Menneskerettsdomstolen tar ikke opp norske barnevernssaker på nytt

Den europeiske menneskerettsdomstolen har avgjort at to barnevernssaker der Norge ble felt i mars, ikke tas opp til ny behandling. Dommene blir dermed stående.

Beslutningen fra dommerpanelet i Strasbourg ble offentliggjort tirsdag.

For et halvt år siden kom domstolen fram til at Norge krenket retten til familieliv i de to sakene. Norge ble pålagt å betale 60.000 euro i oppreisning. Summen tilsvarer drøyt 630.000 kroner.

Den norske staten ba om at saken skulle tas opp på nytt i såkalt storkammer, der 17 dommere behandler saken. Tirsdag kunngjorde EMD at et dommerpanel har avvist denne anken, skriver Dagbladet.

I den ene saken var Norge klaget inn for ikke å ha opphevet en beslutning om omsorgsovertakelse. Den andre saken gjaldt adopsjon av et fosterbarn, som innebærer at de biologiske foreldrene blir fratatt foreldreretten.

Erstatningssummene var betydelig lavere enn kravene på til sammen 210.000 euro i de to sakene. I en av sakene måtte Norge også betale 9.500 euro i sakskostnader.

I mai besluttet domstolen at en annen norsk barnevernssak skal bli behandlet i storkammer. Siden 2015 har EMD tatt inn 36 saker som gjelder norsk barnevernspraksis. Med de to dommene som ble avsagt 10. mars, og som nå er rettskraftige, var en firedel av sakene avgjort.