Ny rapport fra UNICEF: Historisk mange barn er tvunget på flukt. Klimaendringene viktig årsak.

Aldri tidligere har så mange av verdens barn hatt behov for nødhjelp.

Somaliske barn som i november måtte flykte fra flommen. Her har de nådd frem til utkanten av byen Beledweyne sentralt i landet. Flommen i år er den verste i landets historie og befolkningen må forberede seg på mer av det samme i årene som kommer.

Klimaendringene er blant årsakene til den dystre statistikken som onsdag blir presentert i UNICEFs årlige rapport Humanitarian Action for Children.

– Den største årsaken er konflikt, men også sult, smittsomme sykdommer og ekstremvær forårsaket av klimaendringer tvinger millioner av mennesker til å søke livreddende hjelp, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Antall barn i nød fortsetter å øke, og i dag bor ett av fire barn i et land som er rammet av konflikt eller krise.

FN-organisasjonen ba giverland om cirka 36 milliarder kroner i 2019, mens behovet anslås å øke til cirka 38,6 milliarder kroner neste år. Det skal dekke nødhjelp til 59 millioner barn i 64 land.

Mange rammes av flom

I årets rapport pekes det på klimaendringer som en viktig årsak til at mange barn får det verre. Blant annet bor en halv milliard barn i områder i ekstremt flomutsatte områder, mens 160 millioner barn befinner seg i områder rammet av alvorlig tørke.

Mangel på ordentlige sanitære forhold og tilgang til rent drikkevann gjør at barn er svært utsatt for smittsomme sykdommer som diaré, kolera og hjernehinnebetennelse.

– Klimaendringene rokker ved barns grunnleggende rettigheter, som blant annet retten til liv, utvikling, god helse, utdanning og god levestandard. Det er vårt ansvar å handle nå slik at færre barn vokser opp uten å få noen av disse oppfylt, sier Viken.

Hun understreker at det er første gang i historien at en generasjon vokser opp i en verden som er mye farligere og mer usikker på grunn av endret klima og miljøødeleggelser.

Klimatoppmøte

Denne uken deltar den norske UNICEF-ambassadøren Penelope Lea (15) på klimatoppmøtet i Madrid. Hun ber folk ta alvoret innover seg.

– Klimaendringene treffer så usolidarisk. De treffer oss alle. Vi har all kunnskap vi trenger for å stanse videre klimaendringer, sier Lea.

Likevel er det barna i de samme landene som i fjor som antas å ha største behov for hjelp også i 2020: barna i Syria, Jemen, Kongo og Sør-Sudan. Den aller største pengesummen – nær 8 milliarder kroner – skal gis til syriske barn på flukt i Egypt, Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak, ifølge UNICEF.

Få med deg det som skjer i verden. Følg Aftenposten Verden på Facebook og Twitter