Nå kan russiske journalister og bloggere bli stemplet som «utenlandske agenter»

Den nye loven kan bidra til å avskrekke kritisk journalistikk i Russland, mener forsker.

Russlands president Vladimir Putin har skrevet under på en ny lov, som kritikere mener kan avskrekke kritisk journalistikk.

Mandag skrev Russlands president Vladimir Putin under på en ny omstridt lov.

Den gjør det mulig for myndighetene å stemple individuelle journalister og bloggere som mottar økonomisk støtte fra utlandet, som «utenlandske agenter».

Kritikere frykter loven vil innskrenke pressefriheten i Russland.

«Dette juridiske initiativet vil være skadelig for det allerede begrensede rommet for uavhengig journalistikk i Russland», skriver ni menneskerettighetsorganisasjoner, blant annet Amnesty International og Helsingforskomiteen, i en felles uttalelse.

Les også

De unges medievaner skremmer vettet av Putin. Nå forsøker han desperat å få tilbake kontrollen.

Strammer grepet

Russland vedtok allerede i 2012 at alle frivillige organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

I 2017 ble den opprinnelige loven utvidet til å omfatte medieorganisasjoner.

Siden da er minst ni medier som mottar støtte fra USA, blitt stemplet som agenter, ifølge The Barents Observer.

Den nye loven gjelder enkeltpersoner som publiserer informasjon eller stoff fra utenlandsk presse på internett og som mottar penger fra utlandet. Både russiske statsborgere og utlendinger i Russland kan få status som utenlandsk agent.

Den nye loven ble i november godkjent i den russiske Statsdumaen på bare én uke. Mandag ble den signert av president Vladimir Putin.

– Smertefullt

Den russiske medieadvokaten Galina Arapova sier i en uttalelse at den nye loven vil ramme særlig journalister som samarbeider med redaksjoner i andre land.

En bankoverføring av lønn eller stipender fra utlandet til Russland vil være tilstrekkelig bevismateriale for å stemple vedkommende som agent, ifølge Arapova.

– For oss russiske journalister som jobber og får betaling fra utenlandske medier, vil denne loven være smertefull, sier frilansjournalist Jelena Solovjova fra Syktyvkar i Nordvest-Russland til avisen High North News.

Hun leverer stoff til russiske og internasjonale medier, deriblant den amerikansk-finansierte radiokanalen Radio Svoboda, som ble agentstemplet i fjor.

Student og blogger Jegor Zjukov ble arrestert under demonstrasjonene i Moskva i sommer. Med sine politiske ytringer er han blant dem myndighetene vil kunne stemple som agent under den nye loven.

Får store konsekvenser

I Russland har begrepet «utenlandsk agent» negative assosiasjoner til den kalde krigen.

Å få stempelet kan få store konsekvenser for en organisasjon, sier professor Geir Flikke ved Universitetet i Oslo.

– Organisasjonene blir pålagt store mengder papirarbeid, som halvårlige rapporteringer med fullt regnskap – gjerne på kort varsel. Noen er også blitt inspisert uten forvarsel, sier han.

I tillegg må alt materiale som organisasjonen publiserer eller distribuerer, merkes som produsert av en fremmed stat.

Brudd på loven kan medføre bøter på opptil 700.000 norske kroner eller fengsel i to år.

Gjengjeldelse mot USA

Den nye loven ble godkjent i tre høringer i Statsdumaen (underhuset i Den føderale forsamlingen i Russland) på bare én uke i slutten av november.

Flikke sier prosessen skjøt fart i sommer da det brøt ut store demonstrasjoner for frie lokalvalg i flere russiske byer.

Russiske myndigheter sier på sin side at loven er en gjengjeldelse for at russiske medier som opererer i USA og Europa, blir utsatt for press. I 2017 ble den Kreml-styrte TV-kanalen RT (tidligere Russia Today) utpekt som fremmed agent av amerikanske myndigheter.

Flikke mener imidlertid ikke de amerikanske og russiske lovgivningene er sammenlignbare.

– Russiske myndigheter vil alltid kunne si at de speiler begivenheter som skjer i Vesten. Hovedforskjellen er at Russlands lov rammer landets egne borgere, sier han.

Flikke sier russiske eksperter har påpekt at ordbruken i den nye loven er juridisk diffus, noe som kan gjøre det tungvint for myndighetene å anvende den på enkeltpersoner.

Les også

Her går den ukrainske «eksperten» til angrep på en amerikaner på russisk TV. Det er neppe tilfeldig.

Masseprotestene for frie lokalvalg tidligere i år skapte fortgang i prosessen med å innføre den nye loven, sier Russland-kjenner Geir Flikke.

Avskrekker kritisk journalistikk

Loven fra 2012 har imidlertid rukket å få store konsekvenser for det russiske sivilsamfunnet. Særlig de små organisasjonene er blitt skadelidende, sier Flikke.

– Større organisasjoner har mer ressurser til for eksempel å klage på bøter i rettsvesenet, sier Flikke.

Han viser til et oppslag i den russiske avisen Novaja Gazeta fra 2017, der det kom frem at agentloven har tatt knekken på de mindre menneskerettighetsorganisasjonene i russiske distrikter.

Den nye loven kan gjøre det mulig for myndighetene å gå etter individuelle journalister «med loven i hånd», sier Flikke.

– Målet kan være å avskrekke kritisk journalistikk og annen samfunnsaktivitet som Kreml ikke godkjenner, sier han.