Sykehjem isoleres: Pårørende må bli hjemme

Norske sykehjem isoleres. Vektere settes inn og dørene låses. Gamle og syke på sykehjem er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Derfor anmodes slekt og venner om å ikke komme på besøk.

To pasienter på Sykehuset Innlandet har fått påvist koronaviruset. I tillegg har fire ansatte blitt smittet. Disse er nå i hjemmeisolasjon.

En beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo er død etter at ha blitt koronasmittet. Dette var lørdag det tredje dødsfallet i Norge.

Beboeren døde tidligere i uken, og kommune fikk senere bekreftet at vedkommende var smittet. Ytterligere to beboere er bekreftet smittet på samme sykehjem. Det er også tatt prøver av fem andre beboere.