Verden

Irakske kvinner i harnisk over nytt lovforslag

Et iraksk lovforslag åpner for ekteskap med ni år gamle jenter og avkriminaliserer voldtekt i ekteskapet.

Irakske kvinner på årets kvinnedag i Bagdad. De protesterer mot at jenter helt ned til ni år skal kunne giftes bort og at voksne kvinners personlige frihet blir begrenset dersom et nytt lovforslag blir vedtatt.
  • Ntb
  • Nils-inge Kruhaug

— Det vil være et katastrofalt og diskriminerende tilbakesteg for Iraks kvinner og jenter dersom denne loven blir vedtatt, sier Joe Stork i Human Rights Watch.

Lovforslaget ble fremmet av Iraks justisminister Hassan al-Shimmari i oktober i fjor og ble vedtatt av landets regjering i februar. Nå skal det legges frem for nasjonalforsamlingen. Den såkalte Jafaari-loven gjelder Iraks sjiamuslimer, men de utgjør det store flertallet av landets 36 millioner innbyggere.

— Denne loven vil bare befeste splittelsene i Irak, samtidig som regjeringen hevder å støtte like rettigheter for alle, sier Joe Stork i Human Rights Watch.

Menneskerettighetsaktivister har en rekke ankepunkter mot loven, som blant annet gjør det mulig for sjiamuslimske menn å gifte seg med småjenter ned i niårsalderen og ta flere koner.

Loven legaliserer også voldtekt i ekteskapet og forbyr kvinner å forlate hjemmet uten ektemannens tillatelse.

Fedrene vil automatisk få foreldreretten til barn som er eldre enn to år ved skilsmisse.

Flere barneekteskap

I dag må irakere vente til de fyller 18 år før de kan vies, men i såkalt presserende tilfeller kan en dommer tillate ekteskap med jenter ned til 15 år.

Offisiell statistikk viser imidlertid at 25 prosent av irakske jenter giftes bort før de har fylt 18 år, og at 6 prosent blir giftet bort før de har fylt 15 år.

Human Rights Watch frykter at den nye loven vil legalisere, snarere enn forhindre flere barneekteskap.

Menneskerettighetsorganisasjonen peker på at lovteksten strider mot flere internasjonale konvensjoner Irak har sluttet seg til, blant dem FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) som landet ratifiserte i 1986.

Loven vil også være et brudd på FNs barnekonvensjon som Irak ratifiserte i 1994, samt flere andre konvensjoner og landets egen grunnlov.

Diskriminerende

Irakske kvinne- og menneskerettighetsorganisasjoner har protestert og demonstrert mot lovforslaget, men til ingen nytte.

— Dette lovutkastet er et klart brudd på de forpliktelser den irakske regjeringen har til å beskytte kvinner og jenter, sier Joe Stork.

— Dersom denne blir vedtatt av nasjonalforsamlingen, åpnes det samtidig for flere diskriminerende lover, sier han, og viser til at lovutkastet også strider mot Iraks egen grunnlov som skal beskytte mot all form for diskriminering.

— Det er vel og bra å ha en god grunnlov på papiret, men de folkevalgte må også respektere grunnlovens prinsipper, sier han.