Verden

- NATO-oppdraget i Libya nær slutten

Anders Fogh Rasmussen mener NATOs militære aksjon i Libya har vært en suksess.

NATO blir i Libya så lenge det er nødvendig, men ikke et minutt lenger, sier Anders Fogh Rasmussen.

NATOs militæraksjon i Libya nærmer seg slutten, men den har avdekket alvorlige ressursmangler i forsvarsalliansen, ifølge generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Samtidig forbereder opprørerne seg på å innta byen Bani Walid.

– Det libyske folket har tatt sin fremtid i egne hender. NATO vil være der så lenge det er nødvendig, men ikke et minutt lenger enn det, sa Fogh Rasmussen på sitt månedlige pressemøte i Brussel mandag.

Han avsto fra å gi noen dato, men sa han tror oppdraget vil avsluttes snart.

Ifølge Fogh Rasmussen vil Det nasjonale overgangsrådets evne til å beskytte sivile være avgjørende for hvor lenge oppdraget varer.

Generalsekretæren viste til at Gaddafi-lojale styrker fortsatt utgjør en trussel mot sivilbefolkningen.

Ressursmangel

NATO-sjefen betegner militæraksjonen i Libya som en suksess han mener har vist forsvarsalliansens fleksibilitet, styrke og åpenhet. Men han medgir at Libya-operasjonen har avdekket ressursmangler på denne siden av Atlanteren i forsvarsalliansen.

– Dette oppdraget kunne ikke vært gjennomført uten militære ressurser kun USA har i dag, sier Fogh Rasmussen og nevner som eksempler droner, etterretningskapasiteter og fly med drivstoff til jagerfly i luften.

– La meg si det rett ut. Disse ressursene er avgjørende for oss alle. Flere allierte må være villige til å skaffe seg dem.

Utfordringene med ressursmangel vil nå stå høyt på agendaen fram mot det neste NATO-toppmøtet i Chicago i mai.

Kampen om Bani Walid

Samtidig som Fogh Rasmussen redegjorde for NATOs militæroperasjon, forberedte opprørerne i Libya et avgjørende angrep mot den strategisk viktige byen Bani Walid. Forhandlinger om en fredelig overgivelse av byen har ikke ført fram, og Muammar Gaddafis tilhengere lover fortsatt kamp.

NATO har gjennomført en rekke angrep mot strategiske mål i Tripoli. FOTO: ZORA BENSEMRA / REUTERS

Talsmenn for opprørerne sier de bare venter på ordre fra sine øverste ledere før de setter inn det avgjørende støtet.

Byen, som ligger rundt 180 kilometer sør for Tripoli, har vært beleiret i dagevis, men holder foreløpig stand som ett av Gaddafi-regimets siste støttepunkter.

Gaddafi på ukjent sted

Det var mandag fortsatt ikke på det rene hvor Gaddafi selv oppholder seg. Ifølge sjefforhandler for opprørernes nasjonale overgangsråd Abdullah Kenshil har Gaddafi, hans sønner og flere andre medlemmer av familien vært i Bani Walid, men de fleste av dem skal nå ha forlatt byen.

En av Gaddafis fremste sikkerhetssjefer har krysset grensen til Niger sammen med flere andre medlemmer av Libyas tidligere regime, ifølge TV-stasjonen Al Arabiya.

Blant dem som kom til byen Agadez mandag, var Mansour Dhao, mannen som har hatt det øverste ansvaret for den innenrikspolitiske sikkerheten i Libya. Om lag ti personer skal ha krysset grensen, men ingen av dem skal være medlemmer av Gaddafis familie.

Mangler mat og vann

To av Gaddafis sønner strides nå om hvordan restene av regimet skal forholde seg til opprørernes overgangsråd og til situasjonen i Bani Walid. Saadi Gaddafi gir i et intervju med fjernsynskanalen CNN sin mer kjente bror Saif al-Islam skylden for at forhandlingene om overgivelse av Bani Walid brøt sammen.

Mens opprørere og regjeringssoldater vokter på hverandre, blir sivilbefolkningens lidelser i Bani Walid stadig verre. Innbyggerne i byen forteller til Reuters at de ikke har fått tilførsel av drikkevann, fersk mat eller medisiner på halvannen uke, og at strømtilførselen også har sviktet.

Les også

  1. - Gadafis by er omringet

  2. <span style="font-size:110%"> Fanger levende begravet av Gadafi </span>

  3. Røde Kors: Væpnede grupper må anerkjennes

  4. Nå skal de ta Gadafi

  5. &ndash; Britisk og amerikansk etterretning samarbeidet med Gaddafi-regimet