museet i Moskva. Nikolai og hans familie ble henrettet av kommunistene i 1918.

Ett av de viktigste argumentene er at russere flest mener ingen av dagens gjenlevende Romanover egner seg som tsar.

Det er mange grunner til det.

Storhertuginne Maria under et av sine møter med president Vladimir Putin og Russlands kulturminister under presidentens besøk i Frankrike i fjor.

Skandalene som splitter tsaristene

Storhertuginne Maria Vladimirovna kaller seg overhodet for «Det russiske keiserlige hus Romanov».

Storhertug Kirill med sin familie. Han giftet seg med sine kusine, som dessuten var skilt. Det førte til at hans fetter tsar Nikolai 2. nektet å godkjenne ekteskapet.

Hennes farfar storhertug Kirill var fetteren til Russlands siste tsar Nikolai 2.

En rekke konflikter har fulgt familien siden før revolusjonen, noe som fortsatt splitter tsar-tilhengerne.

Kirill gjorde skandale i det europeiske kongehus da han i 1905 giftet seg med sin kusine, som i tillegg var skilt. Ekteskap mellom søskenbarn er forbudt av den russisk-ortodokse kirken.

Ett av de siste bildene tatt av hele tsarfamilien, før de ble skutt og drept av bolsjevikene i juli 1918. Tsar Nikolai 2., hans fem barn og tsarina Alexandra.
En etterforsker i Jekaterinburg undersøker beinrestene etter det man tror er tsarfamilien. 100 år etter et Nikolai 2. og hans familie ble drept, er etterforskningen fortsatt ikke ferdig. Den russiskortodokse kirken har ennå ikke godtatt at dette er tsarens levninger.

Tsaren fratok Kirill hans apanasje, nektet å godkjenne ekteskapet og forviste paret fra Russland i 1905.

Da februarrevolusjonen brøt løs i 1917 og tsaren abdiserte, sverget Kirill lojalitet til de nye makthaverne og iførte seg det røde båndet til de revolusjonære. Siden rømte han til Frankrike, hvor han i 1924 tok tittelen «Keiser for alle russere» og «tronens vokter».

Storhertug Vladimir lagde i likhet med sin far skandale med å gifte seg med en skilt kvinne, prinsesse Leonida av den georgiske kongeslekten Bagration-Mukhran.

Krangler om damenes status

Hans sønn Vladimir, som hadde bånd til Nazi-Tyskland, lagde også skandale.

Han giftet seg også med en skilt kvinne – prinsesse Leonida av den georgiske kongeslekten Bagration-Mukhraneli.

Kritikerne og rivalene i Romanov-familien mener hun ikke var «jevnbyrdig» av kongelig ætt.

Storhertuginne Maria og prinsen bor i Spania og Frankrike. De fikk russisk statsborgerskap i 1992.

Storhertuginne Maria Vladimirovna og prins Georg har et tett samarbeid med Kreml. De har erklært at de ikke har noen ambisjoner eller krav i forhold til å gjeninnføre monarki i Russland.

Putin og Romanov-familien

En av grunnene til at storhertuginne Maria og prins Georg får så mye positiv omtale, er at de har hatt gode forbindelser til Putin helt siden han ble president i 1999.

Storhertuginnen har hyllet Putin og hans politikk en rekke ganger.

Presidenten tilbød prins Georg en militær karrière i Russland, men prinsen valgte i stedet en jobb i EU-kommisjonen.

Senere sørget Kreml for at prinsen fikk en lukrativ jobb som rådgiver for Norilsk Nickel.

Da Krim ble annektert og krigen brøt løs i Ukraina, etablerte prinsen det Brussel-baserte PR-firmaet «Romanoff and Partners».

– De er ganske komiske figurer og har aldri gjort krav på hverken politisk eller moralsk innflytelse i Russland, skrev avisen Novaja Gazeta, som mener Romanov-familien har en viktig rolle å fylle i Kremls TV-propaganda:

– De personifiserer alle de dramatiske motsigelsene i russisk historie mellom røde og hvite, demokrati og dikatutur, revolusjon og monarki, krig og fred.

Les mer om

  1. Russland
  2. Monarki
  3. Krim