Muslimsk leder hyller Holocaust

Lederen for Europas fatwaråd, Yusuf al- Qaradawi, har uttalt at Holocaust var guddommelig straff for jødene. Islamsk Råd i Norge tar ikke avstand fra ham.

Yusuf al-Qaradawi (t.h.) er en av vår tids mest kjente islamske autoriteter. Hans fjernsynsprogram «Sharia og livet» blir sett av millioner hver uke. I Det europeiske fatwaråd og gjennom nettstedet IslamOnline gir han religiøse råd til muslimer i Europa. Her deltar han på en konferanse i Bahrains hovedstad Manama sammen med andre muslimske skriftlærde.

Via TV-stasjonen Al-Jazeera har den kjente muslimske lederen Yusuf al-Qaradawi de siste par ukene kommet med sterkt antisemittiske uttalelser der han har hyllet Adolf Hitler for å ha straffet jødene. Den samme Qaradawi er formann for det europeiske fatwaråd. Dette rådet brukes av Islamsk Råd i Norge til å avgjøre viktige teologiske spørsmål.

Qaradawi anses for å være en stor autoritet i islamsk teologi. Hans fjernsynssendinger fra Qatar blir sett av titalls millioner mennesker over hele Midtøsten og Europa. I et program som ble sendt over fjernsynsstasjonen Al-Jazeera for kort tid siden, sa Qaradawi følgende om jødeutryddelsene og nazilederen Adolf Hitler:

–Gjennom historien har Allah sendt folk til jødene for å straffe dem for deres korrupsjon. Den siste straffen ble iverksatt av Hitler. Gjennom alt det han gjorde mot dem, selv om de (jødene, red.anm.) har overdrevet denne saken, klarte han å sette dem på plass. Dette var himmelsk straff for dem. Ved Allahs vilje; neste gang vil det skje gjennom de troendes (muslimenes, red.anm.) hender.

Vil skyte jøder.

Like før, den 28. januar, uttalte han følgende:

–For å avslutte min tale, vil jeg si at det eneste jeg venter på nå, når mitt liv går mot slutten, er at Allah gir meg muligheten til å reise til landet for jihad og motstand (dvs. Israel, red.anm.), selv om det skal skje i en rullestol. Jeg vil skyte Allahs fiender, jødene, og de vil kaste en bombe mot meg, og slik vil jeg avslutte mitt liv ved å bli martyr.

Disse talene sammenfaller med hva Qaradawi sa tidligere i år, da krigen i Gaza fortsatt var i full gang. Ifølge internettsiden Memri som overvåker fjernsynssendinger i Midtøsten, uttalte han den 9. januar om jødene:

–Vi venter på at Allahs hevn skal falle ned på dem, og måtte Allah gjøre det slik at det vil skje med våre hender.

Autoritet i Norge.

I likhet med mange andre muslimske organisasjoner i Europa, anser Islamsk Råd i Norge Qaradawi for å være en stor religiøs autoritet.

Tradisjonell tolkning av islamsk lov foreskriver at homofile skal drepes, noe for øvrig også Qaradawi har tatt til orde for tidligere. Islamsk Råd i Norge brakte for en tid tilbake dette spørsmålet inn for Det europeiske fatwaråd som Qaradawi leder.

Generalsekretær i Islamsk Råd i Norge, Shoaib Sultan, opplyser til Aftenposten at saken fortsatt ligger på fatwarådets bord og at man ikke vet når den blir avgjort.

Sultan sier til Aftenposten at Islamsk Råd i Norge har fått henvendelser fra medlemmer om Qaradawis uttalelser, men at han ikke kan kommentere dem. Han henviser til leder for Islamsk Råd, Senaid Kobilica, som på sin side henviser til Basim Ghozlan i det islamske forbundet.

Vil ikke.

Ghozlan sier følgende: –Jeg vil ikke kommentere disse uttalelsene fra Yuzuf al-Qaradawi. Jeg kjenner Qaradawi som en respektert religiøs leder, og vi følger med på hans fjernsynsprogram. Men hans politiske uttalelser vil jeg ikke kommentere.

–Men mener du at en person som forsvarer Hitlers handlinger overfor jødene, er kvalifisert til å avgjøre teologiske spørsmål for muslimer i Norge?

–Jeg har sagt at jeg ikke vil kommentere hans politiske uttalelser. Vi hører på Qaradawi når det er snakk om religion. Forøvrig betrakter vi ingen person som feilfrie, sier Ghozlan.

En viktig autoritet

–Ingen må undervurdere betydningen av det Yusuf al-Qaradawi sier om Hitler, jødene og Holocaust, sier Lars Gule, ekspert på islam og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.

–Det Qaradawi sier om Hitler og jødene, har sirkulert i noen dager nå. Uttalelsene er så groteske at de må tas opp i en bred sammenheng. Den typen uttalelser er bokstavelig talt livsfarlige fordi de kan brukes til å legitimere vold, slår Gule fast.

På den bakgrunn vil Gule oppfordre Islamsk Råd i Norge til å ta initiativ til å kaste Qaradawi ut av det europeiske fatwarådet.

–Imidlertid kan det vise seg vanskelig ettersom det jo er Qaradawi som har tatt initiativet til rådet, og rådet er dessuten selvsupplerende. Men et slikt initiativ kunne markert at uttalelsene er helt uakseptable for norske muslimer, føyer han til.

Uttalelsene der han går god for Hitlers utryddelse av jødene som en velfortjent straff fra Allah over et arrogant og ulydig folk, er så mye mer beklagelig fordi Yusuf al-Qaradawi er en av vår tids mest innflytelsesrike sunnimuslimske lærde. Han er faktisk ikke blant de mest ytterliggående, noe som bidrar til å styrke hans posisjon. At han også har tatt til orde for «milde» former for kvinnelig omskjæring, gjør det hele ikke noe bedre, sier Gule.

En av få nordmenn som har møtt Qaradawi, er Oslos domprost Olav Dag Hauge, som i kjølvannet av karikaturstriden dro for å snakke med en lang rekke muslimske ledere i Midtøsten, blant dem Qaradawi.

–Hvis gjengivelsen av Qaradawis uttalelser er korrekt, er det bare én ting å si om dem, nemlig at de er groteske, sier han til Aftenposten.

Lederen for Europas fatwaråd, Yusuf al-  Qaradawi.