Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina

99 banker tilbyr sparing i fond som investerer i selskaper som opererer på okkupert palestinsk område, ifølge en ny undersøkelse. Bare to banker får godkjent.

Palestinere, israelere og utenlandske aktivister protesterer ved en ny israelsk bosetting nær Vestbredden i august 2019.

Fredag lanserer Norsk Folkehjelp og Fagforbundet en kampanje for å gjøre norske forbrukere oppmerksomme på om banken de benytter, tjener penger på israelsk okkupasjon av palestinske områder.

Kun to av 109 får godkjent

99 av 109 banker får surt fjes. Etne Sparebank og Cultura Bank er de eneste som får smilefjes i undersøkelsen, mens Storebrand får «hederlig omtale». Sju av bankene kunne ikke bedømmes, fordi man måtte logge inn for å få tilgang til den nødvendige informasjonen.

Å investere i selskaper som opererer på okkupert palestinsk område, er et brudd på folkeretten, skriver de i en pressemelding.

– Alle norske regjeringer har vært tydelige på at de israelske bosetningene på okkupert område er folkerettsstridige og utgjør et hinder for fred. Næringsvirksomhet i disse områdene støtter opp under den ulovlige situasjonen, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp.

11 selskaper identifisert

I kampanjen er fondstilbudet i 109 forretnings- og sparebanker i Norge undersøkt. Fondsparing går ut på at man sammen med andre sparere kjøper aksjer i ulike selskaper, rentepapirer eller en kombinasjon av disse.

11 selskaper som i lang tid har tjent på og medvirket til den israelske okkupasjonen, er identifisert. Selskapene som det investeres i, driver blant annet med utvinning av naturressurser og finansiering av og leveranser til de israelske bosetningene på Vestbredden.

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet opplyser at de ønsker å redusere norsk støtte til israelsk okkupasjon av de palestinske områdene.