Verden

Hvorfor har Putin plutselig bestemt seg for å bombe i Syria? Her er fire mulige motiver.

szbf25ed_doc6mk84bvkqvq17xrwq2hh-3kg5D2FK05.jpg

BRUSSEL (Aftenposten): Kilder i Nato omtaler den russiske presidentens handlinger som «forvirrende» og «vanskelige å lese». - Ingen vet hva Putin tenker, mener forfatter. Torsdag diskuterer Natos forsvarsministere bombingen.

  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Forrige onsdag satt Russland i gang med å bombe mål i Syria. USAs ambassade i Bagdad fikk beskjed kort tid før de første bombene falt.

Hva er egentlig Putins hovedmotiv for å sette i gang med denne militæroperasjonen nå? Ingen vet sikkert, mener Ben Judah, forfatter og Russland-ekspert.

— Hvis noen forteller deg at de skjønner hva Putin tenker og hva som er hans plan, lyver de, sier Judah til Aftenposten.

Selv de ypperste etterretningsorganisasjonene sitter med dårlig informasjon, menerforfatteren.

szbf25ed_doc6mk84bvkqvq17xrwq2hh-3kg5D2FK05.jpg

— De siste fem årene har hemmeligholdet bare økt. Mulighetene for å forstå hva som skjer i Kreml, nærmer seg tilstanden under Den kalde krigen.

Tema i toppmøte

Russlands inntog i Syria er et viktig tema når NATOs forsvarsministre møtes hos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel torsdag. Heller ikke i NATO-hovedkvarteret hersker det et klart bilde av hva Putin prøver å oppnå og hvilke motiver han har.

Ord som «forvirrende», «vanskelig å lese» og «uforutsigbart» brukes til å beskrive Putins handlemåte av kilder Aftenposten har snakket med.

— Det er vanskelig å fastslå hva det endelige motivet er. Det skaper mer usikkerhet og mer ustabilitet og fare for en eskalering av konflikten der også andre land trekkes inn, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Brussel før møtet.

  • Gikk du glipp av denne saken? Dette er hovedaktørene i borgerkrigen i Syria

Fire forklaringer:

Enkelte motiver er imidlertid mer sannsynlige enn andre. Aftenposten har bedt eksperter vurdere fire ulike forklaringer på hvorfor Russland slipper bomber i Syria.

1. Bekjempe IS og stoppe flyktningstrømmen

Dette var i starten Russlands egen forklaring på militæroffensiven.

– Flere tusen fremmedkrigere har reist fra Russland for å kjempe med IS, og Russland frykter at mange vil vende tilbake. Landet har interesse av å begrense islamsk fundamentalisme og at dette står høyt på den internasjonale dagsordenen, sier Jakub Godzimirski, forskningsprofessor ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Hverken han eller de andre ekspertene tror imidlertid at dette er et viktig motiv for Putin. Det kan heller ikke forklare hvorfor han velger å gripe inn akkurat nå, mange år ut i borgerkrigen.

— Kun en lav andel av de russiske bombene er blitt sluppet på IS, mens en rekke andre grupper, også de mer moderate som er alliert med USA, er blitt truffet. Heller enn å stoppe IS og flyktningene, virker det som Putin forsøker å forverre situasjonen ved å skape usikkerhet, øke flyktningstrømmene til Europa og sette USA i en vanskelig situasjon, sier Anders Åslund, senior fellow ved tenketanken Atlantic Council.

Han var blant annet rådgiver til president Boris Jeltsin tidlig på 1990-tallet.

2. Bryte ut av isolasjonen

Kontakten mellom Russland og Vesten har vært minimal etter annekteringen av Krim, krigen i Øst-Ukraina og innføringen av sanksjoner. Flere mener Putin vil bruke bombingen som en brekkstang til samtaler og forhandlinger.

— Putin viser Vesten at han er med i spillet. Nå må de forholde seg til ham, enten de vil eller ikke. I første omgang handler dette om å snakke sammen og koordinere angrepene slik at de kan unngå ulykker mellom russiske og amerikanske fly, men på sikt kan det presse seg frem mer samarbeid, sier Godzimirski.

Flere regner med at Putin vil bruke sin nye posisjon til å få slutt på sanksjonene.

— Putin kan komme til å argumentere med at landene er nødt til å samarbeide for å finne en løsning i Syria, og at Vesten da ikke kan ha sanksjoner mot Russland på samme tid, sier Åslund.

NATO-sjef Jens Stoltenberg tar denne uken imot forsvarsministre fra hele alliansen. Putins inntog i Syria blir et sentralt tema.

3. Få fokuset vekk fra en elendig økonomi

Russisk økonomi er i en dyp krise og krymper kvartal for kvartal. Bombingen fungerer som en viktig avledningsmanøver, mener ekspertene.

— Putin får ikke lenger sin legitimitet fra økende levestandard og stabilitet, men fra kriger utenlands. Etter at han mislyktes i Donbass (Ukraina) og vil ha oppmerksomheten bort derfra, trenger han nå en liten kort krig som han kan gå seirende ut av, sier Åslund.

Forfatter Ben Judah mener det er åpenbart at Putin bruker krigen til propagandaformål.

— Han kjører en massiv kampanje der til og med værmelderne melder hvor i Syria det er godt eller dårlig vær for bombing. Vi så det samme i Ukraina. Det er forbløffende og skremmende.

Syrias diktator Bashar al-Assad er en av Russlands få allierte i regionen.

— Russland ønsker at Assad - eller i alle fall eliten rundt ham - skal beholde makten, og ved å gå inn i Syria og ramme moderate krefter i Syria, kan det styrke Russlands posisjon i eventuelle forhandlinger, sier Godzimirski.

Åslund peker også på at Russland kan presse frem en ny allianse.

— Om Russland får til et samarbeid med Irak, Iran og Syria er det en sterk koalisjon som gjør det vanskeligere for USA å områ seg i Midtøsten. Dette er akkurat i tråd med hva det virker som Putin ønsker, sier Åslund.

- Kan ha gått inn uten plan

Ekspertene understreker at Putin trolig har flere motiver på samme tid. Fordi det er krevende å vite hvilke som veier tyngst, er det vanskelig å forutse hva som vil skje videre i regionen.

De peker også på at presidenten ikke nødvendigvis har en gjennomtenkt plan for bombingen i Syria.

— Krigen koster veldig mye penger for et Russland som allerede sliter tungt økonomisk. Det er uklart hvordan de skal fortsette å finansiere dette fremover og hvordan Putin kan få krigen til å bli kortvarig. Jeg frykter at russerne har begått en alvorlig feil og at dette på sikt kan true stabiliteten i landet, sier Åslund.

Interessert i nyheter om EU, NATO og utviklingen i Europa? Følg korrespondenten på Facebook.

Les også

  1. Her er grafen Obama ba journalistene om å lage

  2. - IS sprengte triumfbuen i Palmyra

  3. Tre grunner til at EUs popularitet stiger til værs