Verden

Russiske bombefly fløy under passasjerfly

To russiske bombefly fløy under et passasjerfly på vei fra Island til Stockholm, opplyser islandske Morgunbladid.

Russiske bombefly av typen Tupolev TU-160 «Blackjack» ble observert utenfor norskekysten på torsdag. De samme flyene skal ha fløyet svært nær et passasjerfly på vei fra Island til Stockholm.
  • Kristin Jonassen Nordby
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Hendelsen skal ha skjedd på torsdag i islandsk luftrom, ifølge aftonbladet.se.

Bombeflyene ble oppdaget av Nato da de befant seg i nærheten av Spania og fløy nordover mot Russland.

Fløy uten informasjon om posisjon og høyde

Bombeflyene hadde sine transpondere, radiosignaler som automatisk svarer på radaranrop og sender informasjon om posisjon, identitet, høyde og hastighet, avslått. Flyene hadde heller ikke meldt fra om ruten de skulle ta til relevante myndigheter.

Ifølge den islandske avisen passerte begge bombeflyene mellom 2000 og 2700 meter under passasjerflyet.

Disse flyene kan utrustes med atomvåpen.

Ifølge piloten var bombeflyene, som fløy i formasjon, synlige fra vinduene i passasjerflyet. At transponderne var slått av, kunne ført til ulykke, skriver NTB.

– De valgte å stenge alle radiosignaler, hvilket gjør at vårt kollisjonsvarslingssystem ikke fungerer. Om de hadde mislyktes med å holde avstanden, finnes det ingenting fra vår side som kan gi noen advarsel, sier han til Morgunbladid.

  • Har Europa egentlig noen grunn til å frykte Russland? Sjekk disse grafene og døm selv.
Bombefly av typen Tupolev TU-160 «Blackjack» ble observert utenfor norskekysten.

Trolig de samme flyene som fløy langs norskekysten

Torsdag skrev flere norske medier om russiske atombombefly som var på tokt langs norgeskysten. To av luftforsvarets F-16-fly fulgte med inntil bombeflyene la kursen i retning Skottland.

– Vi hadde russiske fly av denne typen som fløy i det internasjonale luftrommet vest for Norge på torsdag. Vi går ut fra at det er de samme flyene, sier Brynjar Stordal pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Stordal mener det blir vanskeligere for sivil lufttrafikkontroll å forholde seg til flyene når de flyr uten transpondere og ikke sender ut nøyaktig høyde og posisjon

– Dette gjelder spesielt i områder der luftrommet er mer travelt. Det blir vanskelig å holde god avstand mellom flyene, sier han.

Vanlig med russiske bombefly i internasjonalt luftrom

Stordal presiserer at det er rutinemessig at russiske fly operer i internasjonalt luftrom og at det ikke er påkrevet at de flyr med transpondere.

Tupolev TU-160 «Blackjack» ble bygget av den tidligere Sovjetunionen og er et såkalt strategisk bombefly – laget for å frakte atomvåpen, skriver VG.

Les mer om

  1. Atomvåpen
  2. Russland
  3. Island
  4. Fly
  5. Forsvaret
  6. Forsvarspolitikk
  7. Andre verdenskrig