Spania sender soldater til Ceuta

Spania sendte tirsdag militære til Ceuta for å hanskes med at flere tusen migranter er kommet til enklaven fra Marokko siden mandag.

Spanske soldater hjelper migranter som er utslitt etter å ha svømt rundt en molo fra Marokko til enklaven Ceuta. De fleste av dem blir nå sendt tilbake til Marokko.

Statsminister Pedro Sánchez avlyste en reise til Paris for å komme til Ceuta etter at rundt 8000 migranter har ankommet enklaven siden mandag. Han ber om at orden gjenopprettes så snart som mulig.

Migrantene tok seg forbi grensegjerdet ved å legge på svøm eller padle rundt en molo etter at marokkanske grensevakter ble trukket tilbake. Flere fortsatte å komme tirsdag.

En hjelpearbeider trøster en mann som klarte å svømme forbi grensegjerdet.

Iskalde og skjelvende

Soldater skilte voksne fra unge og bar barn i armene sine, mens Røde Kors hjalp utslitte migranter som kom kalde og skjelvende opp av vannet. En kvinne lå bevisstløs på sanden og ble fraktet bort på båre.

En ung mann druknet i forsøket, og flere titall ble sendt på sykehus for å behandles for nedsatt kroppstemperatur.

De voksne ble innkvartert på et stadion i byen, mens barn og unge ble sendt til et senter som drives av en frivillig organisasjon.

Tirsdag ble minst 2700 av de voksne migrantene sendt tilbake til Marokko.

Rundt 6000 migranter klarte å ta seg til enklaven mandag og tirsdag.

Vest-Sahara

Den plutselige migrantbølgen fant sted etter at Marokko den siste tiden har uttrykt irritasjon over at Spania lot lederen for Polisariofronten for frigjøring av Vest-Sahara, Brahim Ghali, få legebehandling i Madrid.

I en krass uttalelse anklaget Marokkos utenriksminister Spania for å ha sluppet inn Ghali under falskt navn uten å informere Marokko, og truet med alvorlige konsekvenser.

Tirsdag innkalte Spania Marokkos Madrid-ambassadør på teppet for å protestere. Marokko kalte hjem sin ambassadør fra Spania for konsultasjoner.

Polisariofronten kjemper for uavhengighet for Vest-Sahara, som tidligere var spansk koloni, og som Marokko har annektert. Marokko anser Polisario for å være en terrororganisasjon.

Spania har forsøkt å fremstå som nøytral i konflikten om Vest-Sahara og sier at den eneste løsningen er en avtale meglet frem av FN.